Samenvatting Verzorgen van mensen met een verstand bep niv 3 th.bk (EP3NZ0009)

ISBN-13 9789001837044
229 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verzorgen van mensen met een verstand bep niv 3 th.bk (EP3NZ0009)". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001837044. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verzorgen van mensen met een verstand bep niv 3 th.bk (EP3NZ0009)

 • 1.1 Begripsomschrijving

 • Hoe werden mensen met een verstandelijke beperking vroeger genoemd?
  Zwakzinnigen, idioot, debiel of zwakbegaafde.
 • Wat is kenmerkend voor mensen met een verstandelijke beperking?
  Ze hebben moeite met het zich eigen maken van vaardigheden en gewoonten.
  En problemen met verwerken van informatie.
 • Wat is tegenwoordig de definitie van mensen met een verstandelijke beperking?
  Een verstandelijke beperking verwijst naar functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het interllectuele functioneren als in het adaptieve gedrag zoals dat tot uitdrukking komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. De functionringsproblemen ontstaan voor de leeftijd van 18 jaar.
 • Definitie verstandelijke beperking volgens American Psychiatiric Association
  Een functioneren dat beneden het gemiddelde niveau ligt, dat gedurende de ontwikkeling ontstaat en gepaard gaat met tekorten op het gebied van leren, sociale aanpassingen en rijping of een combinatie hiervan.
 • Definitie verstandelijke beperking volgens van Hoezenbos
  Een aangeboren of in de prille jeugd verworden beperktheid van de geestelijke functies en/of verdere ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Hierbij is het verstandelijke tekort het opvallendst, terwijl daarnaast de sociale aanpassing bemoeilijkt of onmogelijk is.
 • Hoe wordt sociale aanpassing genoemd?
  Sociale redzaamheid
 • Hoe kun je het beste mensen met een verstandelijke beperking helpen?
  Door te kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.
 • Wat geeft de mentale leeftijd aan mensen met een verstandelijke beperking?
  een globale indicatie. Daarnaast zijn er nog meer factoren van belang. een volwassene met een IQ van 55 en een mentale leeftijd van 8 jaar is toch geen kind. Door zijn levenservaring heeft hij ook kenmerken van een volwassene.
 • Welke indeling geeft bruikbare informatie over iemands mogelijkheden?
  De indeling van Dorothea Timmers-Huigens. Zij deelt mensen in op grond van hun vermogen tot het verwerken van informatie. Zij onderscheidt vier ervaringsfasen die elkaar tijdens de normale ontwikkeling van een kind op volgen. het gedrag dat bij deze ervaringsfasen hoort, kun je herkennen bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Noem de verschillende ervaringsfasen van Timmers-Huigens:
  -De lichaamsgebonden ervaringsfasen;
  -De associatieve ervaringsfase;
  -De structurerende ervaringsfase;
  -De vormgevende ervaringsfase.
 • Hoe ervaart iemand die zich bevindt in de lichaamsgebonden fase?
  Die beleeft de wereld door directe indrukken van de zintuigen. Iets wat gehoord, gevoeld, geproefd of geroken wordt, bestaat. Alles wat niet weergenomen wordt met de zintuigen bestaat niet. Er worden geen verbanden gelegd en er is geen scheiding tussen ik en de omgeving.
 • RITA, ligt op de mat. er liggen een paar knuffels om haar heen. ze kijkt naar een glazen zuil, gulden met een roze vloeistof, waarin langzaam luchtbellen opstijgen. de grote bellen volgt ze met haar ogen. af en toe tikt ze met haar vrije hand tegen een harige speelgoedaap die met een draad aan het plafond hangt. er komen dan apengeluiden ui en er verschijnt steed een glimlachje op Rita's gezicht.
 • Hoe ervaart iemand die bevindt in de associatieve ervaringsfase?
  Door herhaling ontstaat het besef dat er verbanden tussen bepaalde handelingen en gevolgen zijn (patroonvorming). Hierdoor kunnen gewoonte handelingen (associatiereeksen) geleerd wordt: de ene handeling volgt uit de andere.
 • Bij iemand die alles in de associatieve ervaringsfase ervaart, kan er verwarring ontstaan. Wanneer is dat?
  Er bestaat nog geen inzicht, alleen zouden handelingen in de zelfde volgorde moeten worden gedaan.
 • FREM, als het licht in de gang aangaat en Hans om zijn moeder roept, weet Frem dat na een paar minuten een begeleider zal verschijnen die hem uit zijn natte, koude bed haalt en hem met de ligt in het lekker warme bad zal laten zakken. Hij begint te kraaien van plezier.
 • Hoe ervaart iemand die zich bevindt in de structurerende ervaringsfase?
