Samenvatting Verantwoord ondernemen inleiding in de bedrijfsethiek

-
ISBN-10 9055745073 ISBN-13 9789055745074
24 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verantwoord ondernemen inleiding in de bedrijfsethiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Lambertus Maarten Maria Royakkers Angèle Pieters. Het ISBN van dit boek is 9789055745074 of 9055745073. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verantwoord ondernemen inleiding in de bedrijfsethiek

 • 1.2 Verantwoordelijkheid

 • Wat is morele verantwoordelijkheid?
  Morele verantwoordelijkheid gaat om de jusitheid (of gerechtvaardigheid) van de handeling en/of effecten van deze handeling.
  Dit kan verder reiken dan de verantwoordelijkheid die een bepaalde rol met zich mee brengt.
 • Welke aspecten spelen een centrale rol bij de morele verantwoordelijkheid?
  de Moraal
  de Ethiek
 • Definitie van de moraal?
  Geheel van
  - opvattingen,
  - beslissingen en
  - handelingen
  waarmee mensen uitdrukken wat zij
  - geoorloofd,
  - gerechtvaardigd
  - behoorlijk of goed vinden.
 • Verschillende groepen mensen hebben verschillende normen en waarden, ze hanteren een verschillend moraal
 • Ethiek is een systematische reflectie op moraal
 • Hoe staat ethiek in de relatie tot het moraal?
  Ethiek is een systematische reflectie op moraal.
 • Wat zijn voorbeelden van ethische denkkaders?
  eigen geweten
  geloof
  gedragscodes
  bedrijfscodes
  ethische theorieen
 • Waarom kan een onderneming gezien worden als een 'actor'?
  omdat een organisatie een bepaalde visie heeft met ondernemingsdoelen. Deze visie wordt concreet gemaakt in het beleid van de organisatie.
  Als het handelen van de werknemers in lijn is met het beleid vd organisatie kan dit beschouwd worden als handelen van de onderneming (met bepaalde intentie).
 • Met welke cirteria wordt de mate van verantwoordelijkheid beoordeeld?
  Voorzienbaarheid;
  Er moet causaal verband bestaan tussen handeling en gevolg
  - Verantwoordelijke moet norm overtreden hebben of;
  - handelen kon ernstige gevolgen hebben
  - Voorzorgsprincipe: voorzorgsmaatregelen nemen als er aanwezingen zijn voor mogelijke schade.
  Beinvloedbaarheid
  - Verantwoordelijke moet mogelijkheid hebben gehad de gevolgen te kunnen beinvloeden zodat de schade beperkt kon worden.
  Handelingsvrijheid
  - Verantwoordelijke moet mogelijk hebben gehad om zelf te kiezen.
  niet/mindere mate verantwoordelijk als hij tot bepaalde keuze gedwongen is of als bepaalde keuze negatieve gevolgen voor zichzelf heeft.
 • 1.3 Verantwoord ondernemen

 • Wat is verantwoord ondernemen? (definitie)
  Structureel afwegen van verwachtingen van belanghebbenden. Het doel is:
  maximale toegevoegde waarde voor de onderneming, de mens én het milieu.

  Openheid naar buiten/transparantie is hierbij belangrijk.
 • Welke begrippen staan centraal bij verantwoord ondernemen?
  belanghebbende (stakeholders)
  maximale toegevoegde waarde voor onderneming, mens en milieu (3P's)
  Structureel van aard, terug te zien in langetermijnstrategie
 • Welke 3 p's komen kijken bij verantwoord ondernemen?
  People
  - werknemers (arbeidsomstandigh /-verhoudingen)
  - consumenten (leveren van veilige en niet schadelijke producten)
  - omwonende / familie v werknemers
  - werknemers leveranciers etc

  Planet
  - Zorg voor milieu, natuurlijke leefomgeving integreren in bedrijfsvoering (broeikaseffect / grondstoffen / vervuiling etc)

  Profit
  - Winstgevendheid en voortbestaan bedrijf. Financiële gezondheid vormt basis van duurzaam & sociaal ondernemen. (winst/omzet/werkgelegenheid/ uitbesteding etc)
 • Welke 4 modellen van onderneming worden onderscheiden?
  Model van economische verantwoordelijkheid

  Model van juridische verantwoordelijkheid

  Model van ruime verantwoordelijkheid

  Model van activisme
 • Wat houdt het model van economische verantwoordelijkheid in?
  - Accent ligt op economische doelstellingen
  - zo hoog mogelijk rendement door efficiënte productie
  - Niet altijd houden aan wettelijke regelgeving -> deel vd winst apart voor mogelijke boetes/juridische kosten

  NIET MVO
 • Wat houdt het model van juridische verantwoordelijkheid in?
  - Accent ligt op economische doelstellingen - binnen wet en regelgeving
  - Houdt niet per definitie in dat dit moreel/ ethische ook verantwoord is

  NIET MVO
 • Wat houdt het model van ruime verantwoordelijkheid in?
  - Bij besluitvorming wordt rekening gehouden met de gevolgen van handelen vd onderneming
  - eigen verantwoordelijkheid wordt erkend (ook waar geen wetgeving voor is)
  - Maatschappelijke ontwikkelingen worden opgenomen in bedrijfsbeleid

  WEL MVO
 • Wat houdt het model van activisme in?
  - Onderneming treedt buiten primaire functie en helpt maatschappelijke & politieke problemen op te lossen.
  - vb. TNT die samenwerkt met voedselorganisatie vd VN

  WEL MVO
 • Welke argumenten zijn er tegen MVO (volgens Friedman) ?
  Bedrijven alleen verantwoordelijk jegens aandeelhouders -> dus maken van zoveel mogelijk winst (binnen kaders vd wet)

  - Management spendeert bij MVO geld dat niet van hen is maar vd aandeelhouders. Deze hebben als doel maximalisatie vd winst. Geld aan goede doelen vermindert deze winst.

