Samenvatting Verlenen van facilitaire diensten

418 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket

Samenvatting 2:

 • De Geo Leerboek
 • CM de Boer anderen
 • 9789006926262
 • 10th
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket

Samenvatting 3:

 • Financial Accounting Theory
 • William R Scott Patricia C O' Brien
 • 9780134166681 of 013416668X
 • 2019

Samenvatting - Financial Accounting Theory

 • 1 Introduction

 • Wat is het doel van het boek?

  Het verschaffen van een beeld van de omgeving waarin verslaggeving naar boven komt.
 • Wat maakt informatie complex?
  1. Individuen niet op dezelfde manier reageren op informatie
  2. Het niet alleen individuele beslissingen beïnvloedt, maar het door de beïnvloeding van individuele beslissingen eveneens de werking van markten beïnvloedt (zoals de effectenmarkt en de arbeidsmarkt)
 • Wie zijn de belanghebbende?
  1. Managers
  2. Investeerders
  3. Accountants
 • Wat is informatie asymmetrie?
  Sommige partijen hebben een informatie-voordeel ten opzichte van anderen ten aanzien van bepaalde business-transacties.
 • Welke typen informatie-asymmetrie zijn er?
  • Adverse selection
  • Moral hazard
 • Wat is Adverse Selection?
  De ene partij heeft kennis waarover de ander niet beschikt.
 • Waar heeft Adverse Selection betrekking op?
  Relevantie van de informatie
 • Wat is de belangrijkste vorm van Adverse Selection?
  Inside Information
 • Waarom kijkt Adverse Selection vooral vanuit het investeringsperspectief?
  Dit komt doordat de ene partij over informatie beschikt waar de andere partij niet over beschikt. Hierdoor is het mogelijk dat investeerders beslissingen nemen zonder te beschikken over de juiste informatie.
 • Hoe kan adverse selection worden opgeheven?
  Adverse selection betreft een informatie achterstand van de belegger/ eigenaar ten opzichte van de manager. Door zogeheten 'full disclosure' (volledige informatieverschaffing) wordt het inside information voordeel van de manager opgeheven, omdat alle relevante bedrijfsinformatie publiekelijk bekend wordt gemaakt.  Adverse selection kan worden beheerst door een betrouwbare omzetting van inside information naar outside information (via. 'financial accounting and reporting'.
 • Wat is Moral Hazard?
  Sommige partijen kunnen de acties van anderen niet observeren terwijl deze acties wel de belangen van alle partijen in de transactie beïnvloeden.
 • Waar heeft Moral Hazard betrekking op?
  Betrouwbaarheid van de informatie
 • Wat is de belangrijkste vorm van moral hazard?
  De motivatie van management-inspanning (management effort)
 • Wat is de oplossing van management-inspanning?
  Precise and sensitive information
 • Uit welk perspectief kijkt moral hazard?
  Management-perspectief in de context van agency-theorie
 • Wat is agency-theorie?
  Investeerders kunnen moeilijk hun informatie verifiëren omdat het management deze informatie heeft beïnvloed en wel eens bewust ruis kan hebben gecreëerd. Hierdoor kan informatie zijn betrouwbaarheid verliezen.
 • Hoe ontstaat Moral Hazard?
  Moral Hazard ontstaat dus doordat de ene partij (de manager) beschikt over informatie (met welke inspanning) een bepaald resultaat is behaald en van welke kwaliteit het resultaat is, terwijl de andere partij (belegger/ eigenaar) niet over deze informatie beschikt.
 • Waarom heeft Moral Hazard betrekking op de betrouwbaarheid van de informatie?
