Samenvatting Vorm en functie

227 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Vorm en functie

 • 1.1 Cavum oris tm oesophagus

 • Wat is de Latijnse naam voor mondholte?
  Cavum oris
 • Wat is de Latijnse naam voor keel?
  Pharynx
 • Welke twee structuren worden met de rode bolletjes aangegeven? Benoem eerst het linker rode bolletje en daarna de rechter.
  Hard palatum en soft palatum (gehemelte)
 • Welke structuur wordt aangegeven met het lichtblauwe bolletje?
  De uvula (huig) -> zorgt voor afsluiting nasopharynx bij het slikken
 • Welke structuur wordt aangegeven met het donkerblauwe bolletje?
  De fauces (keelgat) -> overgang van de mondholte naar de keelholte
 • Welke twee structuren worden aangegeven met de fuchsia bolletjes? Benoem eerst het bovenste fuchsia bolletje en daarna de onderste.
  Oropharynx en laryngopharynx
 • Benoem de structuren bij de streepjes van boven naar onder.
  Paars= nasopharynx, oranje= oropharynx, groen= laryngopharynx
 • Benoem de 3 paar speekselklieren
  1. Glandula parotidea (voor het oor)
  2. Glandula submandibularis (onderkaak)
  3. Glandula sublingualis (onder de tong)
 • Welke structuur wordt aangegeven met het gele bolletje?
  De epiglottis (strottenklepje) -> valt over de luchtpijpopening heen als je slikt.
 • Welke structuur wordt aangegeven met het roze bolletje?
  Het diafragma (middenrif) -> grote spier met als functie dat als het aanspant, dat je inademt. Inademing: hoge druk in buik, lage druk in thorax -> opening dichtgeknepen -> belangrijk, want anders komt maaginhoud omhoog = reflux = niet goed

  Opening in het diafragma= hiatus oesophageus
 • Welke twee structuren worden aangegeven met de oranje bolletjes? Benoem eerst het bovenste oranje bolletje.
  De upper esophageal sphincter en de lower esophageal sphincter. Met name de lower esophageal sphincter is van belang. Het is circulair spierweefsel, die tijdens het slikken ontspannen is. Het is een anti-reflux mechanisme.
 • Welke structuur wordt aangegeven met het turquoise bolletje?
  De oesophagus (slokdarm) -> verbinding keel -> maag. Heeft alleen een transportfunctie. Ligt een beetje achterin de thorax.
 • Welke structuur geeft het legergroene bolletje aan?
  De aorta
 • Welke twee structuren geven de blauwe bolletjes aan? Benoem eerst het bovenste blauwe bolletje.
  Oesophagus (slokdarm) en de gaster (maag)
 • Welke structuur geeft het groene bolletje aan?
  De Hoek van His -> hoe voller de maag, hoe scherper de hoek, hoe meer de maag is ingedrukt, en dus moeilijker voor het voedsel om terug te stromen richting de oesophagus.
 • 1.2 Gaster en small intestine

