Samenvatting VBA Bedrijfsadministratie

-
ISBN-13 9789463171045
135 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "VBA Bedrijfsadministratie". De auteur(s) van het boek is/zijn A Lammers. Het ISBN van dit boek is 9789463171045. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - VBA Bedrijfsadministratie

 • 1.1 Het decimale rekeningstelsel

 • Wat is een grootboekrekeningschema?
  Een overzicht van alle grootboekrekeningen die een onderneming gebruikt
 • Waarom is er gekozen voor een decimaal rekeningstelsel?
  Om snel inzicht te krijgen in het vermogen en het resultaat van een onderneming is er voor gekozen het grootboekrekeningschema in te delen in 10 rubrieken.
 • Wat is een controlerende tussenrekening?
  Een controlerende tussenrekening is een grootboekrekening die wordt gebruikt als nog niet op de definitieve grootboekrekening kan worden geboekt, doordat financiële feiten niet altijd op hetzelfde moment plaatsvinden.
 • 1.2 Permanence en boekhoudkundige principes

 • Wat wordt er bedoeld met gebruik van zuivere rekeningen?
  Om per verslagperiode inzicht te kunnen verkrijgen in het vermogen en het resultaat moeten bij de gebruikte grootboekrekeningen worden aangegeven of het balans- of winst- en verliesrekeningen zijn. Dit is het gebruik van zuivere rekeningen.
 • Waar gaat het bij de "Permanence"  om ?
  Hierbij gaat het erom dat de volgende boekhoudkundige principes juist worden toegepast: 

  1. realisatieprincipe
  2. matchingprincipe
  3. voorzichtigheidsprincipe
  4. stelselmatigheidsprincipe  
 • 1) Wat wordt bedoeld met het realisatiebeginsel?
  Er wordt bedoeld dat opbrengsten cq winsten moeten worden genomen op het moment dat zij zijn gerealiseerd.
 • 2) Wat wordt bedoeld met het matchingprincipe (toerekeningsbeginsel) ?
  Bij het matchingprincipe gaat het om het moment waarop de kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
 • 2a) Welk onderscheid wordt bij het matchingprincipe gemaakt?
  • productmatching -> bij iedere boeking van een verkoopfactuur wordt ook de inkoopwaarde van de omzet in rubriek 8 geboekt


  • periodematching -> worden de kosten aan de juiste periode toegerekend, ongeacht of deze kosten ook in de betreffende periode zijn betaald. 
 • 3) Wat wordt bedoeld met het voorzichtigheidsbeginsel?
  Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar en die vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn, moeten als verlies worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
 • 4) Wat wordt bedoeld met het stelselmatigheidsprincipe?
  In de verschillende verslaggevingsperioden moeten zo veel mogelijk dezelfde grondslagen worden toegepast.
 • 1.3 Correctieboekingen

 • Hoe wordt een tegenboeking van een journaalpost ook wel genoemd?
  Een stornoboeking
 • 2.1 Vooruitbetaalde en nog te betalen kosten

 • Wanneer spreken we van vooruitbetaalde kosten?
  Als de kosten voor 1 of meer perioden vooruit worden betaald.
 • Hoe worden deze kosten vermeld op de balans?
  Dit is een transitorische post die als overlopende activa wordt opgenomen op de balans.
 • Welk saldo heeft de rekening vooruitbetaalde kosten op de balans?
  Altijd een debetsaldo (= een vordering)
 • Wanneer spreken we van nog te betalen kosten?
  Als de kosten van 1 of meer perioden achteraf worden betaald.
 • Hoe worden deze kosten vermeld op de balans?
  Dit is een transitorische post die als overlopende passiva wordt opgenomen op de balans.
 • Welk saldo heeft de rekening nog te betalen kosten op de balans?
  Altijd een creditsaldo (= een schuld)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe worden deze nog te ontvangen opbrengsten verantwoord op de balans?
Dit is een transitorische post en wordt als overlopende activa opgenomen op de balans. Dit is altijd een debetsaldo (= vordering)
Wanneer spreken we van nog te ontvangen opbrengsten?
Als de opbrengsten van 1 of meer perioden achteraf worden ontvangen.
Hoe worden deze vooruitontvangen opbrengsten verantwoord op de balans?
Dit is een transitorische post en wordt als overlopende passiva opgenomen op de balans. Dit is altijd een creditsaldo (= schuld)
Wanneer spreken we van vooruitontvangen opbrengsten?
Als de opbrengsten van 1 of meer perioden vooruit worden ontvangen.
Welk saldo heeft de rekening nog te betalen kosten op de balans?
Altijd een creditsaldo (= een schuld)
Hoe worden deze kosten vermeld op de balans?
Dit is een transitorische post die als overlopende passiva wordt opgenomen op de balans.
Wanneer spreken we van nog te betalen kosten?
Als de kosten van 1 of meer perioden achteraf worden betaald.
Welk saldo heeft de rekening vooruitbetaalde kosten op de balans?
Altijd een debetsaldo (= een vordering)
Hoe worden deze kosten vermeld op de balans?
Dit is een transitorische post die als overlopende activa wordt opgenomen op de balans.
Wanneer spreken we van vooruitbetaalde kosten?
Als de kosten voor 1 of meer perioden vooruit worden betaald.