  Het management kan zich als het ware schuilen achter de omstandigheden (bij slechte resultaten zijn deze hieraan te wijden, terwijl goede resultaten het gevolg zijn van acties van het management).
 • Op welke twee manieren draagt de netto winst als maatstaf voor management performance bij aan de beheersing van het 'moral hazard' probleem?
  •  De netto winst kan dienen als input voor compensatie-contracten om de management performance te motiveren (beloning = positief). Het gaat hier om het inbouwen van beloningsprikkels, zoals opties, die ervoo kunnen zorgen dat er doelcongruentie wordt aangebracht.
  • De netto winst kan effectenmarkten en management-arbeidsmarkten informeren, zodat een manager die rommelt met de cijfers in zijn eigen belang na verloop van tijd een daling in inkomen, reputatie en marktwaarde zal ervaren (negatief) 
 • Wat is het fundamental problem van FAT?
  • De beste maatregel op het gebied om investeerders te informeren aangaande hun investeringsbeslissingen (adverse selection te beheersen), hoeft niet per se de beste maatregel te zijn om de management performance te motiveren (dus om het moral hazard te beheersen). 
  • Het gaat dus om de afweging tussen relevantie (adverse selection - fair value) en betrouwbaarheid (moral hazard - historische kostprijs) van informatie, waarbij relevante informatie investeerders in staat stelt de toekomstige economische vooruitzichten (kasstromen) van ondernemingen in te schatten en waarbij betrouwbare informatie juist is en vrij van vooroordelen en andere manipulatie door het management. 
 • Wat zijn de twee mogelijke reacties op de vraag 'regulering of geen regulering'?
  1. Marktkrachten kunnen adverse selection en moral hazard voldoende beheersen zodat investeerders beschermd worden en de betreffende markten redelijk goed werken.
  2.  Informatie is zo'n complex en belangrijk goed, dat marktkrachten alleen niet in staat zijn de problemen van adverse selection en moral hazard te beheersen. Marktregulering komt hier dus in deze visie om de hoek kijken. 
 • Welke afweging wordt gemaakt?
  Tussen relevantie en betrouwbaarheid
 • Relevante informatie staat voor?
  Relevante informatie (fair value) stelt investeerders in staat de toekomstige economische vooruitzichten van ondernemingen in te schatten.
 • Betrouwbaarheid wordt gekenmerkt als:
  Betrouwbare informatie (historische kostprijs) is juist en vrij van vooroordelen en andere manipulatie door het management.
 • Wat houdt decision usefulness in?
  Informatie moet niet op een juiste manier de inkomsten bepalen en weergeven, maar moet voornamelijk bruikbaar zijn voor investeerders ten aanzien van hun beslissingen.
 • Wat houdt de verschuiving van normatieve theorie naar decision usefulness in?
  Informatie moet bruikbaar zijn voor investeerders ten aanzien van hun beslissingen.
 • De rol van onderzoek op het gebied van accounting is tweeledig. Waar bestaat dit uit?
  1. Het kan kijken naar de implicaties en de gevolgen voor de 'accounting practice', dus voor de decision usefulness approach en voor het opstellen van verslaggevingsstandaarden.
  2. Het kan proberen het begrip van de accounting omgeving te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de agency modellen die ons begrip van de belangen van het management in verslaggevingsstandaarden aanzienlijk hebben verhoogd. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Words in Progress English vocabulary in context for HAVO, both regular and CLIL / Joop Born. Workbook
 • Joop Born
 • 9789059972674 of 9059972678
 • 2018

