Samenvatting Verpleegtechnische handelingen niveau 4

-
ISBN-13 9789006910353
157 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verpleegtechnische handelingen niveau 4". De auteur(s) van het boek is/zijn C A Abrahamse, A F M Meijssen, P Mocking. Het ISBN van dit boek is 9789006910353. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Verpleegtechnische handelingen niveau 4

 • 1.2 Kwaliteit van zorg

 • Welke 3 nieuwe wetten moeten zorgen voor kwaliteit van zorg?
  • De WGBO
  • De Kwaliteitswet zorginstellingen
  • De Wet BIG
 • Wat is de WGBO?
  Dit is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

  • Is rechtsbescherming voor de zorgvrager  
  • Medische behandelingen worden in een overeenkomst vastgelegd
  • De beroepsbeoefenaar verplicht zich tot het verlenen van zorg als een goede hulpverlener
 • Wat staat in de Kwaliteitswet zorginstellingen?
  Hierin staat op welke manier instellingen kwaliteit van zorg moeten geven.

  Volgens de wet moet de zorg zijn:
  • doeltreffend
  • doelmatig
  • patiëntgericht   
 • Wat betekent Wet BIG?
  Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg
 • 1.3 Wet BIG

 • Wat is het doel van de Wet BIG?
  Het scheppen van voorwaarden voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg, en het beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.
 • Waarom heeft deze wet invloed op de kwaliteit van zorg?
  • Stelt algemene regels aan de kwaliteit van de zorgverleners
  • Bevat regels voor het uitvoeren van bepaalde risicovolle handelingen, de voorbehouden handelingen
  • Beschermt een aantal beroepen d.m.v. Titelbescherming en registratie
  • Regelt het tuchtrecht voor een aantal beroepen
 • 1.4 Voorbehouden handelingen

 • Wat zijn voorbehouden handelingen?
  De voorbehouden handelingen zijn handelingen die voor de zorgvrager een verhoogd risico met zich meebrengen als ze worden uitgevoerd door een ondeskundige.

  Mogen alleen worden uitgevoerd door bekwame beroepsbeoefenaren.
 • Welke voorbehouden handelingen worden er in artikel 36 van de wet genoemd?
  • heelkundige handelingen
  • verloskundige handelingen
  • endoscopieën
  • katheterisaties
  • injecties
  • puncties
  • onder narcose brengen
  • gebruik van radioactieve stoffen
  • verrichten van electieve cardioversie
  • defibrillatie
  • steenvergruizing
  • handelingen t.a.v. Geslachtscellen en embryo's
  • voorschrijven van UR geneesmiddelen (op recept)
 • 1.4.1 Risicovolle handelingen

 • Wat zijn risicovolle handelingen?
  Dit zijn handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden.

  Bijv. 
  Inbrengen maagsonde = voorbehouden handeling
  Sondevoeding toedienen = risicovolle handeling
 • Door wie mogen risicovolle handelingen worden uitgevoerd?
  Alleen door bekwame beroepsbeoefenaren.
 • 1.5 Bevoegd en bekwaam

 • Wie zijn volgens de Wet BIG bevoegd?
  Het beroepsmatig verrichten van voorbehouden handelingen is in eerste instantie alleen toegestaan aan hulpverleners die volgens de Wet BIG bevoegd zijn verklaard. 
  Voor artsen geldt dat voor alle handelingen. 
  Voor tandartsen en verloskundigen voor een aantal handelingen.
 • Wat is bekwaamheid?
  Bekwaamheid houdt in dat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheid met betrekking tot de handeling.

  (iedere beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk om zelf te bepalen of hij beschikt over de juiste bekwaamheid)
 • 1.6 Uitvoeren voorbehouden handeling

