Samenvatting Voeding bij gezondheid en ziekte

-
ISBN-13 9789001875696
268 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Voeding bij gezondheid en ziekte". De auteur(s) van het boek is/zijn Nelleke Stegeman. Het ISBN van dit boek is 9789001875696. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Voeding bij gezondheid en ziekte

 • 8.4 Lichaamsgewicht en andere antropometrische indices

 • Wat zijn belangrijke aandachtspunten om het lichaamsgewicht goed te kunnen interpreteren?
  Het lichaamsgewicht bestaat uit water, spierweefsel, organen, vetweefsel en botweefsel. Bij volwassenen ligt het gewicht van organen en botweefsel vast. Water, spierweefsel en botweefsel kunnen qua hoeveelheden variëren
 • Bij welk BMI spreekt men van overgewicht en obesitas?
  Bij een BMI van 25 tot 30 spreekt men van overgewicht. Bij een BMI vanaf 30 spreekt men van obesitas.
 • Wat is de reden dat het BMI van ouderen kan stijgen zonder dat het lichaamsvet toeneemt?
  De lichaamslengte van ouderen neemt af. Om het BMI van ouderen goed te berekenen gebruik je de oude lichaamslengte of de spanbreedte van de armen.
 • Waardoor neemt het BMI toe bij intensieve sport?
  Het lichaamsgewicht van mensen die intensief sporten neemt toe door een toename van de hoeveelheid spiermassa.
 • Wat is een huidplooimeting?
  Dit is een methode voor het schatten van de hoeveelheid vetweefsel. Op bepaalde plekken wordt met behulp van een huidplooimeter de dikte van het onderhuids vetweefsel bepaald.
 • Wat is een bio-elektrische impedantiemeting?
  Dit is een manier om de lichaamssamenstelling te schatten. Er gaat een zwakke wisselstroom via de handen en voeten door het lichaam. De weerstand (impedantie) van vetmasssa is lager dan die van de vetvrije massa.
 • Waarom is de buikomtrek belangrijk om te weten?
  De buikomtrek geeft een beeld van de vetverdeling en is een betrouwbare indicatie voor het gezondheidsrisico. Voor vrouwen geld een verhoogd risico vanaf 80 cm en voor mannen vanaf 94 cm.
 • 8.5.1 Overgewicht in onze samenleving

 • Welke psychosociale problemen kan overgewicht veroorzaken?

  • Mensen met overgewicht voldoen niet aan het schoonheidsideaal
  • Ze worden gediscrimineerd
  • Kinderen worden gepest met dik zijn
  • volwassenen ondervinden problemen bij het kopen van kleren, bij het solliciteren, bij relatievorming, enz.
  • Mensen met overgewicht worden vaak afgeschilderd als mensen die zich niet kunnen beheersen.
  • Veel mensen met overgewicht hebben een negatief zelfbeeld
 • Welke fysieke complicaties kunnen ontstaan door overgewicht?
  • Kortademigheid
  • Verminderde glucosetolerantie
  • Risicofactor voor:
   • Diabetes
   • Hypertensie
   • Verhoogd lipidengehalte in het bloed
   • Hart- en vaatziekten
   • Kanker
   • Leververvetting
   • Verminderde vruchtbaarheid
   • Seksuele problemen
   • Slaapapneu
   • Complicaties bij operaties
   • Zwangerschapstoxicose
   • artrose
   • Spataderen
   • Hiatus hernia
   • Galstenen
   • Jicht
   • Smetdermatose
 • 8.5.2 Mogelijke oorzaken van overgewicht