Samenvatting - Words in Progress English vocabulary in context for HAVO, both regular and CLIL / Joop Born. Workbook

 • 72 Mixed Bag

 • Lame
  Kreupel
 • Dignity
  Waardigheid
 • Masculine
  Mannelijk
 • Notion
  Begrip
 • Terms
  Voorwaarden
 • Resemblance
  Gelijkenis
 • Chain
  Ketting
 • Fairly
  Redelijk
 • Customary
  Gebruikelijk
 • Abbreviations
  Afkortingen
 • Shortly
  Kort
 • Meanwhile
  Ondertussen
 • Poverty
  Armoede
 • Granted
  Toegekend
 • Opponents
  Tegenstanders
 • Wrapped
  Verpakt
 • Barrel
  Vat
 • Efforts
  Inspanningen
 • Principles
  Principes
 • 74

 • Mob
  Dweil
 • Turn up
  Opdragen (aanbevelen)
 • Posh
  Chique
 • Substance
  Stof
 • Revenge
  Wraak
 • Partly
  Gedeeltelijk
 • Encouraged
  Aangemoedigd
 • Obsolete
  Overbodig
 • Lunar
  Maan-
 • Heir
  Erfgenaam
 • Evading
  Ontwijken
 • Surrounded
  Omgeven/ Omringd
 • Gazing
  Staren
 • Worsen
  Verslechteren
 • Fading
  Vervagen
 • Dwindling
  Afnemende
 • Irrelevant
  Onbelangrijk
 • Determined
  Vastberaden
 • Quivering
  Trillen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Aandoeningen van de pancreas

 • 1 inleiding

 • Wat is de exocriene functie van de pancreas of alvleesklier?
  De vertering van voedingstoffen.
 • Wat is de endocriene functie van de pancreas?
  De regeling van de glycemie.
 • Uit welke klieren bestaat de kop van de pancreas vooral?
  Uit exocriene klieren.
 • In welke bocht ligt de kop van de pancreas?
  In de bocht van het duodenum.
 • Waar zijn de exocriene klieren (klierlobjes) van de pancreas allemaal mee verbonden?
  Met kleine afvoerbuisjes.
 • Waar komen de kleine afvoerbuisjes uiteindelijk allemaal toe?
  In de ductus pancreaticus en vervolgens via de papil van vater in het duodenum.
 • Hoe worden de verteringsenzijmen van de alvleesklier met de zure voedselbrok gemengd?
  Bia de ductus pancreaticus worden de verteringsenzymen van de alvleesklier, via de papil van Vater, bij de zure voedselbrok van het duodemun gemengd.
 • Wat zijn de gevolgen bij aandoeningen ter hoogte van de exocriene pancreas?
  Deze hebben belangrijke gevolgen voor de verterin en de resorptie van voedingstoffen.
 • Wat kan een zieke en beschadigde pancreas niet goed?  Een zieke en beschadigde pancreas kan verteringsenzymen secreteren die niet goed worden afgevoerd maar achterblijven in de klieren en in het omliggend weefsel van de pancreas. 
 • Wat is autodigestie  Een zieke en beschadigde pancreas kan verteringsenzymen secreteren die niet goed worden afgevoerd maar achterblijven in de klieren en in het omliggend weefsel van de pancreas. Op die manier wordt de pancreas verder beschadigd door verteringsenzymen die de pancreas zelf heeft gemaakt. Dit is autodigestie. 
 • Wat ligt er in de staart van de pancreas?
  In de staart van de pancreas liggen de eilandjes van Langerhans met de alfa cellen. En de bèta cellen.
 • Welk hormoon maken de alfa cellen aan?
  Het hormoon glucagon.
 • Welk hormoon secreteren de bètacellen?
  Het hormoon insuline.
 • Wat kan er optreden bij schade ter hoogte van de staart van de pancreas?
  Er treedt vaak functieverlies op van de endocriene functies van de pancreas met ernstige complicaties als gevolg.
 • 2.1 acute pancreatitis

