Samenvatting Wat gaan we doen? : het construeren en beoordelen van opdrachten

-
ISBN-10 9031336386 ISBN-13 9789031336388
106 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wat gaan we doen? : het construeren en beoordelen van opdrachten". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick de Bie Jos de Kleijn. Het ISBN van dit boek is 9789031336388 of 9031336386. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wat gaan we doen? : het construeren en beoordelen van opdrachten

 • 1.1 Wat is leren?

 • Kennis is van belang om iets te kunnen, alleen geen einddoel maar een onderdeel van dat kunnen.
 • Kennen en kunnen horen niet ver uit elkaar te lopen maar gaan gelijk op: geen scheiding van theorie en praktijk. Theorie op school en praktijk in stage, zaken voor de student die helaas vaak ver uit elkaar liggen.
 • De kick van het kunnen = elegantie
 • Kennis is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor dat kunnen, voor kunnen komt meer kijken.
 • Leren = kennisuitbreiding en onderwijs = kennisoverdracht.
 • Schoolse definitie van leren?
  Vergaren van kennis ipv ontwikkeling van deskundigheid of expertise.
 • Ander kritiekpunt op schools leren?
  Je leer geen vak. Maar een tentamen halen.
 • Positieve definitie van leren?
  Leven = leren = iets doen
 • Ander woord voor kwaliteit?
  Elegantie. Genieten van doen met verstand voor snelle en handige manieren van doen. Gebruiken van routines.
 • Wat is leren?
  lastig te definieren, als proces niet zichtbaar. Wel aan resultaat.
 • Wat maakt schools leren negatief?
  Lijkt om de docent te draaien (kennis van docent naar student). Gaat daarbij de plicht om aanwezig te zijn, lesuren, diploma, tentamens, herkansingen etc. School lijkt er niet voor de student te zijn.
 • Betere definitie van leren?
  Leren is doen met steeds meer verstand van zaken en krijgt daardoor meer kwaliteit.
 • Als leren schools is levert dat klachten op als..
  Desinteresse, duiken, verzuim,
 • Hoe leer je idealiter beroepshandelingen?

  Door kennis van praktijk (werkmodellen) en achterliggende Theorie. En en dus.
 • Wat kan de docent doen om het leren van de student te sturen?
  Opdrachten construeren. Werkvormen en onderwijsvormen zijn hieraan ondergeschikt: dat is de verpakking van de opdracht, de inbedding en de uitwerking.
 • 1.2 Leren en opdrachten

 • Zonder opdracht....
  geen sturing en juweeltjes van leerresultaten.
 • Wat is de relatie van werkvormen en onderwijsvormen met opdrachten?
  Ondergeschikt. De werkvormen zijn ahw de verpakking van de opdracht, de inbedding en de uitwerking.
 • Hoe geeft docent leiding aan het leerproces?
  Door opdrachten te construeren, voor te leggen en de student te helpen bij de uitvoering ervan.
 • Wat is verschil met coachen?
  Dat is meer begeleiden, vergezellen, stimuleren. Zijn deelaspecten van leidinggeven in de vorm van ondersteuning etc.
 • Wat doet de student eigenlijk bij het leren? Waar gaat het in feite om?
  Leren zelf kan niet worden overgenomen. Docent kan leerproces wel sturen. Dmv opdrachten.
 • Hoe wordt in de praktijk geleerd?
  Met instructies en feedback, uit uitleg, raadgeving, uit voordoen of uit suggesties voor verbetering.
 • Vaak werkt hier een vakman die het voordoet (demonstratie) en geven van commentaar (bemoedigend, nauwgezet).
  In onderwijs in feite hetzelfde: docent geeft leiding aan leerproces dmw uitleg en demonstratie en zet studenten aan het werk met goede opdrachten
 • Ook voor Strategon geldt: zet student centraal, niet eigen aanbod (maar aangebodene). Sluit aan op kennis en ervaring met flexibel vrijstellingenbeleid. Vraagt om ander curriculum.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een geschikte toets in een conceptuele leerlijn?
Casusanalyse (praktijkprobleem of - voorbeeld)
Studenten gebruiken werkmodel, bewerken de casus op basis van enkele vragen en verantwoorden hun bewerking op basis van de bestudeerde achterliggende Theorieen.
als je voor vaardigheden een drieslag zou noemen welke is dit dan?
1. werkmodel opstellen 2. doen (oefenen) 3. analyseren & reflecteren adhv feedback
Kolb maakt in zijn cyclus van leeractiviteiten duidelijk dat hij kennis en ervaringen niet wil scheiden. welke volgorde hanteert hij binnen de cyclus van ervaringsleren?
oefenen (doen) met iets van een werkmodel in het achterhoofd, reflecteren en analyseren nav ervaring, hierop werkmodel aanpassen en mogelijk ook de Theorie en dan vervolgens ' ik ga het straks zo en zo doen' dan weer oefenen etc.
hoe is de verhouding van integraal-leren, ervarings- reflectiegericht leren, vaardigheden, conceptueel leren weer te geven?
ze veronderstellen elkaar, wie integratief vaardigheden wil leren zal over kennis, zal over kennis en vaardigheden moeten beschikken.
hoe kan het proces van leren dmv ervaren en reflectie worden ingezet in een opleiding?
je kunt - naast het werken met opdrachten - ook studenten in een persoonlijk jaarverslag laten uitleggen wat ze aan inzichten over het eigen leren en werken hebben verwordven, met verwijzingen naar de theorie en t van hun werkmodel.
wat is kenmerkend voor action learning?
groep van lerenden die regelmatig bij elkaar komen om ter onderlinge consultatie te reflecteren over het werk dat zij uitvoeren om de interactie van T en t in werking te zien. Geen theorie maar beroepsgenoten als voorbeeld.
wat zou de stage belangrijk kunnen verbeteren?
vooraf vragen zijn of haar werkmodel (hoe beperkt ook) vooraf schriftelijk vast te leggen. Dat geeft tijdens de stage focus en analyse mogelijkheid. Maakt het leren meer expliciet.
waaruit bestaat leren in de werkpraktijk?
oefenen en reflecteren
hoe kan de student deze opdrachten oplossen, als hij nog weinig ervaring heeft?
door voor zichzelf ook een werkmodel op te stellen. Eerst verkennen en analyseren. Wat weet ik al? Maken van plan van aanpak: docent komt niet rechtstreeks met oplossing maar stelt vragen om vervolgens aanpak, oplossing en/of criteria te noemen. Kennis krijg je op het moment dat je het nodig hebt. Beter complexe opdrachten met veel hulp van de docent (kick van het kunnen) dan eenvoudige opdrachten die weinig hulp behoeven maar wel een portie saaiheid met zich meebrengen.
hoe leer je de beroepsvaardigheden in feite het beste?
in feite krijgen studenten de opdracht om beroepswerkzaamheden uit te voeren (waarvoor ze Theorie aan theorie moeten koppelen en deelvaardigheden moeten oefenen): 'schrijf een onderzoeksvoorstel, ontwerp een brug, stel een beleidsplan op, schrijf een advies etc.' Het leren van complexe taken lijkt het beste te geschieden als deze taken heel worden gelaten ( 'whole task' benadering zie pag 37)