  Hij heeft inzicht in structuren van zijn omgeving. hij heeft bijvoorbeeld tijdsbesef. Dus tijd indelen in: uren, dagen, weken, maanden en jaren. Er kan onderscheid gemaakt worden in sociale structuren. Er is onderscheid tussen: familie, vrienden, broertjes of zusjes. Ook verklaringen geven zoals: waarom hartig beleg beter is of waarom je je handen wast voor het eten.
 • Jans, is een beetje opgewonden. ze snauwt haar tafelgenoten af bij het ontbijt en kijkt om de minuut op haar horloge. ze moet namelijk voor een behandeling naar de mondhygiëniste. maar er is ook iemand jarig op haar werk. en die heeft gebakjes besteld voor bij de koffie, weet ze. zal ze voor koffietijd weer op haar werk zijn? Zouden ze anders iets voor haar bewaren?
 • Hoe ervaart iemand die zich bevindt in de ervaringsfase?
  is instaat om aan de bestaande structuur iets persoonlijk toe te voegen. B.V. door op eigen initiatief een boeketje bloemen mee te brengen of iets apart aan te trekken. Het "zelf vormgeven van zijn leven".
 • ERNST, kon bijna niet slapen vannacht, zegt hij. Om half elf komt zijn broer hem ophalen om een computer te kopen in Rotterdam. daar hebben ze een aanbieding: precies wat ernst wil. De afgelopen twee jaar heeft hij bijna al z'n zakgeld opgespaard om zo'n computer te kunnen kopen. de games die hij erop wil spelen heeft hij al in huis. nu nog een joystick met feedback, maar dat komt wel als hij volgende maand jarig is.
 • Is de manier van Timmers-Huijgens van indelen goed voor de activiteiten en de ADL?
  Ja, want je geeft aan wat iemand wel en niet kan. Het is overzichtelijk en kan beter kijken naar wat iemand nog wél kan. En niet wat iemand níét kan
 • Wat is de globale indeling voor de verstandelijke beperking?
  1. zeer ernstig verstandelijke beperking.
  2. ernstig verstandelijke beperking.
  3. matige verstandelijke beperking.
  4. lichte verstandelijke beperking.
 • Hoe hoog is het IQ van iemand met eem zeer ernstig verstandelijke beperking?
  Deze is lager dan twintig.
 • Wat zijn de oorzaken van mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking?
  Kunnen verschillende oorzaken hebben. Op vrijwel alle gebieden is deze aanwezig.
 • Waarmee kan je mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking mee vergelijken als het gaat om de indeling van Timmers-huijgers?
  De lichaam gebonden fase.
 • Linda is veertien jaar. Ze kan met kussens half rechtop zitten. zonder hulp kan ze alleen maar op haar rug of buik liggen. ze kan zich niet omdraaien, maar het lijkt wel of ze dat ook niet wil. ze heeft nog nooit een beweging gemaakt die erop wijst dat ze een andere houding wil aannemen. het enige dat er beweegt als ze zit, is haar hoofd. dat gaat voortdurend heen en weer. met haar ogen naar linksboven gedraaid. daarbij neuriet ze voortdurend eenzelfde toon. ze laat zich daarbij door niets of niemand onderbreken. alleen als ze het geluid hoort van de pannen die op tafel gezet worden, verandert haar toon. die krijg dan iets boos, iets zenuwachtigst. daaruit maken we op dat ze eten niet leuk of lekker vindt. ze heeft ook de grootste moeite met doorslikken van eten. dat ontaardt vaak in een enorme hoestbui.
 • Hoe hoog is het IQ van iemand met een ernstig verstandelijke beperking
  Een IQ van 20-35. vergelijkbaar met een kind tussen 1 of 2 jaar.
 • Met welke indeling van Timmers-Huijgers is iemand met een ernstige verstandelijke beperking "in te delen"?
  De associatief ervaringsfase.
 • Wat speelt er een grote rol bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking?
  Na denken is onmogelijk, mensen "leren" door te ontdekken. Er wordt eerst gehandeld en daarna kijken wat er gebeurt.Bij bepaalde gebeurtenissen gaan er verbanden ontstaan.
 • Als je verzorgende bent van iemand met een ernstig verstandelijke beperking waar ben je vooral mee bezig?
  Je neemt de zelfzorg over van de zorgvrager. Omdat hun ontwikkelingsniveau en zelfzorg erg traag is.
