Samenvatting vanalles

-
147 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - vanalles

 • 1 vanalles

 • Omschrijf de werking van het schrijfproces.
  ontwerp maken dmv trefwoorden en een inleiding maken

  uitschrijven

  revisie
 • toegankelijkheid van een archief hangt af van ?
  keuze opbergmiddelen 
  keuze opbergsysteem
 • toegankelijkheid archief optimaliseren
  keuze ordeningen 
  keuze opbergmiddelen
  gebruik neveningang
 • klacht analyseren
  wie diend klacht in 
  wat kun je er van leren
  waar klaagt men over
  waarom de ene klaagt en de andere niet
  waarom klacht goed afhandelen
 • waarom de klacht goed afhandelen?
  negatief verhaal verspreid gauw 
  het oplossen van een klacht is goede reclame
 • procedure bij klachten
  ontvangst klacht
  behandeling
  beslissing
  bericht naar klager
 • archief indelen hoe?
  voor wie is het archief bedoeld kan zijn een historisch archief persoonlijk afdelings en een centraal archief

  of er veel of weinig in veranderd kan zijn statisch weinig tot nooit ingezien of dynamisch veel ingezien
 • wat is communicatie?
  communicatie is de activiteit van de zender die de bedoeling heeft om al dan niet met behulp van een medium een boodschap wil overbrengen bij ontvanger en iets te willen bewewerkstelligen.
 • database
  kern van een database is een tabel wat bestaat uit vberschillende records elk gegeven binnen een record heet een veld
 • wat is een relationele database?
  database met meerdere tabellen die onderlinge relaties hebben met elkaar
 • conventies brief zijn
  soort brief
  doel brief
  conventies bedrijf
 • bewaartermijn archief
  wettelijk bijv jaarstukken 10 jaar facturen enz
  onbepaalde tijd bijv onroerend goed
  altijd bewaard bijv geschiedenis bedrijf en statuten vereniging
  persoonlijk bijvoorbeeld personeels eigen stukken
  bewaartermijn bedrijf
 • voordelen en nadelen electronische aganda
  voordelen: makkelijk te synchroniseren
  combineren met andere programmas
  overzichtelijk

  nadelen: altijd computer nodig
  vereist routine
  niet te gebruiken bij stroomstoring
 • CRM
  customer relationship management systeem voor het beheren van klantgegevens het doel daarvan is het optimaliseren van de contacten met klanten
 • analytische e-CRM
  dat beheerd consumentgedrag en consumenteninteracties en het voorspellen hiervan
 • customer facing
  aplicatie waarbij de klant direct contact heeft met het bedrijf bijvoorbeeld dmd call center en een helpdesk
 • customer touching 
  klant het direct contact met de aplicatie bijvoorbeeld online bestellen
 • symposium
  bijeenkomst waar deskundigen spreekbeurten houden over wetenschappelijke onderwerpen
 • congres
  bijeenkomst voor het overdragen van kennis en informatie het is vaak meerdere dagen en er is mogelijkheid om te netwerken
 • Conferentie
  Bijeenkomst ter behandeling van vraagstukken
 • Voip
  voice over ip is telefoneren over internetverbinding
 • ADSL
  assymetric digital subscriber line snellere datacommunicatie over de gewone telefoondraad
 • ISDN
  intergrated services digital network meerdere verbindingen tegelijk mogelijk
 • Programma's voor relatiebeheer
  Microsoft Access en Contactpersonen van Outlook
 • structuur opbouw rapport
  aanleiding
  probleemstelling
  onderzoek
  conclusie 
  aanbevelingen
 • verschillende rapporten
  voornamelijk feitelijk; informatie geven
  voornamelijk leidend; overtuigen
  voornamelijk instructief: uitleg geven
 • deductie en inductie
  deductie is een vorm van redeneren waarbij je uitgaat van een algemeen geldende regel en die pas je toe in een bepaald geval

  inductie is een vorm van redeneren waarbij je uitgaat van bepaalde gevallen en leidt daar een algemeen geldende regel op af
 • Doelen van een brief kunnen zijn:
  directief; lezer ergens toe zetten
  informatief; informatie geven
  expressief; delen van medeleven
  diverenterend; vermaken
  persuasief; overtuigen
 • verschillende post
  persoonlijke bijv gelukswens
  vertrouwlijke bijv sollicitatiebrief
  zakelijke post bijv factuur
 • wat is een rapport
  een rapport is een stuk waarin op grond van onderzoek een situatie of gebeurtenis word beschreven en antwoord geeft op 1 of meer vragen of een oplossing voor een probleem biedt.
 • post registreren
  centraal bijvoorbeeld op de postkamer of decentraal bijvoorbeeld per afdeling
 • wat te noteren bij ingekomen poststukken
  volgnummer
  datum ontvangst
  afzender
  onderwerp
  kenmerk
  enz
 • interne post
  huispost of dmv apparatuur;
  mailmobiel, dmv een robot die een vste route maakt
  buizenpost post in kokers die dmv luchtdruk door buizen word geperst
  railpost post in bakjes die via een rail naar verschillende afdelingen gaat
 • postregistratieprogramma's zijn
  perfect vieuw van cyco europe en decos post proffesional
 • portokosten zijn afhankelijk van
  soort post
  gewicht
  afmetingen
  bestemming
  manier van verzenden
 • verzending onder rembours
  ontvanger betaald niet alleen porto kosten maar ook de inhoud van het pakket
 • telefoonalfabet
  Anna
  Bernard
  Cornelis
  Dirk
  Eduard
  Ferdinand
  Gerard
  Hendrik
  Izaak
  Jan
  Karel
  Leo
  Marie
  Nico
  Otto
  Pieter
  Quotient
  Rudolf
  Simon
  Teunis
  Utrecht
  Viktor
  Willem
  Xantippe
  IJmuiden
  Ypsilon
  Zaandam
 • directe omgeving van een organisatie
  belanghebbenden (stakeholders) van een organisatie dragen bij aan de activiteiten die een organisatie verricht en verwachten hier ook wat voor terug.
  belanghebbenden zijn: 
  afnemers 
  werknemers
  belangenorganisaties
  vermogen verschaffers
  leveranciers
 • indirecte omgeving van een organisatie
  dat zijn omgevingsfactoren buiten de organisatie waar de organisatie geen invloed op heeft