 • Wanneer mag een zelfstandig bevoegde een opdracht voor een behouden handeling geven aan een verpleegkundige?
  • De zelfstandig bevoegde staat in een bepaalde werkverhouding tot de verpleegkundige
  • De zelfstandig bevoegde mag redelijkerwijs aannemen dat de opdrachtnemer bekwaam is
  • De zelfstandig bevoegde geeft aanwijzingen als dat redelijkerwijs nodig is
  • Toezicht door of tussenkomst van de zelfstandig bevoegde zijn verzekerd als dat redelijkerwijs nodig is
 • Aan welke voorwaarden moet de verpleegkundige voldoen om een voorbehouden handeling uit te mogen voeren?
  • De opdracht is door een zelfstandig bevoegde gegeven
  • De verpleegkundige vindt zich redelijkerwijs bekwaam om de handeling goed uit te voeren
  • De verpleegkundige volgt eventuele aanwijzingen van een zelfstandig bevoegde op
 • Voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen (7)
  • Injecteren subcutaan en intramusculair
  • Een maagsonde inbrengen
  • Perifeer infuus inbrengen (venflon)
  • Intraveneus injecteren
  • Subcutaan infuus inbrengen (insuflon)
  • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen en mannen
  • Een suprapubische katheter verwisselen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe werkt het inschrijven in het BIG-register?
 • Beroepsbeoefenaars moeten een verzoek indienen tot inschrijving bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Je moet aan de eisen voldoen, belangrijkste eis is het succesvol afronden van de opleiding tot verpleegkundige
Wat zijn aan deze titels gekoppeld?
 • De regeling van voorbehouden handelingen
 • Het tuchtrecht
Wat houdt het in dat de titel verpleegkundige is beschermd?
 • Verpleegkundige is een registertitel
 • dat betekent dat je deze titel alleen mag voeren als je in het register bent ingeschreven
 • je kunt je alleen in dat register laten inschrijven als je voldoet aan de opleidingseisen die in de wet staan
Welke regels zijn verbonden aan het verzoek tot uitvoeren van een voorbehouden handeling?
De opdracht moet duidelijk zijn en bij voorkeur schriftelijk. 
 • naam zorgvrager
 • handeling
 • aantal keren dat de handeling moet worden verricht
 • het tijdstip van de handeling
 • naam en paraaf van de opdrachtgever
 • datum en tijdstip van de opdracht


Verpleegkundige voert een opdracht niet uit als deze onduidelijk is of als ze denkt dat de opdracht onjuist is 
Wat moet een zorginstelling regelen m.b.t. Voorbehouden handelingen?
 • De zorginstelling moet beleid maken over het aanbod aan en de uitvoering van voorbehouden handelingen
 • De organisatie legt vast welke medewerkers, welke handelingen mogen verrichten
 • De zorgorganisatie zorgt voor scholing om bekwaamheid op peil te houden
 • De zorgorganisatie maakt afspraken met artsen over: voorwaarden, protocollen, opdracht vertrekken, omgaan met klachten en incidenten.
Voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen (7)
 • Injecteren subcutaan en intramusculair
 • Een maagsonde inbrengen
 • Perifeer infuus inbrengen (venflon)
 • Intraveneus injecteren
 • Subcutaan infuus inbrengen (insuflon)
 • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen en mannen
 • Een suprapubische katheter verwisselen
Aan welke voorwaarden moet de verpleegkundige voldoen om een voorbehouden handeling uit te mogen voeren?
 • De opdracht is door een zelfstandig bevoegde gegeven
 • De verpleegkundige vindt zich redelijkerwijs bekwaam om de handeling goed uit te voeren
 • De verpleegkundige volgt eventuele aanwijzingen van een zelfstandig bevoegde op
Wanneer mag een zelfstandig bevoegde een opdracht voor een behouden handeling geven aan een verpleegkundige?
 • De zelfstandig bevoegde staat in een bepaalde werkverhouding tot de verpleegkundige
 • De zelfstandig bevoegde mag redelijkerwijs aannemen dat de opdrachtnemer bekwaam is
 • De zelfstandig bevoegde geeft aanwijzingen als dat redelijkerwijs nodig is
 • Toezicht door of tussenkomst van de zelfstandig bevoegde zijn verzekerd als dat redelijkerwijs nodig is
Wie zijn volgens de Wet BIG bevoegd?
Het beroepsmatig verrichten van voorbehouden handelingen is in eerste instantie alleen toegestaan aan hulpverleners die volgens de Wet BIG bevoegd zijn verklaard. 
Voor artsen geldt dat voor alle handelingen. 
Voor tandartsen en verloskundigen voor een aantal handelingen.
Wat is bekwaamheid?
Bekwaamheid houdt in dat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheid met betrekking tot de handeling.

(iedere beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk om zelf te bepalen of hij beschikt over de juiste bekwaamheid)