Samenvatting Verbintenissenrecht begrepen

ISBN-13 9789462900905
114 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verbintenissenrecht begrepen". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789462900905. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Verbintenissenrecht begrepen

 • 1.1 Inleiding

 • Definitie verbintenis
  Een verbintenis is een juridische relatie tussen twee of meer partijen, waarbij de ene partij verplicht is tot een op geld waardeerbare prestatie waarop de andere partij recht heeft.
 • Wat is een verbintenis?
  Iets dat je volgens het recht verplicht bent om te doen of te laten.
 • Wat is een prestatie?
  De verplichting volgens de wet om iets te doen of te laten.
 • Uit welke bronnen ontstaan verbintenissen?
  • De Wet
  • Overeenkomst
 • 1.2 Verbintenissen uit overeenkoms

 • Wat is een object van verbintenis?
  De prestatie is een object van verbintenis.
 • Wie of wat is een schuldeiser/crediteur?
  De partij die een vorderingsrecht heeft op een schuldenaar.
 • Wie of wat is een rechtssubject?
  De dragers van de rechten en plichten.
 • Wie of wat is een schuldenaar/debiteur?
  De partij die verplicht is voor een schuldeiser een prestatie te verrichten.
 • Wie of wat is een natuurlijk persoon?
  Een mens van vlees en bloed, die als rechtssubject drager is van rechten en plichten.
 • Wie of wat is een rechtspersoon?
  Een juridische constructie waaraan de hoedanigheid van rechtssubject is toegekend, waardoor deze drager kans zijn van rechten en verplichtingen.
 • Wat is formeel recht?
  Het deel van het recht dat de regels geeft voor het starten en voeren van procedures, waarmee het materiële recht, zo nodig, verwezenlijkt kan worden.
 • Wat is materieel recht?
  Het deel van het recht dat de inhoud van rechten en plichten van rechtssubjecten bepaalt.
 • Niet of niet goed nakomen van een verbintenis, wordt een wanprestatie genoemd
 • Wat is een wanprestatie?
  Het is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
 • Vormen van prestaties om te doen:
  - betaling van een geldsom
  - levering van een goed
  - het verrichten van een dienst

  Een combinatie van de drie is ook mogelijk.
 • 1.3 Verbintenissen uit de wet: onrechtmatige daad

 • Voor totstandkoming van een overeenkomst is wel/geen wilsovereenstemming vereist?
  Wel
 • Het belangrijkste verschil tussen de onrechtmatige daad en overeenkomst is dat in het eerste geval de verbintenis louter door de gebeurtenis ontstaat, terwijl er bij een overeenkomst wilsovereenstemming moet bestaan.
 • 2 Rechtstfeiten

 • Rechtsfeiten schema
 • 2.1 Inleiding: rechtsfeitenschema

 • Wat is een rechtsfeit?
  Dit zijn alle feiten waar het recht wél gevolgen aan verbindt.
 • Geef de definitie van een bloot rechtsfeit.
  Een feit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, zonder dat van een menselijke handeling sprake is.
 • Geef de definitie van een feitelijke handeling.
  Een handeling zonder beoogd rechtsgevolg.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Voor totstandkoming van een overeenkomst is wel/geen wilsovereenstemming vereist?
Wel
Wat is een wanprestatie?
Het is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
Er zijn voor rechtmatige daden wel/geen rechtshandelingen nodig?
Geen rechtshandeling, ontstaan vanuit de wet.
Geef de definitie van zaakwaarneming.
Het zich willens en weten en op redelijke grond inlaten met de behartiging van iemand anders beland.
In welk wetsartikel staat zaakwaarneming?
Artikel 6:198 BW
Geef de definitie van ongerechtvaardigde verrijking.
Een vermogensverschuiving ten nadele van de ene partij en ten voordele van een tegenpartij, zonder een afdoende rechtsgrond.
Geef de definitie van onverschuldigde betaling.
Het zonder rechtsgrond betalen van een geldsom, het leveren van een goed of het verrichten van een dienst.
In welk wetsartikel staat ongerechtvaardigde verrijking?
Artikel 6:212 BW
In welk wetsartikel staat onverschuldigde betaling?
Artikel 6:203 BW
Noem de vormen van rechtmatige daad.
 • Zaakwaarneming
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Onverschuldigde betaling