  namelijk;
  technologische
  maatschappelijke
  economische
  sociale 
  -ontwikkelingen
 • omgevingsfactoren mirco, meso en macro
  micro waar een bedrijf veel invloed op heeft bijvoorbeeld eigen personeelsbeleid
  meso waar een bedrijf enige invloed op heeft bijvoorbeeld afspraken die er gemaakt kunnen worden met leveranciers
  marco omgevingsfactoren zijn omgevingsfactoren waar een bedrijf geen of zelden invloed op heeft dat zijn bijvoorbeeld de opvattingen van mensen over het huwlijk en bijv het klimaat
 • telefooncentrales onderverdelen
  lijnkiezerssysteem meerdere toestellen zonder een verbindingstoestel directe lijnen en onderlinge netlijnen
  pabx centrale prvate automatic brance exchange meestal een verbindingstoesteen het heeft vele mogelijkheden zoals doorverbinden in de wacht zetten volgstand enzl 
 • Query
  gestructureerde vraag aan een database
 • voordelen email vergeleken met gewone post
  sneller
  goedkoper
  gemakkelijk grotere documenten te verzenden
 • voorwaarden email
  authenticiteit moet gewaarborgd zijn 
  zekerheid over afzender
  niet achteraf met de verzonden email worden geknoeid
 • consensus
  eenstemmigheid
 • conventies 
  vaste gebruiken
 • convocatie 
  Uitnodiging vergadering dat bevat;
  hoofddoel
  datum tijd en plaats
  wie het secretariaat voert 
  deelnemers
 • opzetten archief
  sorteren 
  rangschikken
  ordeningsplan maken
  opbergmiddelen
  dossiers vormen 
  evt dms systeem
 • DMS
  document management system
  systeem waarin gescande berichten en emails in kunnen worden opgeslagen
 • Thesaurus 
  trefwoordenlijst met een verwijzingssysteem
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

hulpmiddelen die emailsoftware kan bieden
contactpersonen
uitgestelde verzending
vergaderplanning
doorsturen
taken en prioriteiten
officepakketten
tekstverwerking: microsoft word, whrite, wordperfect
rekenbladen: microsoft exel, calc, Quattro pro
email: outlook, mail en thunderbird en webmail
presentaties: powerpoint, presentations, draw
databases: Access ,Base en paradox
besturingssystemen
windows van microsoft
verschillende varianten van linux
apple bijv MAC OS X LION
hulpmiddelen tekstverwerking oa
spelling/ grammatica controle
opmerkingen toevoegen mogelijkheid om uit te printen of niet opmerking staat naast kantlijn

wijzigingen bijhouden
inhoudsopgave en index
vaste elementen in een rapportage zijn
onderwerp
opdrachtgever
uitvoerder/ opsteller van de rapportage
datum dat de rapportage is ingediend 
de term naamloze bij naamloze vennootschap 
dat wil zeggen de aandelen zijn niet op naam maar vrij verhandelbaar (aan toonder) 
waarom heeft de term besloten betrekking op besloten vennootschap
zonder toestemming van het bestuur kunnen de aandelen niet worden verhandeld
database moeten aan de volgende voorwaarden voldoen
- de gegevens bestanden die met databasesoftware gemaakt worden moeten eenvoudig opgeslagen kunnen worden
- databasesoftware moet het mogelijk maken om bestaande gegevensbestanden eenvoudig te doorzoeken en gegevens te vinden.
- software moet het wijzigen van de inhoud van gegevensbestanden eenvoudig maken
-en het moet er voor zorgen dat het verwijderen van gegevens uit een gegevensbestand de werking van de databasesoftware en gegevensbestanden niet nadelig beinvloed
maak een voorbeeld van een neveningang
een neveningang is een extra hulpmiddel om iets in archief op te zoeken zie hieronder;
8. kantoormachines
8.1 printers en toebehoren
8.2 rekenmachines
8.2.1 rekenmachines 
8.2.2 geldmachines en geldscanners
8.3 faxen - zie onder 7. Telecom         (neveningang)
database
kern van database is een tabel 
in een tabel worden gegevens opgeslagen in records 
elk gegeven binnen een record is een veld

een relationele database is een database met meerder tabellen die onderlinge relaties hebben met elkaar