 • Wat zijn de oorzaken van overgewicht?
  • Te veel energieinname
  • Psychische factoren
  • Hormonen
  • Te weinig energieverbruik
  • Sociale factoren
  • Genetische factoren?
  • Perinatale factoren?
 • Welke hormonen kunnen van invloed zijn op de energiebalans?
  • Corticosteroïden
  • Schildklierhormoon
 • Welke hormonen zijn van invloed op honger en verzadiging?
  • Ghreline
  • Cholecystokinine
  • Serotonine
  • Oestrogenen
  • Opioïden
 • Welk voedsel zorgt voor snelle verzadiging?
  • Voeding met veel vezels --> volimineus en remt maagontlediging
  • Vetten --> remmen maagontlediging
  • Vast voedsel is verzadigender dan vloeibaar voedsel
 • Wat is de reden dat koolhydraatrijke voedingsmiddelen zonder of met weinig voedingsvezels, zoals frisdrank, koek en snoep, overgewicht veroorzaken?
  Het eten van koolhydraatrijke voedingsmiddelen zonder of met weinig voedingsvezels zorgt voor een snelle stijging van het bloedglucosegehalte. Er wordt dan extra insuline geproduceerd waardoor het bloedglucosegehalte snel en diep daalt. Hierdoor nodigen deze voedingsmiddelen snel weer uit tot eten.
 • Wat zijn psychische factoren van overgewicht?
  • Eten kan een compensatie zijn voor onaangename gevoelens --> emotie-eten
  • Gedrag is aangeleerd
   • Er wordt gereageerd op interne en externe prikkels
   • Gedrag wordt gestimuleerd door belonen of straffen. Eten wordt gezien als een beloning.
 • Wat zijn dikmakende factoren in de samenleving?
  • Arbeid die weinig energie vraagt
  • Toenemende drukte in het verkeer waardoor veel kinderen niet meer fietsen en buiten spelen
  • Veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en communicatie die weinig energie kost
  • Beschikbaarheid van veel, relatief goedkoop en smakelijk voedsel
  • Steeds grotere porties
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn aandachtspunten bij de behandeling van diabetes van kinderen?
 • Zowel het kind als de ouders moeten worden begeleid
 • Slecht etende peuters kunnen een probleem vormen. Als de insuline al is ingespoten en het kind niet wil eten kunnen problemen ontstaan. Zeer snelwerkende insuline kan een uitkomst bieden, omdat die ook na de maaltijd ingespoten kan worden
 • Tijdens de pubertijd en adolescentie kan de diabetes ontregeld raken door versnelde groei en veranderingen in de hormoonhuishouding.
 • Verkeerd alcoholgebruik kan een oorzaak zijn van ontregeling bij pubers en adolescenten
 • Verder moet men erop bedacht zijn dat er eetstoornissen kunnen ontstaan
Wat zijn aandachtspunten bij de behandeling van diabetus bij migranten?
 • De hulpverlener moet voldoene inzicht hebben in het voedingspatroon van de patiënt
 • Veel niet-westerse migranten praten niet graag over hun ziekte met familie en vrienden. Het is goed om patiënten te stimuleren een familielid/vriend(in) mee te nemen naar het adviesgesprek, zodat iemand in de omgeving van de patiënt op de hoogte is van diens ziekte en behandeling
 • Leefstijladviezen om meer te gaan bewegen en te gaan sporten zijn vaak moeilijk toe te passen in de leefwijze van niet-westerse migranten
 • Patiënten die de ramadan niet willen overslaan, moeten goede instructies krijgen voor het innemen van geneestmiddelen en/of spuiten van insuline en voor maatregelen bij eventuele hypoglykemieën. Het ontbijt mag niet overgeslagen worden.
Wat zijn factoren (naast insuline en voedsel) die invloed hebben op de bloedglucosespiegel?
 • Extra inspanning
 • Stress
 • Ziekte
 • Zwangerschap
 • Groei
 • Vertraagde maagontlediging
Welke voedingsmiddelen kunnen gebruikt worden bij hypoglykemie? In volgorde van afnemende voorkeur.
 1. Glucose (gel of tabletten), of opgelost in water
 2. high energy sportdrank
 3. limonadesiroop met hoog glucosegehalte
 4. kristalsuiker opgelost in water
 5. frisdrank of limonadesiroop die veel fructose bevat
 6. vruchtensap
 7. producten die ook eiwit/vet/vezels/fructose bevatten: fruit, melk, koek, rozijnen
Wat zijn voedingsadviezen bij hypoglykemie?
 • Bij een (dreigende) hypoglykemie moeten zo snel mogelijk koolhydraten genomen worden (max. 20 gram)
 • Glucose in opgeloste vorm wordt het snelst geresorbeerd en is daarom het meest effectief.
 • Veel voedingsmiddelen bevatten eiwitten, vezels en/of vet. Deze vertragen de maagontlediging en zijn daarom minder geschikt
 • Als het bloedglucosegehalte nog steeds te laag is na 15-20 minuten moet extra glucose genomen worden. Verder moet er iets met ca 15 gram koolhydraten gegeten worden als het nog minstens twee uur duurt voor de volgende maaltijd
Wat voor invloed heeft alcohol op de bloedglucoseregulatie?
Beperkt gebruik van alcohol hoeft geen negatief effect te hebben op de bloedglucoseregulatie. Men moet echter rekening houden met een bloedglucoseverlagend effect van alcohol. Dit effect treedt niet alleen direct na gebruik van alcohol op, maar ook enige tijd later en kan uren duren.
Waarom is het zinvoller om in plaats van de GI de GL (glycemic load) te gebruiken?

In de GL wordt rekening gehouden met de hoeveelheid koolhydraten in een voedingsmiddel. De GL kan berekend worden uit de GI:


GL=(gram koolhydraten in een portie x GI) / 100
Waarom is het GI in de praktijk niet altijd goed toe te passen?
 • De GI van voedingsmiddelen wordt beïnvloedt door allerlei factoren, zoals het soort koolhydraten, de manier en mate van bereiding, de deeltjesgrootte en de structuur van de cel en andere voedingsstoffen
 • De GI is een vrij theoretisch begrip. Men gaat altijd uit van 50 gram koolhydraten, terwijl sommige voedingsmiddelen veel meer koolhydraten bevatten dan andere. Een hoge GI van een voedingsmiddel met een laag percentage koolhydraten heeft dus veel minder invloed op de bloedglucosespiegel dan een voedingsmiddel met een lage GI en een hoog percentage koolhydraten.
 • Er zijn ook grote individuele verschillen. Bij mensen met een vertraagde maagontledinging zullen de GI's een heel andere waarde hebben dan in GI-tabellen staat. Ook worden de resorptie en vertering vertraagd bij inspanning.
Wat houdt de glykemische index in?
Om het effect van voedingsmiddelen op de bloedglucosespiegel te vergelijken, wordt de glykemische index (GI) gebruikt. Een hoge GI betekent dat de bloedglucose spiegel snel stijgt en een hoge waarde bereikt na de inname van het betreffende voedingsmiddel.
Wat zijn voedingsadviezen bij diabetes?
 • Volg de Richtlijnen goede voeding
 • De kans op hart- en vaatziekten is verhoogd bij diabetes, dus let extra op het percentage verzadigd vet
 • Er wordt 10-20% eiwit aanbevolen, tenzij er sprake is van microalbuminurie
 • Koolhydraten en insuline moeten goed afgestemd worden
 • Wanneer geen insuline gebruikt wordt, is het belangrijk de voeding goed over de dag te verdelen om glucosepieken te voorkomen