Samenvatting Van alles wat meenemen

-
ISBN-10 9046902234 ISBN-13 9789046902233
208 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Van alles wat meenemen". De auteur(s) van het boek is/zijn Anke van Keulen, Annemiek van Beurden, Trees Pels Bureau MUTANT. Het ISBN van dit boek is 9789046902233 of 9046902234. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Van alles wat meenemen

 • 1 Diversiteit openbaart raakvlakken

 • Generaliseren
  Houdt in dat er naar aanleiding van één ervaring met iemand (meerdere) uit een groep een vooroordeel wordt gevormd over de hele groep.
 • Kan op vooroordelen wordt vermindert als..
  • Er aandacht word besteedt aan de overeenkomsten 
  • Ook de verschillen binnen de groep zichtbaar worden gemaakt 
 • In welke 3 groepen kunnen buitenlanders onder verdeeld worden?
  1. vluchtelingen en asielzoekers
  2. migranten die komen werken + gezinsleden
  3. Migranten die zijn gekomen uit de vroegere koloniën van Nederland. (voornamelijk de Antillen, Suriname en indonesië)
 • Na de 2de wereld oorlog worden er in het Nederlandse overheidsbeleid drie groepen buitenlanders onderscheiden, welke zijn dat?
  • Arbeidsmigranten en hun gezinsleden 
  • Inwoners van voormalige koloniën 
  • Asielzoekers en vluchtelingen 
 • Wie is een allochtone Nederlander?
  Volgens het CBS word een persoon tot allochtoon gerekend als ten minste 1 ouder in het buitenland is geboren.
 • Gevolgen van migratie? En factoren hiervan.
  Voor migranten is het vaak lastig om kinderen op te voeden omdat zij dit proberen te zoals dit in hun land van herkomst gaat, maar door de media, sociale contacten, school, ect. 
  wordt dit lastig gemaakt..
  • Culturele bagage 
  • Taalgebruik en omgangscode 
  • SociaalEconomische Status S.E.S.
  • Veranderende rollen 
 • Gevolgen bij gedwongen migratie, wat zijn hier de factoren van?
  • Verandering van maatschappelijke status 
  • Gedwongen migratie 
  • Geweldervaringen 
  • Verblijf in centrale opvang 
 • Wat wordt er bedoelt met eerste/tweede generatie allochtonen?
  Eerste generatie: Het bestaat uit personen die zelf in het buitenland geboren zijn en ten minste 1 ouder hebben die in het buitenland geboren is.

  Tweede generatie: Betreft degenen die in Nederland zijn geboren en ten minste een ouder hebben die in het buitenland is geboren.
 • De opvoedingsdoelen die door iedereen worden na gestreefd zijn?
  • Maatschappelijk presteren 
  • Conformiteit 
  • Autonomie 
  • Sociaal gevoel 
 • Welke verschillen in de opvoeding zie je bij autochtone en allochtone Nederlands tot uiting komen?
  Dit komt tot uiting op het gebied van conformiteit en autonomie.


  Bij allochtone gezinnen scoort prestatie hoog vergeleken bij de autochtone Nederlandse ouders. 
 • Wat is belangrijk voor de allochtone jongeren?
  • zijn broers/zussen
  • leraren 
  • vrienden 

  dit heeft veel belangrijke steun voor de allochtone jongeren dan voor autochtone jongeren.
 • Waar hebben de allochtonen een verhoogd risico op?
  Onderzoek heeft getoond dat er een verhoogd risico op psychische problematiek is bij allochtonen en aanzienlijk komt suïcide vaker voor.
  Risico's zijn onder anderen:
  • De gezinssituatie 
  • De opvoeding
  • Opgroeien in armoede 
  • Genetische aanleg 
  • sociale uitsluiting 
  • Polarisatie 
  • Negatieve interetnische verhoudingen
  • Omgang met marginaliserende leeftijdsgenoten 
 • Waarom hebben allochtone ouders vaak geen vertrouwen in jeugd-HV?
  afstemming tussen het gezin en instituties (scholen, kinderopvang, Jeugd-HV) is meestal weinig sprake.
  Vaak is het een kwestie van eenrichtingsverkeer vanuit de instelling.
  Ze krijgen het gevoel dat er om hun heen gewerkt word en breken dan voortijdig het contract af met de verschillende instelling in deze kwestie jeugd-HV.
 • Bij integratie hebben allochtone jongeren een dubbele opgaven, dit is?
  • Ze moeten zich aanpassen aan de maatschappij zonder dat dit ten koste gaat van hun plaats in het gezin. 
  • Ze willen het gezin behouden als een veilige haven zonder dat dit hun maatschappelijke integratie belemmerd
 • 1.2 Beeldvorming en vooroordelen

 • Wat kun je zeggen over vooroordelen?(3)
  Voordelen kunnen betrekking hebben op specifieke kenmerken van uiteenlopende groepen
  Vooroordelen zijn gebaseerd op generalisaties
  Vooroordelen komen voort uit een gebrek aan kennis, emoties (bv angst en kwaadheid)
 • Wat zijn vooroordelen, waarop zijn vooroordelen gebaseerd en hoe kan de kans erop worden verminderd?
  vooroordeel: oordelen voordat je hebt waargenomen 
  BASIS:
  * generalisatie: één voor alle situaties
  * specifieke kenmerken
  * negatieve stereotypering met als gevolg selectief waarnemen, denken en voelen
  * gebrek aan kennis
  * komen voort uit emoties als angst en kwaadheid   
  VERMINDERING:
  * aandacht voor overeenkomsten (principe van erkende gelijkheid)
  * verschillen binnen de groep zichtbaar maken (principe van erkende diversiteit)
 • Hoe kunnen voordelen verminderen? (2)
  Door aandacht te besteden aan de overeenkomsten tussen groepen, culturen en religies.
  Door aandacht te besteden aan de verschillen die er binnen een bepaalde groep, cultuur of religie bestaat.
 • Wat is een voor-oordeel?
  Een vooroordeel is er al voordat er wordt waargenomen, maar het houdt zichzelf in stand doordat het de waarneming vertroebelt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.