 • Piet, is veertig jaar en woont in een instelling. hij heeft een meervoudige handicapt, dat wil zeggen dat hij naast zijn verstandelijke beperking ook een lichamelijke beperking heeft. Piet zit in een rolstoel omdat hij niet kan lopen en staan. hij moet geholpen worden met het eten en drinken en met wassen en aankleden. hij woont samen met zeven andere mensen. piet heeft weinig contact met zijn groepsgenoten. Hij kan niet praten, maar hij begrijpt eenvoudige plaatjes. hij reageer ook op Anneke: zij is zijn persoonlijk begeleider en werkt al zeker zes jaar op de groep. Zodra zij binnenkomt, begint hij te lachen. Nu er een stagiaire op de groep is, heeft hij het wat moeilijk. Piet is niet gesteld op de aanwezigheid van vreemde mensen, die vaak nog niet weten hoe alles precies moet. Daar raakt hij van in de war.
 • Wat is de IQ van iemand met een matige verstandelijke beperking?
  35 - 55 vergelijkbaar met een kind van 2 tot 4 jaar.
 • Waarin onderscheiden mensen met een matig verstandelijk beperking zich, als het gaat om mensen met een ernstig verstandelijke beperking?
  Door hun mogelijkheden om te kunnen communiceren. De spraak kan variëren van enkele woorden tot zinnen.
 • Bij mensen met een matig verstandelijke beperking ontbreekt soms inzicht, het is dan niet mogelijk om van een bepaalde patroon af te wijken. Wat kan er dan gebeuren?
  Dan kan iemand met een matig verstandelijke beperking soms flink protesteren, want de volgorde wordt omgedraaid. Al is dit niet bij alle mensen het geval.
 • Waarop zijn de taken van een verzorgende vooral gericht, voor mensen met een matige verstandelijke beperking?
  De begeleiding is vooral gericht op het voordoen en samendoem om zo kleine opdrachten uit te voeren en vaardigheiden te trainen. Met een goede begeleiding zijn mensen met een matige verstandelijke beperking tot een groot aantal dingen in staat.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Om het ouder worden op verschillende manieren te begeleiden zijn er verschillende strategieën, welke zijn dit?
- Competentiemodel, is gericht op het in stand houden van de competenties. B.V. Er wordt geprobeerd verdere achteruitgang van Anna zoveel mogelijk uit te stellen;
-  Realiteits-Orientatietraining (RO), is gericht op het behouden van het contact met de leefwereld en de zelfstandigheid door de waarneming, het geheugen en de concentratie te trainen. B.V. overzichtelijke dagindeling. mapje met foto's symbolen over haar dagindeling. Planbord met aanduiding en een overzicht van het aanwezige personeel door middel van foto's en symbolen;
-  Validation, is gericht op het meegaan in de emotionele bevingswereld van de zorgvrager. B.V.  de familie haalt samen met Anna herinneringen op. hiermee volgen ze Anna in haar beleving;
- Snoezelen, is gericht op het opdoen van ervaringen en waarnemingen via de zintuigen. B.V. Anna gaat na de warme maaltijd een halfuurtje snoezelen.
Welke hulpmiddelen zijn er om te bepalen van bepaalde zorgbehoeften?
De volgende schalen kunnen helpen bij het bepalen van verschillende zorgbehoeften.
-DVZ, de dementie-vragenlijst voor zwakzinnigen. het herhaald invullen van deze lijst, ongeveer twee keer per jaar, geeft inzicht in het verloop van de ziekte;
- CLD, de checklist vroege symptomen van dementie. deze lijst helpt om kenmerkende symptomen te signaleren en na te gaan vanaf wanneer welke veranderingen zijn waargenomen;
- SRZ, de sociale zelfredzaamheidsschaal voor zwakzinnigen. deze lijst checkt de sociale vaardigheid van mensen met een verstandelijke beperking;
- SRZ-P, de sociale zelfredzaamheidsschaal voor zwakzinnige plus. Dit is dezelfde als de SRZ, maar dan voor mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking die op een wat hoger niveau functioneren;
- SGR, de storend-gedragsschaal voor Zwakzinnigen. Deze wordt gebruikt om een toename of afname van probleemgedrag te controleren;
- SMZ, de schaal voor motoriek bij zwakzinnigen, kan achteruitgang van de motoriek aantonen.
Deze lijsten moeten vaak worden ingevuld omdat de zorgvrager steeds verder aftakelt. Zo hou je inzichtelijk in de mogelijkheden en de achteruitgang en kun je het zorgplan met behulp hiervan steeds aanpassen.
Wat zijn de bekendste kenmerken voor mensen met een verstandelijke beperking die aan dementie lijden?
- Geheugenstoornissen;
- verlies van verstandelijke vermogens;
-verdwijnen van ADL;
- verlies van interesses;
- epilepsie of spiertrillingen
- verandering van persoonlijkheid;
- verdwijnen van de verbale communicatie verslechtering van de mondmotoriek;
- Verslechtering van de algehele motoriek;
- Stereotiepe bewegingen
- Desoriëntatie;
- Angst, claimend en dwingend gedrag;
- Incontinentie;
- Bij bedlegerigheid wordt de verzorging anders -> decubitus, ademhalingsmoeilijkheden, verslikpneumonieën en contracturen die komen omdat de zorgvrager immobiel is.
