Samenvatting Wat is onderzoek?

-
310 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wat is onderzoek?". De auteur(s) van het boek is/zijn Nel Verhoeven. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wat is onderzoek?

 • 1 De functie van onderzoek

 • Wat is de onderzoeksweg volgens Bill Trochim?
  1. Ontwerp
  2. Dataverzameling
  3. Analyse
  4. Conclusie
 • Welke houding kenmerkt onderzoekers?
  1. Onafhankelijke houding (geen persoonlijke voorkeur)
  2. Wetenschappelijke houding (verantwoording afleggen, ontvankelijk voor commentaar..)
 • Over welke kennis beschikken onderzoekers?
  1. Constant van methoden 
  2. Telkens anders van onderzoek
 • Over welke vaardigheden beschikken onderzoekers?
  1. Achtergrondkennis
  2. Recepten voor het gebruik van technieken
 • Welke verschillende onderzoeken zijn er?
  1. Fundamenteel of praktijkgericht
  2. Kwalitatief of kwantitatief
  3. Inductief of deductief
 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Voor de wetenschap met een kennisvraag
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Voor de maatschappij met een praktijkvraag
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  - Onderzoek naar eenheden
  - De verzameling van gegevens is open en flexibel
  - De gegevens worden in alledaagse taal verwerkt
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  - Onderzoek naar groepen
  - De verzameling van gegevens worden verkregen doormiddel van statische technieken
  - De gegevens worden cijfermatig verwerkt
 • Wat is inductief onderzoek?
  Hier is het thema van de voren niet bekend, deze wordt gaandeweg ontwikkeld.

  Ze werken van het bijzondere naar het algemene

  Met behulp van Iteratie (verzamelen, concluderen, wat mist er? -> verzamelen)

  Kwalitatief
 • Wat is deductief onderzoek?
  Hier worden verwachtingen over bestaande thema's geformuleerd om te kijken of deze standhouden

  Ze werken van het algemene naar het bijzondere

  Theorie-toetsend

  Kwantitatief
 • Wat is triangulatie?
  Wanneer je meerdere dataverzamelingsmethoden gebruikt om één probleemstelling te beantwoorden
 • Wat is een exploratieve hypothese?
  Wanneer je op basis van kennis & expertise verwachtingen hebt over de uitkomst van onderzoek zonder dat het gebaseerd is op een theorie of model
 • Aan welke criteria moet een onderzoek voldoen?
  1. Onafhankelijkheid
  2. Toetsbaarheid van uitspraken 
  3. Betrouwbaarheid
  4. Informativiteit
  5. Validiteit
  6. Generaliseerbaarheid
  7. Praktische criteria
 • Wat bedoelen ze met criteria 1. Onafhankelijkheid van onderzoek?
  Onderzoek moet vrij zijn van :
  1. Voorkeuren en  meningen van betrokkenen
  2. Invloeden van onderzoekers

  Objectiviteit
  (jouw mening doet er niet toe)
  +
  Intersubjectief
        
  (meerdere onderzoeken zijn het er mee eens)
 • Wat bedoelen ze met criteria 2. Toetsbaarheid van onderzoek?
  (Voor kwantitatief onderzoek) 

  1. Waarneembaar
  2. Weerlegbaar
  3. Onderwerp = eenduidig
  4. Onderwerp = openbaar

  Zo wordt een onderzoek repliceerbaar
 • Wat bedoelen ze met criteria 3. Betrouwbaarheid van onderzoek?
  = In hoeverre onderzoek vrij is van toevallige fouten

  Een onderzoek moet herhaalbaar zijn
 • Wat bedoelen ze met criteria 4. Informativiteit van onderzoek?
  1. Het informatiegehalte moet maximaal zijn
  2. Je moet nauwkeurig omschrijven wat je onderwerp is

  * Over welke situatie doe je een uitspraak?
  * Binnen welke grenzen vindt je onderzoek plaats?
  * Welke groep wordt hierbij betrokken?
  * In welke periode vindt je onderzoek plaats?
  * Welk domein heeft je onderzoek betrekking op?
 • Wat bedoelen ze met criteria 5. Generaliseerbaarheid van onderzoek?
  Het moet geldig verklaard kunnen worden. 

  Statische generaliseerbaarheid : Kwantitatief. Doormiddel van statische teksten wordt er getoetst of de uitspraken mogen gelden voor een groep mensen   

  Inhoudelijke generaliseerbaarheid : Kwalitatief. Doormiddel van inhoudelijke teksten wordt er getoetst of de uitspraken mogen gelden voor de personen die ondervraagd zijn
 • Wat bedoelen ze met criteria 6. Validiteit van onderzoek?
  Meet je wat je wilt meten? 

  Inhoudelijke validiteit : kun je de juiste conclusies trekken? 
  Externe validiteit : kun je de conclusies toepassen op een grote groep mensen? (= statische generaliseerbaarheid)
 • Wat bedoelen ze met criteria 7. Praktische criteria van onderzoek?
  1. Is het onderzoek efficiënt (haalbaar)?
  2. Is het bruikbaar (voor praktijkgericht onderzoek)?
 • Welke vragen stel je jezelf als je onderzoekt?
  1. Wie ga ik onderzoeken?
  2. Wat ga ik onderzoeken?
  3. Waar ga ik onderzoeken?
  4. Wanneer ga ik onderzoeken?
  5. Waarom ga ik onderzoeken?
  6. Hoe ga ik onderzoeken?
 • Wat is een empirische cyclus?
  Een spiraal / kringloop. Bij (fundamenteel) onderzoek leidt onderzoek vaak tot nieuwe vragen. 

  Kennisvraag -> Theoretisch antwoord -> Nieuwe onderzoeksvraag -> Theoretisch antwoord...
 • Wat is een regulatieve cyclus?
  Gericht op beslissingen en / of veranderingen (praktijkgericht onderzoek)

  Doel : bieden van een kader waarbinnen het oplossen van een praktijkprobleem ondersteund wordt
 • Wat zijn de fasen van onderzoek?
  1. Probleemanalyse
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Dataverzameling
  4. Data-analyse
  5. Rapportage
 • Wat verwerk je in je onderzoeksontwerp (voor praktijkgericht onderzoek)?
  1. Hoe je de onderzoeksvraag gaat beantwoorden
  2. Welke dataverzamelingsmethoden je gaat gebruiken
  3. Hoeveel tijd en welke middelen je nodig hebt
  4. Wie er bij je onderzoek betrokken zijn
  5. Welke onderzoeksinstrumenten je inzet
  6. Hoe je de gegevens gaat analyseren / welke methoden je daarbij gebruikt
 • Hoe heet de werkcyclus voor praktijkgericht onderzoek?
  Een onderzoekskringloop
 • Waar moet je aan denken als je 'de beste oplossing' voor het beantwoorden van je vraag wil kiezen?
  1. Objectiviteit (op feiten gericht)
  2. Onafhankelijkheid (niet eigen interpretatie inbrengen)
 • Waar denk je aan bij het kiezen van je methode?
  1. Tijd en geld
  2. Populatie en steekproef
  3. Vraagstelling
  4. Omgeving
  5. Opdrachtgever
 • Waar zorgt triangulatie voor?
  Het verhogen van de kwaliteit van je resultaten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de onderzoeksweg volgens Bill Trochim?
5
Over welke kennis beschikken onderzoekers?
5
Welke houding kenmerkt onderzoekers?
5
Over welke vaardigheden beschikken onderzoekers?
5
Pagina 1 van 78