Samenvatting Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat: Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000

-
ISBN-10 9068905198 ISBN-13 9789068905199
106 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat: Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000". De auteur(s) van het boek is/zijn Nijhoff. Het ISBN van dit boek is 9789068905199 of 9068905198. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat: Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000

 • 6 Demografische ontwikkelingen

 • De vier kerncijfers sterfte, vruchtbaarheid, migratie, huwelijk worden besproken. De vier westerse landen losten problemen op hun eigen manier op. Een heel nieuw tijdperk begon in 1965.
 • 6.1 Inleiding

 • 1. Wat zijn de vier kerncijfers?
  2. Waar lag het begin van deze ontwikkelingen?
  3. Waarom werden demografische verschillen tussen vier landen groter in 1750-1880?
  4. Wanneer was de grote breuk?
  5. Wanneer was bloeitijd moderne gezin?
  6. Wanneer begon heel nieuw tijdvak?

  1.-sterfte, huwelijk, vruchtbaarheid, migratie
  2.-in de agrarische sector
  3.-omdat ze verschillende oplossingen vonden voor bevolkingsgroei en ontwikkelingen economie.
  4.-1750-1880
  5.-1945-1965
  6.-in 1965, demografische revolutie


 • 1. Wat zijn de vier kerncijfers?
  2. Waar lag het begin van deze ontwikkelingen?
  3. Waarom werden demografische verschillen tussen vier landen groter in 1750-1880?
  4. Wanneer was de grote breuk?
  5. Wanneer was bloeitijd moderne gezin?
  6. Wanneer begon heel nieuw tijdvak?
  1. sterfte, huwelijk, vruchtbaarheid, migratie
  2. in de agrarische sector
  3. omdat ze verschillende oplossingen vonden voor bevolkingsgroei en het ontwikkelen van de economie.
  4. grote breuk: 1750-1880
  5. bloeitijd moderne gezin: 1945-1965
  6. in 1965, demografische revolutie
 • 6.2 Bevolkingsgroei

 • F 1750:grotere bevolking dan oit te voren.
 • 1. Wanneer begon de Ned. bevolking in zeer hoog tempo te groeien?
  2. Welk land was dichtsbevolkt in 20e eeuw?
  3. Welk land was het dunst bevolkt?
  1. In de 19e eeuw.
  2. Nederland was dichtsbevolkt met 381 inwoners per km2.
  3. Frankrijk, 106 inwoners per km2.
 • 1. Wanneer begon de Nederlandse bevolking in zeer hoog tempo te groeien?
  2. Welk land was dichtst bevolkt in 20e eeuw?
  3. Welk land was het dunst bevolkt in de 20e eeuw?
  1. In de 19e eeuw.
  2. Nederland was dichtsbevolkt met 381 inwoners per km2.
  3. Frankrijk, 106 inwoners per km2.
 • 6.3 Sterfte op korte termijn

 • 1. Wat zijn de drie positive checks? (korte termijncrisis)
  2. Vanaf wanneer zijn die verminderd?
  3. Welke nieuwe infectieziekte dook op in 1832?
  4. Wanneer was de Spaanse griep?
  1.Ziekte bijv. de pest
  -Bestaanscrisis, voedseltekort
  -Oorlog
  2.Tijdens vroeg moderne tijd, vanaf 1740.
  3. Cholera, de blauwe dood, darmziekte
  4.1918
 • 6.4 Sterfte: trends in de langetermijnontwikkelingen

 • 1. Wat was in de 18e eeuw belangrijke bijdrage aan mortaliteit?
  2. Wat was hierbij het belangrijkst?
  3. Welke twee soorten zuigelingensgterfte zijn er?
  4. Wat is endogene mortaliteit?
  5. Wat is exogene mortaliteit?
  6. Welke verandering in het sterfte patroon zie je?
  7. Welke factor speelt belangrijke rol bij levensverwachting?
  1.Zuigelingensterfte, maar deze verminderde spectaculair van 300 pro mille tot 5 pro mille. (1998)
  2. De milieugebonden exogene sterfte.
  3. Exogene en Endogene
  4. Sterfte direct na geboorte door te weinig hulp, erfelijke  factoren, afwijkingen.
  5. Sterfte als gevolg van slecht voedsel, slechte hygiene, infectieziekten.
  6. Sterfte onder vrouwen en kinderen daalde, verplaatste naar sterfte op hogere leeftijd. Het gevolg hiervan is stijging levensverwachting.
  7. Man of vrouw, sociale ongelijkheid, stad of platteland.
 • 6.5 Sterfte: oorzaken van de langetermijnontwikkelingen

 • 1. Welke drie fasen kun je onderscheiden bij het vaststellen van de oorzaken van mortaliteit op langetermijn?
  2. Wat is inoculatie?
  3. Wat kwam daar in 1798 voor in de plaats?
  4. Waardoor verdween ziekte spijsverteringsorganen?
  5. Welke ontdekking deed Louis Pasteur (1822-1895)
  1. 1750-1780 betere voeding, consumptie aardappels en transport voedsel werd beter geregeld. Betere zorg voor zuigelingen, kregen de borst.
  2. Infecteren van kinderen met pokkenpus om de ziekte te voorkomen.
  3. Veiliger vaccinatie, inenten met antigenen, dankzij Frankrijk op grote schaal verbreid.
  4. Door betere hygiene, waterleiding, riolering, verwerking afval.
  5. Cholera wordt veroorzaakt door bacterieen.
 • 6.6 Celibaat en samenwonen

 • 1. Hoeveel procent in interbelleum vd mannen is celibatair?
  2. Waaruit kan ontwikkeling naar minder ongehuwden worden verklaard?
  3. Welke ontwikkeling zet in na 1965?
  4. Wat gebeurt er tegelijk?
  1. 10%
  2. Idee dat huwelijk meest wenselijke staat was.
  3. Het aantal ongehuwden groeit sterk. Individualisering leefstijl.
  4. Het aantal samenwonenden groeit sterk.
 • 6.7 Leeftijd bij eerste huwelijk en endogamie

 • 1. Wat zie je gebeuren in de 19e eeuw?
  2. Wat is nuptialiteit?
  3. Tot wanneer gaat die ontwikkeling door?
  4. Wat betekent endogamie?
  5. Wanneer nam de betekenis van endogame factoren af?
  6. Wat gebeurde er na WO2?
  1. Er vindt stijging van leeftijd bij eerste huwelijk plaats.
  2. Huwelijk.
  3. Interbellum. Man 27, vrouw 24.
  4. Soort zoekt soort.
  5. Vanaf 1750.
  6. Er treedt sterke daling op van huwelijksleeftijd.
 • Je ziet dat mensen vanaf 19e eeuw op steeds latere leeftijd gaan trouwen.  Men stelt steeds strengere eisen aan de huwelijkspartner omdat het voor het leven is. Zeker nu het huwelijk als ideale levensvorm werd gezien, tot 1965.
  Na WO2 sterke daling in leeftijd bij eerste huwelijk, viel samen met lagere percentage celibatairen, wat wijst op populariteit huwelijk. Eind jaren 60 zette weer een stijging in van de huwelijksleeftijd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.