Samenvatting voorlichting advies en preventie

-
91 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "voorlichting advies en preventie". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke Ormel Ank van der Wiel. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - voorlichting advies en preventie

 • 1.1 Wat is gezondheid en ziekte

 • Wat is de ziekte diagnose?
  Iemand heeft een te benoemen ziekte (objectief)
 • Wat is ziekte beleving?
  Iemand heeft lichamelijke of geestelijke klachten (subjectief)
 • Wat is ziekte gedrag?
  Iemand gedraagt zich ziek
 • Wat is medicalisering?
  Door het medisch biologisch kijken komen ook "normale zaken" binnen het bereik van een arts, vb zwangerschap, menopauze 
 • Wat is het gevolg van medicalisering?
  Weinig aandacht voor de gehele mens
  minder vertrouwen in de eigen gezondheid. 
 • Wat is de definitie van gezond?
  Zonder lichamelijk letsel, niet gekweld door ziekte
 • Wat is de definitie van ziek?
  Lichamelijk ongesteld, niet alle processen in het lichaam lopen zoals het moet.
 • Welke omgevingsfactoren spelen een rol bij de beïnvloeding van gedrag en opvattingen?
  leeftijd
  sekse
  financiele situatie
  millieu
  sociale omgeving
  levensvisie
  wereldbeeld
 • Wie is de grondlegger van het sunrise model?
  Madeleine Leininger
 • Wat houdt het sunrise model in?
  Hiermee kunnen alle aspecten uit de cultuur in kaart worden gebracht.
  het geeft inzicht in de leefwijze van zorgvragers en maakt overeenkomsten en verschillen in zorgvraag duidelijk.
 • Wat zijn belangrijke houdingsaspecten van de verpleegkundige  bij het sunrise model?
  Motivatie
  betrokkenheid
  bereidheid tot zorgverlening
  gelijkwaardigheid
  zorgvuldigheid
  vertrouwen 
  eerlijkheid

 • Door welke aspecten wordt volgens Fishbein gedrag bepaald? 
  Voor en nadelen van het gedrag
  Sociale normen van de omgeving
  mogelijkheden en onmogelijkheden van de persoon zelf en zijn situatie.
 • Wat houdt het model voor gedragsverandering door voorlichting van Kok in?
  Het uitgangspunt is dan niet hoe gedrag wordt bepaald, maar hoe je gedrag kunt veranderen.
 • Hoe kun je gedrag veranderen volgens het model kok
  zorgvrager moet:
  AANDACHT; interesse hebben in de boodschap
  BEGRIP: de boodschap moet te begrijpen zijn 
  ATTITUDEVERANDERING; de voor en nadelen van de boodschap moeten duidelijk zijn
  INTENTIEVERANDERING; de sociale omgeving moet meeveranderen
  GEDRAGSVERANDERING; het idee hebben dit gedrag vol te houden
  GEDRAGSBEHOUD; het gewenste gedrag treed op en men kan het volhouden.

 • Wat is de beschrijvende epidemiologie?
  zoekt in een bepaalde populatie naar een personen met een bepaalde ziekte.
 • Wat is de analytische epidemiologie?
  men zoekt naar verbanden tussen een ziekte en risicofactoren
 • Wat is klinische epidemiologie?
  men bestudeert het ziekte proces om te kijken welke behandeling het meest effectief is.
 • 1.2 Soorten voorlichting

 • Wat zijn de doelen van voorlichting?
  1. vergroten van kennis en vaardigheden
  2. verminderen van onzekerheden en angst
  3. beter geïnformeerde mensen ;
   verminderen van afhankelijkheid
   vergroten van therapietrouw en tevredenheid
   verkort opnameduur
 • Wat zijn de 4 onderdelen van patiëntenvoorlichting?
  1. informatie
  2. educatie
  3. instructie
  4. begeleiding
 • Wat zijn de oorzaken van slechte voorlichting?
  ligt bij zorgvrager
  ligt bij zorggever
  ligt bij interactie of communicatie
  ligt aan het moment van voorlichting.

 • Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het geven van voorlichting aan een groep?
  • stem je verhaal af op een groep niet op een individu
  • maak je verhaal niet te lang, 10 min is 5 kantjes A4
  • spreek helder en duidelijk
  • beweeg natuurlijk
  • geef de mogelijkheid tot het stellen van vragen, stel ze anders zelf
  • herhaal de vraag, geeft tijd tot het formuleren van een antwoord
  • als mensen storen, stop met praten en kijk de persoon in kwestie aan.
  • gebruik alleen aanvullende voorlichtingsmaterialen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Bij het nemen van maatregelen om een gezondheidsprobleem niet te laten toenemen, moet je ook letten op:
de ergonomie
het milieu
de kosten
Wanneer toets je maatregelen op het gebied van veiligheid?
op het moment dat je de maatregelen:
treft
bespreekt
uitvoert
evalueert
hoe kun je hospitalisatie voorkomen?
laat de ander in zijn waarde
zorg ervoor dat de mensen zich niet als gast gaan gedragen
stimuleer zelfstandigheid
stimuleer het nemen van eigen beslissingen
verander nooit zomaar iets zonder de zorgvrager
signaleer afhankelijk gedrag en maak het bespreekbaar
zorg voor duidelijke proffesionele verhoudingen
stimuleer om activiteiten te ondernemen die afleiden
hoe herken je hospitalisatie?
zorgvragers: vragen veel aandacht, stellen zich afhankelijk op
zien het personeel als tweede familie
zijn goed op de hoogte van hun aandoening of ziekte
willen verpleegkundige taken graag zelf doen
geven alles uit handen
gaan op een familiare manier met hulpverleners om.
Wat is hospitalisatie?
mensen komen niet meer voor zichzelf op hebben geen eigen plek meer
Welke maatregelen kun je nemen voor een veilige werkomgeving?
maatregelen om
lichamelijke reacties te verbeteren
psychische reacties te verbeteren
sociale reacties te verbeteren
crisisgedrag te verminderen of te voorkomen

Welke risicogedragingen of risicovolle situaties kun je signaleren
gedragingen:
 • therapie ontrouw
 • roken alcohol of drugsgebruik
 • gevaar voor zichzelf of anderen
Situaties:
 • vallen 
 • verbranding
 • vergiftiging
 • verdrinking
 • crisissituaties

hoe kun je de negatieven effecten van gezondheidsproblemen voorkomen?
voorlichting geven
mogelijkheden zorgvrager en naasten bespreken
gezinsleden en fam. begeleiden
aangepaste activiteiten te adviseren 
motiveren zorgvrager en naasten
doorverwijzen
hoe kun je de negatieven effecten van gezondheidsproblemen signaleren? welke vragen kun je stellen?
therapietrouw?
dagprogramma, houdt hij zich hieraan
voldoende mogelijkheden om te uiten
verwerkingsproces?
sociale contacten?
op de hoogte van aangepaste activiteiten?
voldoende steun?

Wat zijn de negatieven effecten van gezondheidsproblemen?
de zorgvrager raakt geïsoleerd en eenzaam
de zelfredzaamheid van de zorgvrager wordt minder of gaat achteruit
de zorgvrager verliest zijn autonomie en onafhankelijkheid
draagkracht van de zorgvrager wordt minder
de zorgvrager hospitaliseert