Samenvatting Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9089746927 ISBN-13 9789089746924
129 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn G W de Ruiter. Het ISBN van dit boek is 9789089746924 of 9089746927. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

 • 1 inleiding in het recht

 • Recht en waar bestaat ze uit?
  Bestaat uit Rechtsregels om de samenleving te ordenen
 • Overheidstaken : TRIAS POLITICA
  Er zijn 3 organen:

  1.   De Wetgevende macht
        * Regering & de Staten Generaal gezamenlijk: wetten
        * Regering : AMvB
        * Minister
        * Provinciale Staten
        * Gemeenteraad

  2.   De Uitvoerende Macht
        * Regering
        * Minister
        * Gedeputeerde Staten
        * B & W

  3.  De Rechtsprekende Macht
        * Rechtbank
        * Gerechtshof
        * Hoge Raad
        
 • 1.2 Recht & rechtsbronnen

 • Wat zijn de 4 rechtsbronnen?
  1. Wetten en regelgeving door bepaalde overheidsorganen vastgesteld
  2. Verdragen overeenkomst tussen landen,die door de landen zijn goedgekeurd
  3. de Jurisprudentie uitspraken van rechters
  4. de Gewoonte bijv Incoterms (international commercial terms) vastgesteld door de internationale  KvK
 • Wat is een wet?
  Dat is een geschreven rechtsregel.
  Het systematisch opnemen van van rechtsregels noemen we codificeren.
 • Hiërarchie van Normen, hoe is de verhouding tussen de rechtsbronnen?
  Hiërarchisch
  1. Verdragen en Wetten
  2. Aanvullend of in plaatst van geschreven recht: Gewoonte recht
  3. Jurisprudentie van alle 4 de rechtsbronnen

 • Hiërarchie van geschreven regels ?
  1. Verdragen (landen onderling)
  2. Europese regelgeving: verordeningen en richtlijnen
  3. Wetten in formele zin: Regering en Staten Generaal
  4. Lagere centrale wetgeving zoals AMvB en ministeriële regelingen
  5. Provinciale verordeningen
  6. Gemeentelijke verordeningen
 • HOE KOMT EEN VERDRAG TOT STAND?
  1. Onderhandelingen Tekst verdrag 
  2. Tekst verdrag wordt ondertekend
  3. Ratificatie door landen: doorgeven nationale goedkeuring
  4. Verdrag treedt in werking: elk verdrag geeft aan na hoeveel ratificaties het in werking treedt. 

  EU-verdragen : alle 28 landen moeten ratificeren

 • Rechtsbron gewoonte recht
  Belangrijkste zijn de :  Incoterms

 • Wat is een wet in materiële zin?
  Is een wet die voor herhaling vatbaar is en algemene regels bevat.
 • Wat is een wet in formele zin?
  Dat is een wet gemaakt door de Regering en de Staten Generaal
 • 1.3 Privaatrecht & Publiekrecht

 • Inhoud recht: belangrijkste onderverdeling
  Publiekrecht + Privaatrecht = RECHT • Publiekrecht is
  Een overheidsorgaan betrokken die een speciale bevoegdheid uitoefent die wij burgers niet hebben.
  Vb
  * Belastingzaken : belastingrecht
  * Aanvragen vergunning: bestuursrecht
  * Strafrecht
 • Privaatrecht is
  is Recht tussen personen: handelsrecht
  1. Overeenkomsten is
      * aanbod en aanvaarding
      * partijautonomie
  2. Onrechtmatige daad : art 6: 162 BW
  3. Eigendomsrecht en afgeleiden zoals pand- en hypotheekrecht
  4. Het recht van het "zijn" : personen- en familierecht, erfrecht,  
      ondernemingsrecht

 • 1.4 Objectief recht, subjectief recht en regelend recht

 • Andere onderscheidingen binnen het recht zijn:
  Objectief --> Subjectief
  Formeel  ==> Materieel

 • 1.5 Dwingend recht, aanvullend recht en regelend recht

 • Moet je je altijd aan de wet houden?
  1. Nee, bij regelend of aanvullend recht mogen partijen afwijken van de  
      wettelijke regeling ==> ovk gaat voor op dit recht.

  2. Ja, bij dwingend recht :
      * publiekrecht is dwingend recht
      * privaatrecht per artikel bekijken of afwijken mag of niet.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.