Samenvatting vragen maintenance and repair

-
50 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - vragen maintenance and repair

 • 8 brandstoffen

 • waar is HFO een restproduct van
  HFo is een restproduct vervaardigd uit de residuen van het aardolieraffinageproces
 • Geef de kenmerken van HFO

  hoge soortelijke massa en hoge viscositeit
 • wat is het verschil tussen MDO en GO
  MDo heeft een hogere soortelijke massa dan GO
 • wat verstaan we onder viscositeit
  de mate van vloeibaarheid van de vloeistof in centistokes of mm^2/sec
 • geef het verband tussen dikke olie, uitstroomtijd en viscositeit
  dikke olie heeft een lange uitstroomtijd en een hoge viscositeit
 • wat is de waarde in cST en de temperatuur voor een oprimale verbranding van RMH 380
  13-17 cST en 130-140 raden
 • wat verstaan we onder de dichtheid en bij welke temperatuur wordt deze gegevn

  de massa van een vloeistof in kilogram per m^3 bij een temperatuur van 15 graden

 • wat verstaan we onder het vlampunt
  de laagste temperatuur waarbij gassen boven het oliemonster voor het eerst ontsteken bij een voorbijgaande vlam
 • wat verstaan we onder het vloeipunt
  Het vloeipunt van het oliemonster is de laagste temperatuur in graden celcius waarbij de olie nog vloeit
 • hoe komt het dat er altijd wat water in de brandstof zit
  brandstoffen bevatten altijd water omdat gedurende het transport, de bewerking in de raffinaderij en de opslag in tanks altijd condesatie van de lucht optreed
 • wat is het probleem van zwavel in de bandstof
  zwavel zit van nature in ruwe aardolie dus in brandstoffe. Door het verlagen van de uitlaatgassentemperatuur krijgen we door condensatie van de zwavel en water en zwavelzuur. Deze lagetemperatuurcorrosie (L.T.C.) tast het uitlaatsysteem aan.
 • wat verstaan we onder verbrandingswaarde
  verbrandingswaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van 1 kg brandstof, uitgedrukt in kilojoules per kilogram brandstof
 • wat verstaan we onder de stabiliteit van een brandstof
  de mate van uitzakken van zware bestanddelen tijdens langdurige opslag in tank, bunkers en of dubbele bodemtanks
 • waardoor kunnen we een instabiele brandstof krijgen
  wanneer rediduale brandstoffen met zeer lange en zware kettinverbindingen vermengd worden met lichtere destilaat brandstoffen kunnen deze kettingverbindingen uitzakken
 • welke normen bepalen de brandstofkwaliteit
  dichtheid, kinematische viscositeit, vlampunt, vloeipunt, asgehalte, watergehalte, zwavelgehalte, aluminium siliciumgehalte, totaal sediment
 • wat zijn de aandachtspunten bij het bunkeren
  start en tankwisselproceduren, monsterafname (hoe), hoe worden de bunkerleidingen afgesloten
 • waar tekent u voor bij een schriftelijk protest

  voor het ontvangst van het protestformulier
 • in welk deel van de installatie zitten de voedingspompen
  tussen dagtank en mixtank
 • in welk deel van de installatie zitten de circulatiepompen
  tussen de mixtank en de verbrandingsmotor
 • een te lage druk kan leiden tot schade aan de brandstofpompen, hoe komt dit?
  bij de te lage zuigduk bestaat de kans dat de brandstof gat koken waardoor er gasbellen kunnen ontstaan die tot schade kan leiden aan de brandstofpompen
 • in welk deel van de installatie zit de viscositeitscontroller
  de viscositeitscontroller bestaat uit een sensor, visco controller en controle valve. Deze zijn geokaats in de volle brandstofstroom vlak voor de motor (verbruiker). De control valve stuurt de hoeveelheid verwarmingsstoom of thermische olie dus regelt de temperatuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.