Samenvatting Verloskunde en gynaecologie

-
ISBN-10 9031349666 ISBN-13 9789031349661
283 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verloskunde en gynaecologie". De auteur(s) van het boek is/zijn M F Schutte, J M M van Lith, P J M van Kesteren werkred IJ D Jüngen. Het ISBN van dit boek is 9789031349661 of 9031349666. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verloskunde en gynaecologie

 • 1.1 Zwangerschapsfysiologie

 • Hoe wordt de zwangerschapsduur berekend?

  De zwangerschapsduur wordt berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. De datum waarop de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden is 40 weken hierna.

 • Hoe wordt de à terme datum berekend? En hoe noemen we deze berekening?

  De à terme datum wordt berekend met : eerste dag van laatste menstruatie+ 7 dagen + 9 maanden.  Deze berekening noemen we de regel van Naegele. 

 • De zwangerschap is ingedeeld in trimesters:

  - Eerste trimester: < 16 weken

  - Tweede trimester: 16 t/m 27 weken

  - Derde trimester: > 28 weken

 • Fenomenen zwangerschap:

  Hormonale veranderingen:

  - Wegblijven van menstruatie door zwangerschap wordt veroorzaakt door instandhouding corpus Luteum

  - De foetus en placenta blijven de hele zwangerschap hormomen produceren die invloed hebben op andere hormoonsystemen.

  - Tijdens de zwangerschap neemt de hypofyse in volume toe.

  -De secretie van FSH en LH wordt geremd, die van ACTH, TSH en HCG (groeihormoon) blijft gelijk.

  - MSH secretie neemt toe, wat voor de verandering in pigmentatie zorgt.

   

  Schildklier

  - De schildklier wordt groter doordat de basale stofwisseling toeneemt, dit komt door toename van de thyroxineproductie onder invloed van de placenta.

   

  Bijnieren en pancreas

  -  Er is een verhoogde cortisolproductie vanuit de bijnieren

  - De eilandjes van Langerhans in de pancreas gaan meer insuline produceren, waardoor insulinespiegels stijgen.

  - In de tweede helft van de zwangerschap neemt de neiging tot insulineresistentie toe.

   

  Geslachtsorganen

  - Uterus neemt in omvang en gewicht toe.

  - Doorbloeding van de uterus en organen in kleine bekken neemt toe. Hierdoor verandert de kleur van het slijmvlies van portio (baarmoedermond), vagina en vulva in een donkerder, livide tint (teken van Chadwick).

  - Uterus wordt boller en weker. Vooral op het gedeelte van de overgang tussen corpus en cervix (baarmoederhals) => Teken van Hegar.

  - Door de toegenomen circulatie kan je in de zijgewelven van de vagina de arteria uterinae als  kloppende vaten voelen.

   

  Mammae

  - Door versterkte doorbloeding en vochtophoping zijn de borsten meer gespannen.

  - Er treedt versterkte vaattekening op.

  - De tepelhof is sterker gepigmenteerd en de kliertjes van Montgomery worden meer zichtbaar. Soms treedt vochtafscheiding (colostrum) op.

   

  Circulatie

  - Vanaf de vijfde week verandert de circulatie door een toegenomen HMV en het afnemen van de perifere weerstand. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door afname van de tonus van de vaatwanden.

  - Het plasmavolume neemt geleidelijk toe

  - De systolische druk blijft constant. De diastolische druk daalt in het eerste trimester door afname van de perifere weerstand. In het derde trimester stijgt de diastolische druk weer tot  het uitgangsniveau.

  - De bloeddruk in de longvaten blijft constant.

  - Venacavasyndroom: Wanneer zwangere vrouwen in rugligging zijn, kunnen bloeddrukdalingen zijn doordat de uterus op de vena cava inferior drukt. Hierdoor wordt het bloed dat terugstroomt naar het hart belemmerd , waardoor bloeddrukdaling ontstaat.

  - Het bloedvolume neemt toe vanaf de tiende week tot 20-30% boven het normale volume. Er neemt meer bloedvolume toe dan het aantal erytrocyten, waardoor verdunning van het bloed optreedt. Zwangeren hebben dan ook meestal een lager HB dan niet-zwangeren. Dit wordt normaal bevonden.

