Samenvatting Voeding & Gezondheid

140 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Voeding & Gezondheid

 • 1.1 Voedingskeuzes

 • Welke factoren beïnvloeden voedsel keuzes?
  - Persoonlijke voorkeur
  - Gewoontes
  - Culturele achtergrond
  - Sociale gelegenheden
  - Beschikbaarheid, gemak, financiën
  - Positieve en negatieve associaties
  - Emoties
  - Persoonlijke normen en waarden
  - Zelfbeeld en lichaamsgewicht
  - Voedingswaarde en gezondheid
 • 1.2 Nutriënten

 • Uit welke nutriënten bestaat onze voeding hoofdzakelijk?
  - Water
  - Koolhydraten
  - Vetten
  - Eiwitten
  - Vitaminen
  - Mineralen
 • Wat zijn voorbeelden van organische nutriënten en wat zijn hun kenmerken?
  Koolhydraten, vetten, eiwitten en vitaminen. Het zijn complexe moleculen en bevatten allemaal koolstof. Eiwitten en vitaminen bevatten evt ook stikstof en zwavel. 
 • Wat zijn voorbeelden van anorganische nutriënten en wat zijn hun kenmerken?
  - Mineralen, het zijn chemische elementen die niet veranderen. Alleen de lading verandert.
  - Water


  Beide bevatten geen koolstoffen en zijn dus anorganisch.
 • Welke macronutriënten worden onderscheiden?
  Koolhydraat, vet en eiwit. 
 • Welke micronutriënten worden onderscheiden?
  Vitaminen en mineralen.
 • Wat zijn de algemene functies van macronutriënten?
  Ze leveren energie benodigd voor synthese van moleculen en spieractiviteit.
  Ze leveren basisstoffen voor opbouw van cellen en regulatie van allerlei activiteit in het lichaam.
  Met name eiwitten zijn betrokken bij regulatie, vertering en metabolisme en minder bij energielevering.
 • Wat zijn de algemene functies van vitaminen, noem ook voorbeelden?

  vitaminen hebben een ondersteunende functie bij veel processen in het lichaam.
  Zoals:
  - Energie levering van macronutriënten
  - Zicht
  - Hormoonproductie
  - Spijsvertering
  - Huidherstel
 • Wat zijn de algemene functies van mineralen?
  Ondersteunend voor allerlei processen en opbouw van weefsels.
 • Hoeveel kcal levert een gram vet, koolhydraat, eiwit of alcohol op bij verbranding?
  Vet: 9 kcal
  Koolhydraat: 4 kcal
  Eitwit: 4 kcal
  Alcohol: 7 kcal
 • Hoe bereken je de energiedichtheid van een product?
   
  aantal g koolhydraten x 4
  aantal g eiwitten x 4
  aantal g vet x 9
  Totaal geeft energiedichtheid van product.
 • Wat zijn essentiële nutriënten?
  Voedingsstoffen die het lichaam niet zelf kan aan maken en daarom uit voedsel moet halen.
 • Hoe reken je energiegehaltes om van kJ naar kcal en andersom?
  Van kcal naar kJ: x 2.4
  Van kJ naar kcal: x 0.24
 • 1.3 Voedingswetenschap

 • Noem de stappen van wetenschappelijk onderzoek bij voedingsonderzoek

  1. Observatie en vraagstelling; probleem identificeren, vraag specificeren
  2. Hypothese en voorspelling
  3. Experiment: studie ontwikkelen en onderzoek doen
  4. Resultaten analyseren en interpreteren, conclusies trekken

  Hieruit volgt of bewijs van de hypothese en vervolgens een theorie
  Of er volgen nieuwe observaties en vraagstellingen. Alle stappen worden opnieuw doorlopen. 
 • Wat zijn de kenmerken van epidemiologisch onderzoek? Wat zijn de voor- en nadelen?
  Epidemiologisch onderzoek; aanwezigheid, verspreiding en beheersing van ziekten binnen een populatie.

  Voordelen: lijst met aantal mogelijke oorzaken kan worden verkleind, kan leiden tot vragen en nader onderzoek.

  Nadelen: geen controle op variabelen die mogelijk van invloed zijn. Geen bewijs voor oorzaak en gevolg.


   Voorbeelden zijn:
  - Cohort studies
  - Case-control studies
  - Cross-sectional studies
 • Wat zijn de kenmerken van empirisch onderzoek en wat zijn de voor- en nadelen?
  Onderzoek naar oorzaak-gevolg relaties tussen variabelen.

  Voordelen: condities kunnen gecontroleerd worden, effecten van een variabele kan worden vastgesteld. Bevindingen kunnen worden toegepasts/getest op grotere groepen.
  Nadelen: in vitro of labresultaten op dieren kunnen niet een op een worden overgenomen voor mensen. Resultaten van een bepaalde groep kan niet worden gegeneraliseerd. En er kunnen ethische bewaren zijn voor bepaalde testmethoden. 
 • Wat wordt bedoeld met een positieve of negatieve correlatie tussen variabelen?
  Bij een positieve correlatie is er beweging in dezelfde richting tussen variabelen.
  vb: hoe meer vit. C hoe vaker verhouden. Of: minder vit c, is minder vaak verkouden
  Bij een negatieve correlatie bewegen de variabelen in tegengestelde richting: Hoe meer vit. C hoe minder vaak verkouden.

