Samenvatting Verlieskunde

-
ISBN-10 9035229932 ISBN-13 9789035229938
120 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verlieskunde". De auteur(s) van het boek is/zijn H de Mönnink. Het ISBN van dit boek is 9789035229938 of 9035229932. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Verlieskunde

 • 1 Beroepsmatige confrontaties met verlies: praktisch overzicht

 • De verlieskunde- driehoek..
  1. Je moet de verlieslast(impact)
  2. wel zelf tillen (coping)
  3. maar niet alleen(support)
 • 1.2 De lege handen van de beroepskracht

 • Noem de verschillende beroepen op die te maken hebben met rouw.
  De arts, maatschappelijk werker, vrijwilliger, onderwijsgevende, leerkracht, brandweerman, verpleegkunde etc.
 • Wat voelen deze beroepsgroepen en leg uit hoe dit komt
  Onmacht: het onvermogen om vanuit je beroep iets op te lossen
 • 1.3.1 De verschillende beroepsgroepen

 • Noem een paar voorbeelden van verlies
  Werkloosheid, echtscheiding, sterven, migratie, uithuisplaatsing, suïcide, amputatie, 
 • 1.3.2 De reactivering van eigen zeer

 • Wat is parallelproces?
  reactivering van eigen emotioneel materiaal
 • Wat is tegenoverdracht?
  Onverwerkte gevoelens en gedachten die horen bij een belangrijk persoon uit het eigen verleden van de beroepskracht, geprojecteerd op de cliënt die in een bepaald opzicht aan die persoon doet denken.
 • 1.3.3 Overlevingspatronen

 • Wat zijn overlevingspatronen?
  Dit zijn aangeleerde gedragspatronen uit het verleden om stressvolle situaties het hoofd te bieden
 • 1.4.1 Secundaire vicimisatie

 • Wat is secundaire vicimiseren?
  slachtoffers kunnen zich onbegrepen voelen door beroepskrachten. Beroepskrachten hebben dan, door hun opstelling en gebrek aan medeleven de slachtoffers kwetsen. De slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door vrienden, kennissen en beroepskrachten. Bovenop hun eerste leed komt extra leed. Leed-op-leed verschijnsel.
 • Adequate klachtenbehandeling kan leiden tot zelfonderzoek en wellicht tot verbeteringen in de beroepsmatige opstelling van de beroepskracht
 • 1.4.2 Blinde vlekken en vijf victimisatieproblemen

 • Hoe komt het dat je in de uitoefening van je beroep in zekere zin blind kunt zijn voor de negatieve effecten van je gedrag op anderen?
  Als beroepskracht heb je blinde vlekken met betrekking tot je eigen gedrag op anderen. Als beroepskrach blijf je je eigen ontwikkelde werkstijl en werkhouding in stand houden, ook als er kritiek is op je functioneren. 
  Vak C joharimodel: gedragsgebied wat bij anderen wel en bij jezelf niet bekend is. 
 • Noem 5 victimisaiepatronen op
  1. Vermijden
  2. Zich distantiëren
  3. Redden
  4. Aanklagen
  5. Hersenspoelen
 • Bij vermijden spreek Monnik over conspiracy of silence, wat is dit?
  iedereen is op de hoogte, maar toch is niemand bereid om iemand te vertellen dat hij op de hoogte is. Men ontziet elkaar,   communiceert dubbelzinnig of oneerlijk en veroorzaakt daardoor veel onnodig leed. 
 • Wat doen beroepskrachten bij distantiëren ?
  Bij vermijden ga je fysieke afstand bewaren door weglopen of wegblijven. Bij distanieren neem je figuurlijke afstand door een afstandelijke opstelling.
  Beroepskrachten richten zich op hun technische en praktische taken en beroepstechnische oplossingen omdat ze zich geen andere houding weten e geven.

  Voor rouwenden is de afstandelijke opstelling van een beroepskracht grievend en verwarrend. Rouwenden krijgen gedachtes als:
  ' ik ben een lastige cliënt.' Rouwenden trekken zich terug en vragen zich af of hun reactie wel normaal is.
 • Wat houd secundaire ziektewinst in bij Redden?
  Beroepskrachten die clienten redden door veel te doen voor de client. Clienten die slachtofferol vertonen ontwikkelen een patroon waarmee ze winst boeken in de vorm van aandacht, privileges en zelfs macht die iemand al dan niet bewust uit ziekte probeert te halen. 
  Beroepskrachten die te maken hebben gehad met parentificatie zijn gevoelig om redder te worden. Dit belemmert de client om op eigen benen te staan en te leren. Het maakt de relatie met de beroepskracht afhankelijk. 
 • Wat is bij Aanklagen blaming the victim?
  Bijv. slachtoffers van seksueel misbruik krijgen nogal eens te horen dat ze het er zelf naar hebben gemaakt. 
 • Wat doen beroepskrachten bij hersenspoelen als het om rouwen gaat?
  In cliches vallen als: verlies maakt rijk, God geeft en god neemt. Het gaat op manipulatie lijken: Beroepskracht gaat hoe dan ook rouwende verzekeren dat verlies goed is terwijl rouwende op een ander vlak is. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat betekent emancipatorisch?
gelijkwaardige relaties
defineer zelfzorg:
zorg voor jezelf als professional en collega´s
Wat houd SLOP in?
Stiltetechniek, lichamstaaltechniek, Onder woorden brengen techniek, praktische technieken
meta communicatie betekent:
een gesprek over het gesprek
wat is het stappen plan op maat bij multimethodische verliesbegeleiding?
1. PAK alle gegevens verzamelen
2. CSA inschatting van situatie maken
3. CSB zorg op maat verkrijgen en regelen
wat verstaan we onder probleem cummulatie?
actueel verlies en verlies uit verleden
wat verstaan we onder verliestoeleiding?
het is een soort verwijzing, het overdragen en voorbereiden van de client aan de collega.
wat verstaan we onder verliesverhaal?
geeft de impact en hulp aan die de client nodig heeft.
Wat verstaan we onder verliesscreening?
het inschatten van de behoeften van de client voor aandacht voor verlies
wat verstaan we onder verlies counseling?
daar word onder verstaan een vorm van persoonsgerichte eenrichtingsaandacht waarbij de client centraal staat, het is een vorm van belevingsgerichte zorg