  - Tijdens de zwangerschap treedt ook toename van het lichaamsvocht op. Dit is vooral interstitieel vocht. Dit kan door verschillende factoren ontstaan: door obstructie van de veneuze terugvoer naar het hart, omdat de uterus dit blokkeert, daling van het plasma-eiwit, waardoor de colloïd-osmotische druk daalt en het vocht zich makkelijker kan verplaatsen van intravasaal naar interstitieel en door waterretentie en/of zoutretentie.

  - De uterus blokkeert ook de veneuze terugvoer vanuit de benen wat in combinatie van verplaatsing  van vocht naar weefsels ook enkeloedeem kan ontstaan.

  - De cardiac ouput neemt toe, wat veroorzaakt wordt door een verhoogde slagvolume en slagfrequentie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 2.1.1 Ontwikkeling van de foetus

 • de foetale periode wordt gekenmerkt door:
  snelle rijping en groei van de foetus
 • Waardoor wordt de foetale periode gekenmerkt?
  Door de snelle groei en rijping van de foetus
 • Bij een gelijke zwangerschapsduur, zijn de kinderen van een vrouw die nog nooit kinderen heeft gehad dan lichter dan die van een vrouw die wel al eerder heeft gebaard?
  Ja
 • Door welke factoren wordt intra-uriene groei bepaald?
  • erfelijke factoren
  • implantatie
  • constitutie van de moeder
  • navelstrenginsertie
  • congenitale afwijkingen van de vrucht
  • milieu
  • leefgewoonten van de moeder
 • 2.1.1.1 Percentielcurve

 • Wat wordt er aangegeven met de percentielcurve?
  Of een kind een normaal/abnormaal geboortegewicht heeft
  In NL: geboortegewichtcurve van Kloosterman
 • 2.1.2.1 Amenorroe en duur van de zwangerschap

 • Amenorroe?
  Niet menstrueren
 • Hoe wordt de duur van een zwangerschap uitgedrukt?
   in het aantal weken dat de menstruatie is weggebleven (de amennoroe).
 • Werkelijke duur zwangerschap?
  vanaf conceptie (twee weken na laatste menstruatie)
 • Internationale afspraak over vaststellen zwangerschapsduur
  berekend vanaf 1e dag van de laatste menstruatie, voor vrouwen met een afwijkende cyclus moet gecorrigeerd worden alsof zij een cyclus van 28 dagen hebben.
 • A terme datum?
  datum waarop vermoedelijke bepaling zal plaatsvinden: 40 weken na de 1e dag van de laatste menstruatie, gecorrigeerd voor een cyclus van 28 dagen. Bij vrouwen met een cyclus van 6, ipv 4 weken is de a therme datum dus 2 weken later.
  1e dag laatste menstruatie + 7 dagen + 9 maanden
 • Wat is nauwkeuriger dan a terme datum?
  Echo
 • In welke 3 trimesters is de zwangerschap ingedeeld?
  • 1e trimester: <16 weken
  • 2e trimester: 16 t/m 27 weken
  • 3e trimester: >28 weken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is een doptone?
een apparaat dat wordt gebruikt om ultrasone geluidsgolven hoorbaar te maken
vanaf hoeveel weken kunnen de boten in benen en armen worden gemeten?
12 weken
vanaf hoeveel weken kan men het hoofd en romp meten?
9 weken
Bij hoeveel weken is hartactie te herkennen?
6 weken
vanaf hoeveel weken is een zwangerschapsring zichtbaar?
5 weken
waarvoor wordt echografie gebruikt?
- bepaling zwangerschapsduur
- diagnostiek dreigende abortus
- placentalokalisatie
- volgen foetale groei
- diagnostiek solutio placentae
hoelang is de zwangerschapsverlof in Nederland?
16 weken, verplicht 4 weken voor uigerekende datum van bevalling
tijdens de controles wordt er gelet op;
- zwangerschapsduur
- groei van de foetus
- ligging van het kind in de uterus
- beweegelijkheid van het kind
- algemene toestand van de moeder
- risicofactoren
het doel van prenatale zorg is:
- zwangerschap, baring en kraambed voor de zwangere zo bevredigend mogelijk te laten verlopen

- het kind in een zo goed mogelijke conditie aan de baring te laten beginnen
de foetale periode wordt gekenmerkt door:
snelle rijping en groei van de foetus