Samenvatting Vuurwerk beter onderwijs door breinkennis

-
ISBN-10 9080783706 ISBN-13 9789080783706
22 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Vuurwerk beter onderwijs door breinkennis". De auteur(s) van het boek is/zijn Truus Römgens. Het ISBN van dit boek is 9789080783706 of 9080783706. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Vuurwerk beter onderwijs door breinkennis

 • 1 Een brug tussen wetenschap en praktijk

 • Welke paradigmashift vindt plaats in het hersenonderzoek?
  Eerst werden hersenen m.n. vanuit de psychologie bestudeerd, nu in toenemende mate vanuit de neurobiologie d.m.v. hersenscans.
 • Welke gevolgen heeft deze paradigmashift?
  - opvattingen moeten regelmatig worden herzien
  - opvattingen kunnen wetenschappelijk onderbouwd worden
 • Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs?
  Tot nu toe wordt de nieuwe kennis over de werking van de hersenen nog weinig toegepast in het onderwijs.
  Het zou kunnen leiden tot onderbouwing van de intuïtieve aanpak en verhoging van rendement.
 • Voor welk deel is IQ te beïnvloeden?
  Vijftig procent is genetisch bepaald, de andere helft is te beïnvloeden door een geschikte context: een rijke leeromgeving en hoge verwachtingen.
  Leren houdt het brein fit!
 • Wat betekent de ontdekking van spiegelneuronen voor het onderwijs?
  Observatie activeert dezelfde verbindingen als het zelf uitvoeren van een handeling. Voorbeeldgedrag van leraar en klasgenoten kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het leerproces.
 • Wat levert het breinprincipe herhaling op?
  Regelmatig herhalen doet beter leren.
 • Welke breinprincipes onderscheidt Gerjanne Dirksen van het BCL?
  zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, creatie, focus en voortbouwen
 • Wat heeft de titel van het boek vuurwerk te maken met hersenactiviteit?
  Je neuronen vonken en vormen een schitterend vuurwerk als je aansluit op de 'novelty-machine' die je brein is. Dat kan overslaan naar de breinen waarmee je relaties aangaat.
 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn de opbrengsten van  het gebruik van FMRI scans?
  Onderzoek kan nu gedetailleerd plaatsvinden in het brein van levende gezonde mensen.
  Intuïtieve breinkennis in de psychologie kan wetenschappelijk worden onderbouwd of weerlegd.
 • 1.2 Recent hersenonderzoek in relatie tot leren

 • Wat is de opdracht van scholen?
  Kinderen en jong volwassenen voorbereiden op een maatschappij waarvan we nog niet weten hoe die er over tien jaar uitziet. 
  I.v.m. de toename van informatie wordt het steeds belangrijker deze effectief om te zetten in kennis.

  De richting voor de keuze van kennis, vaardigheden en attitudes voor de volgende generatie wordt bepaald op grond van verschillende bronnen; neurobiologie, kunst, religie, gedragswetenschappen, gezondheidsleer, ethiek, filosofie en sport.
 • 1.3 De opdracht van de school: verzorgen van kwalitatief goed onderwijs

 • Wat is nodig voor goed onderwijs naast effectief opnemen en verwerken van informatie?
  Het ontwikkelen van intelligentie en denkvaardigheden van kinderen.
 • 1.3.1 Inleiding

 • Wat is kwalitatief goed onderwijs?
  Kinderen voorzien van eigentijdse betekenisvolle informatie en hen helpen om deze te transformeren in kennis die nodig is om creatieve uitdagingen te zoeken op weg naar volwassenheid.
 • Welke intelligente gedragingen beschrijft Arthur Costa in zijn boek 'Habits of Mind' om te kunnen leven in de moderne maatschappij?
  - doorzettingsvermogen tonen
  - streven naar nauwkeurigheid
  - alle zintuigen gebruiken
  - oude kennis leren toepassen in nieuwe situaties
  - impulsiviteit beheersen
  - leren denken in samenhang
  en nog tien gedragingen, zie hoofdstuk 6
 • 1.3.2 Vijf aspecten van kwalitatief hoogstaand onderwijs

 • Welke vijf aspecten onderscheidt Howard Gardner aan kwalitatief goed onderwijs?
  externe gerichtheid
  passie en betrokkenheid
  het geheel zien
  opbrengstgericht ipv activiteitengericht
  duurzaam
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke paradigmashift vindt plaats in het hersenonderzoek?
2
Welke gevolgen heeft deze paradigmashift?
2
Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs?
2
Voor welk deel is IQ te beïnvloeden?
2
Pagina 1 van 6