  - Bedrijven zijn niet democratisch gekozen, als bedrijven eigen ideeën over wat maatschappelijk/ethisch gewenst is formuleren bestaat gevaar dat zij andere op leggen wat maatschappelijk/ethisch gewenst is.
 • Welke redenen worden er gegeven voor MVO?
  - Moreel argument
  - Kostenargument
  - Reputatieargument
  - Motivatieargument
  - Aansprakelijkheidsargument
 • Wat houdt het moreel argument in?
  Verantwoordelijkheid ontstaat doordat handelen van ondernemingen gevolgen heeft voor anderen (klanten/leveranciers/werknemers/omwonende etc).

  Pijn (allerlei vormen van lijden) is slecht, ongeacht wie de pijn heeft.
  Zowel verantwoordelijk voor wat we doen als wat we nalaten.
 • Redenen voor MVO - Wat houdt het kostenargument in?
  Kan ook geld opleveren - vb. efficienter met grondstoffen omgaan is beter voor milieu en kostenbesparend.
 • Redenen voor MVO - Wat houdt het reputatieargument in?
  Goede naam schepte vertrouwen en goodwill. Slecht gedrag / niet mvo ondernemen kan leiden tot boycot of verkoop van aandelen.
 • Redenen voor MVO - Wat houdt het motivatieargument in?
  Medwerkers die weten dat zij werken in verantwoorde onderneming met goede naam zullen (vaak) beter gemotiveerd werken en samenwerken. Zijn trots op de onderneming.
 • Redenen voor MVO - Wat houdt het aansprakelijkheidsargument in?
  Ondernemingen die zich niet houden aan wetten, regels en/of fatsoensnormen zijn hiervoor aansprakelijk. Deze kunnen geconfronteerd worden met schadeclaims en boetes.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Redenen voor MVO - Wat houdt het aansprakelijkheidsargument in?
Ondernemingen die zich niet houden aan wetten, regels en/of fatsoensnormen zijn hiervoor aansprakelijk. Deze kunnen geconfronteerd worden met schadeclaims en boetes.
Redenen voor MVO - Wat houdt het motivatieargument in?
Medwerkers die weten dat zij werken in verantwoorde onderneming met goede naam zullen (vaak) beter gemotiveerd werken en samenwerken. Zijn trots op de onderneming.
Redenen voor MVO - Wat houdt het reputatieargument in?
Goede naam schepte vertrouwen en goodwill. Slecht gedrag / niet mvo ondernemen kan leiden tot boycot of verkoop van aandelen.
Redenen voor MVO - Wat houdt het kostenargument in?
Kan ook geld opleveren - vb. efficienter met grondstoffen omgaan is beter voor milieu en kostenbesparend.
Wat houdt het moreel argument in?
Verantwoordelijkheid ontstaat doordat handelen van ondernemingen gevolgen heeft voor anderen (klanten/leveranciers/werknemers/omwonende etc).

Pijn (allerlei vormen van lijden) is slecht, ongeacht wie de pijn heeft.
Zowel verantwoordelijk voor wat we doen als wat we nalaten.
Welke redenen worden er gegeven voor MVO?
- Moreel argument
- Kostenargument
- Reputatieargument
- Motivatieargument
- Aansprakelijkheidsargument
Welke argumenten zijn er tegen MVO (volgens Friedman) ?
Bedrijven alleen verantwoordelijk jegens aandeelhouders -> dus maken van zoveel mogelijk winst (binnen kaders vd wet)

- Management spendeert bij MVO geld dat niet van hen is maar vd aandeelhouders. Deze hebben als doel maximalisatie vd winst. Geld aan goede doelen vermindert deze winst.

- Bedrijven zijn niet democratisch gekozen, als bedrijven eigen ideeën over wat maatschappelijk/ethisch gewenst is formuleren bestaat gevaar dat zij andere op leggen wat maatschappelijk/ethisch gewenst is.
Wat houdt het model van activisme in?
- Onderneming treedt buiten primaire functie en helpt maatschappelijke & politieke problemen op te lossen.
- vb. TNT die samenwerkt met voedselorganisatie vd VN

WEL MVO
Wat houdt het model van ruime verantwoordelijkheid in?
- Bij besluitvorming wordt rekening gehouden met de gevolgen van handelen vd onderneming
- eigen verantwoordelijkheid wordt erkend (ook waar geen wetgeving voor is)
- Maatschappelijke ontwikkelingen worden opgenomen in bedrijfsbeleid

WEL MVO
Wat houdt het model van juridische verantwoordelijkheid in?
- Accent ligt op economische doelstellingen - binnen wet en regelgeving
- Houdt niet per definitie in dat dit moreel/ ethische ook verantwoord is

NIET MVO