Wat is er bekend over Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?
- Dementie is een organische stoornis waarbij hersenweefsel wordt afgebroken;
- Een van de bekendste vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer;
- Het is een onomkeerbaar aftakelingsproces, genezing is dus niet meer mogelijk;
- Het verloop is vaak ernstiger bij mensen met syndroom van Down, rond het 50ste levensjaar.
Wat zijn de kenmerken om van depressie en depressiviteit te herkennen?
- Een lange periode somber gestemd zijn;
- Verlies van interesses;
- sterke behoefte aan emotioneel contact;
-- verlatingsangst;
-- claimen;
-- extreem gedrag, als automutilatie;
- Lichamelijke veranderingen;
--eet,- slaap- en groeiproblemen;
-- vage lichamelijke klachten;
- angst en wanhoop;
- negatief zelfbeeld;
- probleemgedrag;
--Overbeweegelijkheid;
-- passiviteit;
-- Agressiviteit.
Wat zijn de oorzaken van een depressie?
- Een verstoorde hechting met de opvoeders. Ook wel: de zorgvrager is niet in staat om zich op een gezonde manier aan anderen te binden. Er is behoefte aan contact maar dit contact roept tegelijkertijd spanningen op. 
--> uit zich in extreem gedrag: blij zijn, steeds weglopen en weer terug komen, druk, opgewonden of angstig zijn, veel praten of de ander steeds willen vast houden;
- In de sfeer van het opvoeding en begeleiding. Wanneer een ouder of begeleider hoge verwachtingen heeft en hierdoor tekort schiet. of inconsequent of afwijzende houding en lichamelijke of affectieve verwaarlozing door de opvoeding. Kan leiden/bijdrage tot een negatief zelfbeeld.
- Ervaringen in de levensgeschiedenis kunnen oorzaken zijn van latere depressies. Zoals: verlies van vertrouwde mensen of traumatische ervaringen zoals mishandeling en misbruik. ook het ervaren van eigen onmogelijkheden en het voortdurende gevoel hebben te falen.
- Biologische kwetsbaarheid. Sommige mensen zijn gevoeliger voor depressies dan anderen. Ook bepaalde karaktertrekken maken iemand gevoelig voor depressiviteit.
Wanneer is het een depressie en wanneer is het depressiviteit?
- Een depressie, is wanneer iemand gedurende een lange periode somber gestemd is en zijn interesse verliest in de dingen om hem heen. Het beheerst een normaal functioneren en maakt dat bijna onmogelijk.
Gevoelens van angst en wanhoop en een negatief zelfbeeld spelen hierbij vaak een grotere rol. 
Bij mensen met een verstandelijke beperking uit depressie zich vaak in probleemgedrag zoals overbeweegelijkheid, passiviteit of agressiviteit.
- Depressiviteit, is wanneer iemand zonder de bovenstaande symptomen. De zorgvrager is dan bijvoorbeeld stiller dan normaal, prikkelbaar en maakt een sombere indruk. Het heeft niet zo'n verlammend effect op de zorgvrager als een echte depressie. Er is meestal een duidelijke oorzaak voor de depressie. Het is een stemming die met een nodige begeleiding en afleiding weer over kan gaan. Als deze niet wordt doorbroken kan de negatieve stemming, depressiviteit over gaan in een depressie.
Waar moet je als verzorgende goed opletten als het gaat om het observeren van psychische stoornissen?
Naast normale verouderingsprocessen kunnen er ook specifieke ziektebeelden ontstaan.
- depressie
- dementie  
Hebben beiden lijken erg op elkaar maar hebben een geheel andere aanpak nodig en is het stellen van een juiste diagnose heel erg belangrijk.
Wat kan een verzorgende doen om sociale contacten te behouden bij een zorgvrager?
- Het organiseren van activiteiten in het dag- en weekprogramma van de afdeling;
- Inzetten van vrijwilligers en taxivervoer;
- het organiseren van bezoekjes van andere zorgvragers.

! Achteruitgang op de verschillende gebieden kan leiden tot depressiviteit!
Waar zouden zorgverleners extra opletten op hun zorgvrager m.b.t. de sociale verandering?
- De wereld wordt kleiner dit kan komen doordat de zorgvrager langer op bed blijft liggen;
- Hij doet minder activiteiten buiten de groep, de zorgactiviteiten heeft meer tijd nodig;
- Sociale contacten biedt structuur en bij verlies kan het de zorgvrager minder positief zelfbeeld creëren;
- Kan ook worden belemmerd door het verslechterd gehoor- en gezichtsvermogen;
- Minder mobiel zijn kan ook verarmingen van activiteiten en contacten met zich mee brengen.