Samenvatting Voorbereiding VT begrippen

-
263 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Voorbereiding VT begrippen

 • 1 Wereld

 • Globalisering
  Mondialisering (ook wel globalisering genoemd) is een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie
 • Global village
  Term die aangeeft dat alle delen van de wereld steeds meer met elkaar te maken krijgen.
 • Mondiale en transnationale netwerken
  verbinding tussen gebieden en landen op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein. Het kan een netwerk zijn tussen twee landen (transnationaal netwerk) of een wereldwijd (mondiaal netwerk).
 • kapitaalstromen
  internationale verplaatsing van kapitaal
 • internationale arbeidsverdeling
  De verdeling van arbeid over de hele wereld.
 • multinationale onderneming
  Een onderneming verspreid over meerdere landen.
 • productieketen
  proces van grondstof tot productie.
 • WTO
  World Trade Organization
 • zuid-zuid investeringen
  Investringen in het het zuiden gedaan van het zuiden
 • opkomende grootmachten (BRICS-landen)
  Brazilië, Rusland, India en China)
 • Multipolaire wereld.
  Een wereld met meerdere invloedrijke landen
 • Cultuurgebied
  een gebied met één cultuur.
 • Lingua franca
  Een wereldtaal
 • Identiteit
  De manier waarop iets of iemand zich toont aan de buitenwereld (zich identificeerd)
 • De staat
  Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking
 • geopolitiek
  de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken
 • blokvorming
  landen die steun bij elkaar zoeken
 • regionalisme
  Regionalisme is het streven naar politieke en culturele autonomie op regionaal niveau, zonder dat men een totaal separatisme nastreeft.
 • burgerschap
  De status van een natuurlijk persoon dat hem als burger identificeerd.
 • anders-globalisten
  beweging tegen liberalisering van de wereldhandel.
 • Centrum
  Het midden van een stad of een land
 • semi-periferie
   Landen die qua economische en politieke macht tussen het centrum en periferie in zitten.
 • periferie
  een achterstandsland of achtergebied
 • Diffusie
  vermenging
 • Fragmentarische modernisering
  Als een bepaald deel van een land gebruik maakt van machines die een ander deel van datzelfde land nog niet heeft.
 • regionale ongelijkheid
  ongelijkheid tussen gebieden
 • sociale ongelijkheid
  ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen-of culturen
 • Spread effecten
  positieve effecten van het ene op het andere gebied
 • Backwash-effecten
  negatieve effecten van het ene op het andere gebied.
 • absolute afstand
  de afstand uitgedrukt in km
 • relatieve afstand
  de afstand uitgedrukt in tijd, moeite en geld.
 • de absolute ligging
  de ligging van een land in coördinaten
 • de relatieve ligging
  de ligging van een land door middel van bijvoorbeeld buurlanden aan te geven
 • afstandsverval
  de interactie tussen gebieden of mensen wordt steeds minder als de afstand meer wordt
 • transporttechnologie
  technische voorzieningen die te maken hebben met transport
 • transportnetwerk
  een geheel van transportlijnen en verbindingen binnen een gebied.
 • Informatietechnologie.
  het ontwerpen en beheren van informatie-technologie
 • Hegemoniale staat
  Een staat met een overheersende invloed op andere staten.
 • Europanisering
  De invloed van de europese cultuur
 • kolonialisme
  staten bezitten andere gebieden en bezitten over deze
 • Imperialisme
  Streven naar één zo'n groot mogelijk rijk
 • Dekolonisatie
  Koloniën worden onafhankelijk en staatkundig zelfstandig.
 • triade
  drie staten die samenwerken
 • Nieuwe industrielanden
  Nieuwe landen met industrie als voornamelijk middel van bestaan.
 • uitschuiving
  Proces van verplaatsing van bedrijven en functies vanuit een centrum naar buiten
 • Nieuwe internationale arbeidsverdeling
  Nieuwe onderverdelingen van arbeid
 • Global shift
  Verschuiving van het economische zwaartepunt
 • Pacific rim
  Een groep landen rondom de pacifische oceaan.
 • cultuurgebieden
  Bepaalde gebieden met dezelfde cultuur
 • bevolkingsspreiding en dichtheid
  Mate waarop de bevolking zich heeft verspreden over een gebied en dit wordt gemeten met bevolkingsdichtheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.