Samenvatting Vitale organisaties

-
ISBN-10 9001766684 ISBN-13 9789001766689
135 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Vitale organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn J Heijnsdijk. Het ISBN van dit boek is 9789001766689 of 9001766684. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Vitale organisaties

 • 1 Bestudering van organisaties

 • wat is een normatieve benadering?

  zoeken naar algemene wetmatigheden, ( the one best way to organize )

   

 • wat is een organisatie?

  Een samenwerking van mensen om met bepaalde middelen een doel te bereiken.

 • wat is situatieonele benadering?

  elke organisatie als een uniek fenomeen zien

 • wat is contingentiebenadering?

  een middenweg kiezen tussen twee uitersten.

  principles                                          contingentie                                    situationeel

  normatief                                                                                                        beschrijvend

  voor alle situaties                          geconditioneerd                            1 situatie

 • 1.1 Het verschijnsel organisatie

 • De definitie van een organisatie: 

  " Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen om met bepaalde middelen een bepaald doel te bereiken".

 • Wat is een organisatie

  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen om met bepaalde middelen een bepaald doel te bereiken

 • Monodisciplinaire benadering:

  Alle onderzoekers van organisaties belichten slechts 1 facet van het verschijnsel organisatie. In wetenschappelijk jargon: de onderzoeker bestudeert de organisatie met behulp van een bril, waarbij hij een heleboel facetten weglaat.

   

 • Organisatiekunde:

  Is de wetenschap die probeert een integrale visie te ontwikkelen op organisaties. Zonder last van een beperkend kenobject probeert deze wetenschap dicht bij de praktijk handvatten te ontwikkelen voor managers.

 • Interdisciplinaire wetenschap: 

  Gaat om de werkelijke integratie van de bijdragen van de verschillende disciplines. Wanneer bijvoorbeeld de arbeidsmotivatie afneemt op een bepaalde afdeling, hoeft dat nog niet te betekenen dat de winst van het bedrijf in die periode daalt.

 • Open systeem:

  Een organisatie moet communiceren met de omgeving om te overleven. Een organisatie die dat niet doet, verschrompelt en verdwijnt. 

 • Gedogers?

  De publiciteit in dagbladen of op tv en actiegroepen.

 • Ondernemingsraad:

  Is een wettelijk orgaan van een bedrijf (ook van non-profitorganisaties). Hij behartigt de belangen van de medewerkers.

  Kan gebruiken van beroepsrecht (bij de ondernemingskamer) en het management moet om advies vragen bij belangrijke beslissingen.

 • 1.1.1 De organsatie als complex systeem

 • wat is mono-disciplinaire benadering

  Dat is als een onderzoeker een organisatie(empirisch object) onderzoekt met behupl van èèn bepaald kernobject (de bril) Hierbij laat hij heel veel facetten weg (abstractie)

 • Wat is organisatiekunde?

  Organisatiekunde omvat managementswetenschap, bedrijfskunde, bestuurskunde en dit is de wetenschap die probeert een integrale visie te ontwikkelen op organisaties.Zonder de last van een beperkend kernobject probeert deze wetenschap dicht bij de praktijk handvatten te ontwikkelen voor managers.

 • Wat is interdisciplinaire wetenschap?

  Hierbij gaat het om werkelijke integratie van de bijdragen van verschillende disciplines  binnen een organisatie

 • Wat is multidisciplinaire wetenschap?

  hierbij betreft het omeen optelsom van de verschillende(betrokken) disciplines binnen een organisatie

 • Waarom stelt interdisciplinaire wetenschap, dus het onderzoek om werkelijke integratie van de bijdragen van verschillende disciplines  binnen een organisatie, hoge eisen aan de wetenschappers?

  Dit komt omdat de wetenschappers meestal niet kunnen redeneren in duidelijke OORZAAK-GEVOLG relaties zoals in de economische wetenschap en de exacte wetenschappen wis-en natuurkunde. Dit komt omdat bepaalde verschijnselen binnen organisaties veel ingewikkelder liggen.

 • 1.1.2 Organisatie en omgeving

 • Wat is dat wat we de omgeving noemen?

  Alles wat buiten een organisatie van invloed kan zijn op die organisatie noemen we "de Omgeving"

 • Wat is de Directe Omgeving

  Dit zijn zaken buiten een organisatie die het management min of meer kunnen beïnvloeden

 • Wie/wat vallen er onder de directe omgeving?

  De directe omgeving bestaat uit de belanghebbenden zoals:leveranciers, klanten, banken, aandeelhouder, vakbonden en overheid.

 • Wat is de Indirecte omgeving?

  Dit zijn invloeden uit de omgeving die wel degelijk invloed hebben  op de organisatie, maar waar het management betrekkelijk weinig tot niets aan kan doen.

 • Wat valt onder de Indirecte omgeving?

  Hieronder vallen  allerlei landelijke, Europese, economische en mondiale ontwikkelingen op maatschappelijk, technologisch en sociaal terrein.Dit zijn zaken die voor het management onmogelijk te beïnvloeden zijn.

 • Een organisatie is een open systeem omdat?

  Omdat een organisatie veel te maken heeft met invloeden van buitenaf is een organisatie een open systeem.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom specialisatie in de wetenschap?

omdat de hoeveelheid kennis die de wetenschap inmiddels heeft vergaard zo complex en uitgebreid is geworden dat elke wetenschap de werkelijkheid bestudeert met zijn eigen kernobject.

Wat is een Empirische cyclus? blz.21

Dat is een herhaling van expirimenten/handelingen/onderzoeken die nodig zijn om tot een uitspraak te kunnen komen.

wat zijn generaliseerbare causaliteiten?

dit zijn Oorzaak-Gevolg relaties

defenitie rationaliteit in de wetenschap is?

Alle irationele elementen(emotioneel of religieus) werden geweerd, alles moest namelijk logisch te beredeneren zijn.

Er zijn een tweetal ontwikkelingen bepalend geweest in de westerse samenleving, welke?

A)rationaliteit

B) specialisatie

Is de organisatie wetenschap een normatieve wetenschap?

Nee de organisatie wetenschap is een wetenschap die rekening houdt met SPECIFIEKE kenmerken van de organisaties

Is het mogelijk om , als organisatiewetenschap, algemeen geldende uitspraken te doen? Die voor ALLE organisaties werken?

Nee niet alle organisaties hebben baat bij dezelfde soort aanpak.

Kan de ondernemingsraad in beroep gaan tegen een beslissing van de directie?

Ja, de ondernemingsraad heeft een BEROEPSRECHT. Dit kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij fusies, benoeming van bestuurders en belangrijke investeringen?

De ondernemingsraad heeft hierin een ADVIESrecht en het management is bij dit soort beslissingen verplicht de ondernemingsraad om advies te vragen.

Mag `t management beslissingen doorvoeren over zaken als werktijdenregelingen, pensoenvoorzieningen, vakantieregelingen en werkoverleg zonder dat de ondernemingsraad hiermee instemt?

nee dit mag niet.