  Positief en negatief staat in deze context dus niet voor ‘goed’ of ‘slecht’
 • Wat houdt dubbelblindonderzoek in?

  Onderzoek waarbij zowel de onderzoekers als de testpersonen niet weten of ze tot de experimentele of controlegroep horen. 
 • Wat houdt randomisatie in?
  de experiment en controlegroep dusdanig samenstellen dat er geen sprake is van bias. Dus de groepen zijn willekeurig (random) samengesteld uit een populatie. Zodat geen andere factoren dan het onderzochte een rol spelen.
 • Wat is een controlegroep en wat is een experimentele groep?
  Experimentele groep is de groep die het onderzoek ondergaat, behandeling krijgt.
  De controlegroep is een groep met gelijke kenmerken, maar krijgen geen behandeling. De controlegroep ontvangt idealiter een placebo.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan de inname van vezels verhoogd worden?
- Volkoren producten eten
- Rauwe groenten en groenten in de schil eten
- Vers en gedroogd fruit als snacks
- Peulvruchten aan dieet toevoegen
Wat zijn de positieve gezondheidseffecten van een vezelrijke Voeding?
- Vermindert kans hart- en vaatziekten door het verlagen van cholesterol
- Vermindert kans op diabetes
- Verbetert de gezondheid van de darmen
- Vermindert de kans of darmkanker
- Kan helpen bij gewichtsbeheersing
Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van suiker?
- Kunstmatige zoetstoffen/non-energieleverende zoetstoffen
- Stevia
- Suikeralcoholen (wel vrij van suiker, maar niet van kcal), komt van nature voor in fruit, 
Wat is het verband tussen toegevoegde suikers in voeding en het ontstaan van cariës?
Bacteriën in de mond fermenteren suiker en produceren daarbij een zure stof, Deze zure stof beschadigt tandglazuur waardoor cariës kan ontstaan. 
Hoe kunnen toegevoegde suikers bijdragen aan gezondsheidsproblemen?


- Toegevoegde suikers zorgen voor toename van vetcellen in de bloedbaan en zorgt er tegelijk voor dat de lever minder vet afbreekt. Dit leidt tot vergroot risico op hart- en vaatziekten.
- Doordat de lever overbelast raakt met afbraak van vetcellen, wordt de respons op bloedsuiker schommelingen minder goed, wat leidt tot verminderde resistentie van insuline, wat diabetes als gevolg kan hebben.
- Leidt tot overgewicht
- Verhoogt kans op ontstekingen
- Kan leiden tot ondervoeding
- Kan leiden tot slecht gebit
Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van de GI m.b.t. voedselkeuzes?
Voordelen: 
Het kan behulpzaam zijn voor mensen met diabetes. Die grote schommelingen willen vermijden. Het is een manier om glucose inname en schommelingen in bloedsuiker te hanteren. Met als mogelijk resultaat verminderen van ontstekingen, verbeteren van bloedvetten en verminderen van risico op hart- en vaatziekten. Ook kan het helpen bij gewichtshandhaving en regulatie van eetlust.
Nadelen:
Er zijn wetenschappers die zeggen dat bovenstaande niet voldoende bewezen is. De GI is alleen voor een beperkt aantal voedingsmiddelen bepaalt en het is gebaseerd op een gemiddelde van verschillende onderzoeken, waarbij verschillende testmethodes gebruikt zijn. Ook is het praktisch gezien lastig uitvoerbaar omdat de GI info niet op etiketten vermeld wordt. Daarnaast maakt het ook nog veel uit of voeding in combinatie met andere voedingsmiddelen wordt ingenomen en hoe het bereid is. 
Wat is de Glycemische Index?
Een index die verschillende voedingsmiddelen in drie categorieën verdeelt op basis van hoe snel glucose uit dat voedingsmiddel wordt geabsorbeerd en hoe hoog de bloedsuikerspiegel stijgt en ook weer terug gaat naar de normale waarde. De verdeling is: laag, middel, hoog.
Wat is gluconeogenese?
Het omzetten van proteïnen in glucose. Dit komt alleen voor als er niet voldoende glucose beschikbaar is uit voeding. Het is een noodproces. De proteïnen worden in dit geval vooral uit de lever en skeletspieren gehaald. 
Wat zijn de functies van glucose in het lichaam?
Levert energie voor de meeste lichaamscellen, en is de voorkeurs energiebron voor hersencellen, zenuwcellen, ontwikkeling van rode bloedcellen.
Welke hormonen spelen een rol bij de regulatie van glucose?
Insuline ; zorgt voor transport van glucose van bloed naar de cellen. Dus insuline reageert bij stijgende bloedsuiker spiegel
glucagon : zorgt er voor dat glucose vrijkomt uit opslag wanneer nodig. Reageert dus bij dalende bloedsuikerspiegel.
Epinephrine: in stress situaties zorgt dit hormoon dat er extra glucose vrijomt uit levercellen en naar alle lichaasmcellen gaat als reactie op een mogelijk noodgeval.