Samenvatting Verbeelding Bouwbesluit 2012 brandveiligheid

-
ISBN-10 9462451710 ISBN-13 9789462451711
196 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verbeelding Bouwbesluit 2012 brandveiligheid". De auteur(s) van het boek is/zijn D M Hellendoorn M I Berghuis M van Overveld H L de Witte P J van der Graaf. Het ISBN van dit boek is 9789462451711 of 9462451710. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verbeelding Bouwbesluit 2012 brandveiligheid

 • 1 Kernbegrippen

 • Waar staat de afkorting 'TR' voor?
  ToiletRuimte
 • Waar staat de afkorting 'VKR' voor?
  VerKeersRuimte
 • Waar staat de afkorting 'LS' voor?
  LiftSchacht
 • Waar staat de afkorting 'TNR' voor?
  TechNischeRuimte
 • Waar staat de afkorting 'NB' voor?
  Nominale Belasting
 • Waar staat de afkorting 'BR' voor?
  BadRuimte
 • Waar staat de afkorting 'GG' voor?
  GebruiksGebied
 • Waar staat de afkorting 'VG' voor?
  VerblijfsGebied
 • Waar staat de afkorting 'VR' voor?
  VerblijfsRuimte
 • Waar staat de afkorting 'FR' voor?
  FunctieRuimte
 • Waar staat de afkorting 'BC' voor?
  BrandCompartiment
 • Waar staat de afkorting 'subBC' voor?
  subBrandCompartiment
 • Waar staat de afkorting 'BsubBC' voor?
  Beschermd subBrandCompartiment
 • Waar staat de afkorting 'WBO' voor?
  Weerstand tegen Brand Overslag
 • Waar staat de afkorting 'WBD' voor?
  Weerstand tegen Brand Doorslag
 • Waar staat de afkorting 'WBDBO' voor?
  Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag
 • 1.1 Kernbegrippen van algemene aard

 • Welke 9 algemene kernbegrippen worden er in hoofdstuk 1.1 verbeeld?
  De hier behandelde algemene kernbegrippen die van belang zijn  voor de toepassing van de voorschriften voor brandveiligheid zijn:
  1. Aansluitend terrein en meetniveau
  2. bedgebied (+ bedruimte)
  3. Bouwlaag
  4. Gebruiksgebied, verblijfsgebied (+ verblijfsruimte) en functiegebied (+ functieruimte)
  5. Gecorrigeerde loopafstand en loopafstand
  6. Meetniveau
  7. Nevenfunctie
  8. Voor personen bestemde vloer of ruimte
  9. Vrije breedte en vrije hoogte
 • 1.1.1 Aansluitend terrein

 • Wat houdt de omschrijving van 'aansluitend terrein' in het bouwbesluit in?
  Aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een perceel of openbaar toegankelijk gebied
 • Welke 3 onderdelen kunnen deel uitmaken van 'aansluitend terrein'?
  1. Onbebouwd perceel grond (inclusief open erf)
  2. Onbebouwd perceel welke aan naastgelegen bouwwerk grenst en gebruikt mag worden als vluchtroute
  3. Aan bouwwerk grenzend openbaar toegankelijk gebied zoals, wegen, voetpaden, pleinen, paden in parken, plantsoenen en ander openbaar gebied
 • Wat is het verschil tussen 'terrein' en 'aansluitend terrein'?
  Aansluitend terrein betreft alleen onbebouwde grond en bij terrein wordt ook het perceel van het gebouw meegenomen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke rookklasse wordt gesteld aan constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht?
geen eisen hiervoor, omdat rookproductie aan de buitenzijde van een gebouw in de regel geen rol speelt bij het veilig kunnen vluchten
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoetvanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste ...... m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
2,5 m
Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. In het bouwbesluit wordt niet aangegeven of deze maat vanaf het meetniveau gemeten is, of vanaf het aansluitend terrein, hoe moet hier mee worden omgegaan?
Veiligheidshalve dient de ongunstigste hoogte te worden aangehouden
Moet een extra beschermde vluchtroute een rookklasse S2 hebben?
Ja, een extra beschermde vluchtroute is een bijzondere vorm van een beschermde vluchtroute en moet dus ook een rookklasse S2 hebben.
Welke gebruiksfunctie heeft meestal geen beschermde vluchtroute en hoeft dus niet aan de rookklasse eisen te voldoen?
Dit is 11. Overige gebruiksfunctie. Een schuurtje bijvoorbeeld, heeft veelal geen beschermde vluchtroute
Aan welke rookklasse moeten constructieonderdelen welke grenzen aan de binnenlucht voldoen? En volgens welke nen norm is dit bepaald?
rookklasse S2, conform nen-en 13501-1
Waarom mag een open verbrandingstoestel niet in een kleine ruimte zoals een badruimte of toiletruimte aanwezig zijn?
In kleine ruimtes kan dan namelijk al snel een gevaarlijke concentratie van schadelijke verbrandingsgassen ontstaan
Waarom mag een open verbrandingstoestel niet in een ruimte voor het stallen van voertuigen worden geplaatst?
Vanwege de aanwezigheid van licht-ontvlambare (brand)stoffen kan brand- of ontploffingsgevaar ontstaan
In welke ruimtes mogen geen open verbrandingstoestellen aanwezig zijn?
1. toiletruimte
2. badruimte
3. ruimte voor stallen voertuigen
Welke norm omschrijft de testmethode voor een rookgasafvoer van kunstof?
NEN-EN 14471:2005