 • Wat is acute pancreatitis?
  Een acute pancreatitis is een zeer ernstige aandoening waarbij de pancreas tijdelijk ontstoken is (meestal enkele weken).
 • Wat is de meest voorkomende oorzaak van acute pancreatitis?
  De meest voorkomende oorzaken zijn een verstopping van de ductus pancreaticus, door galstenen ter hoogte van de papil van Vater (40%), en een overmatig alchoholverbruik (30%).
 • Welke 2 soorten van acute pancreatitis zijn er?
  - oedemateuze pancreatitis
  - necrotiserende pancreatitis
 • Wat is een oedemateuze pancreatitis?
  Een oedemateuze pancreatitis (80%) waarbij in het pancreasweefsel vocht ophoopt (=oedeem) en de pancreas gezwollen is.  Meestal geneest oedemateuze pancreatitis volledig na een paar weken.
 • Wat is een necrotiserende pancreatitis?
  Een necrotiserende pancreatitis (20%0 waarbij, door de ontstekingen, een deel van de pancreas afterft.  Omdat bloedvaten afsterven, kunnen er bloedingen optreden en kunnen andere organen, in de omgeving van de pancreas,  ook aangetast geraken.  Bij deze vorm van pancreatitis is meestal een chirurgische ingreep noodzakelijk.
 • Geef de symptomen van acute pancreatitis.
  - acute en hevige buikpijn 
  waarbij patiënten de neiging hebben om voorovergebogen te zitten met de knieën op de borst. 
  - Uitstralende pijn naar de rug, linkerzijde en linkerschouder.
  - misselijkheid, braken, koorts en een versnelde ademhaling, na de maaltijd nemen de klachten toe.
  -  • Eventueel een opgezette en erg pijnlijke buik als, door complicatie van de pancreatitis, een ileus ontstaat (zie bundel darmaandoeningen).
  • -  Icterus of geelzucht ten gevolge van een galsteen of doordat de galsappen niet meer kunnen afgevoerd worden omdat de pancreaskop gezwollen is.
  • -  Kenmerkende verkleuringen op de huid rond de navel (teken van Cullen) of in de zij (teken van Grey-Turner). 
   

 • Hoe kan men de diagnose van acute pancreatitis vaststellen?
  - bloed- en of urineonderzoek
  - echografie
  - CT-scan
  - röntgenfoto met contrastvloeistof
  - onderzoek met punctie
  - ERCP
 • Bespreek Bloed- en urineonderzoek.
  Om na te gaan of er een verhoogde concentratie van amylase en lipase in het bloed en in de urine aanwezig is.
 • Hoe komt het dat bij acute pancreatitis er een verhoogde concentratie is van amylase en lipase in het bloed of de urine?
  Onder normale omstandigheden worden deze verteringsenzymen afgevoerd via de afvoerkanaaltjes van de klierlobjes en de ductus pancreaticus tot in het duodemum.  Bij pancreatitis is deze afvoer vaak geremd en komen deze enzymen in het bloed en daarna, via de nieren ook in de urine terecht.
 • Wat kan een indicatie zijn dat er een beschadegign is in de kop van de pancreas?
  De combinatie van een verhoging van zowel amylase (in het speeksel en in pancreassap) als lipase (in pancreassap en in darmsap)  in het bloed.
 • Waarom doet men een echografie?
  Men doet een echografie van de buik om galstenen op ts sporen en eventueel de oorzaak van de pancreatitis te achterhalen.
 • Waarom doet men een CT-scan?
  Om na te gaan of de aandoening een oedemateuze of necrotiserende pancreatitis is en om na te gaan of omliggende organen ook al zijn aangetast.
 • Waarom doet men een röntgenfoto met contrastvloeistof?
  Om eventueel darmobstructies (ileus) aan te tonen.
 • Bespreek een onderzoek met een punctie.
  Een onderzoek waarbij men een punctie doet, onder begeleiding van een CT of een echo- endoscoop, en vocht opzuigt om na te gaan of er bacteriën aanwezig zijn.  De aanwezigheid van bacteriën verhoogt de kans op sepsis (=bloedvergifteging door bacteriën).
 • Geef de volledige naam van een ERCP.
  Endoscopische retrograde cholangio pancreaticografie.
 • Waarom doet men een ERCP?
  Hierbij worden de afvoerwegen van de lever, de galblaas en de pancreas onderzocht om eventuele afwijkingen aan te tonen en te behandelen.
 • Hoe verloopt een een ERCP?
  Voor een ERCP is een pname in het ziekenhuis noodzakelijk.  Voor het onderzoek moet de patiënt nuchter zijn en wordt eerst een ECG en röntgenfoto van de thorax uitgevoerd.  De endoscoop (=soepel buisje verbonden met een camera) wordt via de mond ingebracht, voorbij de maag tot in de 12 - vingerige darm, waar de galafvoer en de afvoergang van de pancreas uitmonden in de papil van VAter.  Een fijne kaheter wordt doorheen de endocoop opgeschoven en door de papil gebracht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.