Samenvatting verplegen van mensen met een acute somatische aandoening / 4 / deel basisboek

-
ISBN-10 9006924482 ISBN-13 9789006924480
297 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "verplegen van mensen met een acute somatische aandoening / 4 / deel basisboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Netty Van Balsfoort. Het ISBN van dit boek is 9789006924480 of 9006924482. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - verplegen van mensen met een acute somatische aandoening / 4 / deel basisboek

 • 0.1 De ziekenhuiszorg

 • Op welke zorg is ziekenhuis zorg gericht?
  Zorg voor somatische aandoeningen.
 • Wat voor zorg levert een verpleegkundige die zorg verleent bij acute somatische aandoeningen?
  Behandelt en verpleegt mensen met een (levens)bedreigende aandoening of mensen die slachtoffer zijn van een trauma.
 • Wat voor zorg levert een verpleegkundige die zorg verleent bij acute somatische aandoeningen?
  Behandelt en verpleegt mensen die in de behandelfase van een aandoening zijn.
 • Welke discipline is er verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van zorg?
  De verpleegkundige.
 • Wanneer spreek je van ziekenhuisverplaatste zorg?
  Als thuiszorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist (verbonden aan het ziekenhuis) plaatsvindt.
 • a
  b
 • 1 De ziekenhuiszorg

 • Ziekenhuiszorg is zorg die betrekking heeft op somatische aandoeningen.


  1.1.1 Aspecten van de ziekenhuiszorg:

  In deze paragraaf komt een aantal aspecten aan bod die een beeld geven van de inhoud van de ziekenhuiszorg. Dit zijn: 
  • specialismen; 
  • de veelheid aan disciplines; 
  • intramuraal en extramuraal; 
  • ondersteuning van apparatuur; 
  • ethische dilemma.
 • Specialismen:

  Ziekenhuiszorg heeft als kenmerk een veelheid van specialismen. We hebben het dan over medische specialismen en verpleegkundige specialismen. 
  ·De verpleegkundig specialist acuut-somatisch behandelt en verpleegt mensen met een (levens)bedreigende aandoening en mensen die het slachtoffer zijn van ongevallen en rampen.
  ·Intensieve zorg bij somatische aandoeningen. De verpleegkundig specialist intensief-somatisch behandelt en verpleegt mensen in de behandelfase van een aandoening.
 • Veelheid aan disciplines:

  Ziekenhuiszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle zorgverleners die op de een of andere manier betrokken zijn bij de behandeling, verpleging, ondersteuning en begeleiding van de patiënt. Elke discipline heeft zijn eigen professionaliteit. Daar waar de arts een medische verantwoordelijkheid heeft en het medisch beleid bepaalt, heeft de verpleegkundige haar eigen beroepsdomein.
 • Intramuraal en extramuraal:

  Ziekenhuiszorg wordt in veel gevallen na ontslag uit het ziek enhuis thuis voortgezet. Via de transferverpleegkundige wordt de patiënt overgedragen aan verpleegkundigen van een organisatie voor thuiszorg. Dit zijn wijkverpleegkundigen. Als de thuiszorg onder verantwoordelijkheid van een
  medisch specialist (verbonden aan het ziek enhuis) plaatsvindt, is er sprake van ziekenhuisverplaatste-zorg
 • Ondersteuning van apparatuur:

  Wanneer intensievere bewaking van de vitale functies nodig is , maken ziekenhuisverpleegkundigen gebruik van bewakingsapparatuur. Ademhaling, bloedsomloop en bewustzijn kunnen zij op deze manier constant in de gaten houden. Ook bepaalde vormen van infusie, zoals centrale lijnen en infuuspompen, behoren tot de apparatuur in de ziekenhuiszorg. Voor de diagnostiek maken behandelaars in het ziekenhuis gebruik van diverse instrumenten.
 • Ethische dilemma’s

  Door de ontwikkeling van de medische technologie is er steeds meer mogelijk. Patiënten kunnen langer in leven gehouden worden en de kans op het overlijden van te vroeg geborenen is aanmerkelijk kleiner geworden. Daarmee rijst de vraag of de medische technologie altijd moet worden ingezet. Hierdoor ontstaan ethische dilemma’s, dat wil zeggen vraagstukken waarbij verschillende waarden botsen.
 • 1.1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de ziekenhuiszorg


  De samenleving en de gezondheidszorg zijn altijd onderhevig aan veranderingen geweest en dat zal ook zo blijven. Opvattingen over gezond en ziek, medisch-technische ontwikkelingen, discussies over ethische dilemma’s , het overheidsbeleid en wetgeving zijn voorbeelden w aar zowel patiënten als behandelaars en zorgverleners voortdurend mee te maken krijgen.