 • Welke structuur wordt aangegeven met het paarse bolletje?
  De fundus -> uitstulping naar boven toe. Zorgt voornamelijk voor het toevoegen van maagsap aan de brij
 • Welke structuur wordt aangegeven met het donkerblauwe bolletje?
  De cardia -> waar de oesophagus in de gaster uitmondt.
 • Welke structuur wordt aangegeven met het groene bolletje?
  Corpus/body -> het lichaam, j-vorm
 • Welke structuur wordt aangegeven met het gele bolletje?
  Antrum pyloricum ->  zorgt vooral voor het kneden, mixen en malen
 • Welke structuur wordt aangegeven met het oranje bolletje?
  Canalis pyloricus
 • Welke structuur wordt er aangegeven met de rode streep?
  Sphincter pyloricus -> kringspier -> laatste stukje van de maag voordat de 12-vingerige darm begint. Zorgt ervoor dat er telkens kleine hoeveelheden voedsel richting de darmen gaan door open te gaan.
 • Welke twee structuren worden er aangeven met de roze bolletjes? Benoem eerst het linker roze bolletje.
  Curvatura minor -> kleine bocht van de maag, soort snelweg en curvatura major -> J-vorm van de maag, grote bocht
 • Welke structuur wordt er aangegeven met het zwarte bolletje?
  Het duodenum -> 12-vingerige darm
 • Noem de drie lagen van de maag en hun functie
  Longitudinale laag, circulaire laag en schuine spierlaag. Deze zorgen samen voor de kneding. Aan de binnenkant is het slijmvlies geplooid (plooien = rugae). Plooien zijn nuttig, want als de maag uitzet, komt er geen spanning/rek op het slijmvlies te staan. Hierdoor is er ook oppervlakte vergroting.
 • Benoem de structuren van boven naar onderen.
  Duodenum (12-vingerige darm), jejunum, dikke darm, ileum en rectum
 • Welke structuur wordt aangegeven met het grijze bolletje?
  Pars superior (duodenum)
 • Welke structuur wordt aangegeven met het lichtblauwe bolletje?
  Pars descendens (duodenum)
 • Welke structuur wordt aangegeven met het groene bolletje?
  Pars horizontalis (duodenum)
 • Welke structuur wordt aangegeven met het fuchsia bolletje?
  Pars ascendens (duodenum)
 • Welke structuur wordt aangegeven met het zwarte vierkant?
  Flexura duodenojejunalis
 • Wat zijn de verschillen tussen het jejunum en het ileum?
  Het jejunum heeft wat meer arterie-takjes dan het ileum. Ook is het slijmvlies van het jejunum wat meer geplooid. Zowel het jejunum als het ileum hebben cirkelvormige plooien. Het ileum heeft ook lymfatische plooien.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Na de geboorte (neonatale circulatie) zijn er een aantal veranderingen. Welke 5 veranderingen zijn dit?
1. Foramen ovale sluit -> fossa ovalis
2. Ductus arteriosus obliteert -> lig. Arteriosum
3. Ductus venosus verdwijnt -> lig. Venosum
4. V. Umbilicalis obliteert -> lig. Teres hepatis
5. Aa. Umbilicalis obliteren -> ligg. Umbilicales mediales
Wat ontstaat uiteindelijk uit de v umbilicalis sinistra? (placenta)
Vormt aansluiting op ductus venosus
Wat ontstaat uiteindelijk uit de vv cardinales?
Wordt de vena cava inferior en superior en vena azygos
Wat ontstaat uiteindelijk uit de vitellina dextra (dooierzak)?
Wordt portale circulatie + terminale deel van de vena cava inferior
Naar waar verplaatst de systemische veneuze bloedtoevoer?
Naar het rechteratrium = rechterkant van de veneuze pool. Er vindt een uitgebreide remodeling plaats; veel onderdelen verdwijnen, de focus ligt op rechts
Welke 3 embryonale bilaterale veneuze systemen komen uit op de sinus venosus?
- vv. vitellinae: draineren dooierzak
- vv. cardinales: draineren embryonaal “lichaam”
- vv. umbilicales: toevoer zuurstof vanuit placenta -> foetus


Hier kan ontzettend veel variatie in optreden
Welke defecten kunnen er ontstaan bij de ontwikkeling van de aortabogen?
-Coarctatio aortae
  1. Vernauwing van de aortaboog
  2. Bloeddruk is aan de ene kant hoger dan aan de andere kant
-Abnormaal verloop takken a. Subclavia dextra -> oesophagus dichtgedrukt doordat de subclavia achterlangs gaat.
- rechtszijdige arcus aortae
- onderbroken arcus aortae
Hoeveel paar kieuwboogarteriën heeft de foetus?
6 paar. 
-I en II  verdwijnen
- III  carotis systeem
-IV  li aortaboog en re a. subclavia
- V  verdwijnt
-VI  aa. pulmonales


De lengte van n. Vagus en n. Laryngeus recurrens verandert tijdens deze ontwikkeling.
Welke arterie en vene zorgen voor de circulatie met de placenta?
A en v umbilicales -> er lopen 2 slagaders en 1 ader door de navelstreng.
Welke arterie en vene zorgen voor de circulatie met de dooierzak?
A en v vitellinae -> later worden dit de bloedvaten die in contact staan met de tractus digestivus.