 • Diagnosebehandelingcombinatie:

  Een diagnosebehandelingcombinatie – kortweg: DBC – bevat alle onderzoeken, behandelingenenzorg die een patiënt in het ziekenhuis krijgt gedurende een vastgestelde periode . Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype , zorgvraag, diagnose, behandeling) met welke klachten hoe een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose er gesteld is, en de behandeling. Ziekenhuizen mogen (bij zorgverzekeraars) alleen de kosten van DBC’s in rekening brengen. Van een aantal DBC’ s is de kostprijs door de regering vastgesteld. Van de overige DBC’ s mogen ziekenhuizen zelf de prijs bepalen. Met de financiering van ziekenhuiszorg door middel van DBC’s wil de regering marktwerking stimuleren, waardoor ziekenhuizen met elkaar gaan concurreren en behandeling en zorg tegen scherpe prijzen aanbieden. Op die manier hoopt de regering dat de kosten van gezondheidszorg binnen de perk en blijven.
 • Wat is een ethische dilemma?
  Ethische dilemma's zijn vraagstukken waarbij verschillende waarden botsen.
 • 3 De verpleegkundige in de ziekenhuiszorg en de ziekenhuisverplaatste zorg

 • Paramedisch betekent;
  met de geneeskunde samenhangend zonder ertoe te behoren. Zoals fysio, dietist en logopedist
 • Transmuraal team
  bestaat uit deskundigen van binnen en buiten het ziekenhuis. Deze komen als de thuiszorg erg complex is en de specialistische verpleegkundige van de thuiszorg niet kan doen.
 • Ziekenhuiszorg vindt plaats in de omgeving waar;
  • Patiënt met een zeer uiteenlopende somatische gezondheidsproblemen en dus ook zeer diverse zorgvragen behandeld en verpleegd worden  
  • Vele medische specialismen zijn 
  • Veel verschillende zorgdisciplines samenwerken 
  • De behandel en verpleegduur varieert van 1 uur tussen enkele weken  
  • Veel zorg geprotocolleerd is - Regelmatig belangrijke ethische dillema's spelen
 • Protocol=
  een document waarin stapsgewijs beschreven staat op welke manier een handeling uitgevoerd moet worden. Het doel is de verpleegkundige te ondersteunen in het verpleegkundig handelen. Ze geven aan hoe je een handeling moet uitvoeren.
 • Richtlijn
  geeft een aanbeveling die verpleegkundige helpen om een juiste beslissing over de te verlenen zorg te nemen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar staat ECRP voor?
endoscopische retrograde cholangiopancreatografie.
Wat is een ECRP?
Een onderzoek aan de galwegen en/of alvleesklier door middel van een scoop via de uitgang van de galwegen in de twaalfvingerige darm.
Wat is een gatdoek?
Het doek wat alles afdekt tijdens een onderzoek of operatie, behalve de plaats waar de arts de handeling moet uitvoeren.
Wat wordt er ingespoten bij een angiografie?
Contrast vloeistof om de bloedvaten zichtbaar te laten worden.
Wat wordt er zichtbaar gemaakt bij een angiografie?
Bloedvaten worden hierbij zichtbaar gemaakt.
Wat wordt er weggehaald bij een ascitespunctie?
Vocht tussen het dubbelwandig vlies van de buikholte.
Wat is ascites?
Een vochtophoping tussen de buikvlies.
Wat is een pneumothorax?
Een klaplong.
Wat kan de oorzaak zijn van een toename van vloeistof in de pleuraholte?
Slecht werkend hart of slecht werkende nieren.
Wat wordt er weggehaald bij een pleurapunctie?
De ruimte tussen beide longvliezen, is normaalgesproken luchtledig en gevuld met een laagje vloeistof. De vloeistof kan toenemen, dat is de vloeistof die met de pleurapunctie wordt weggehaald.