Samenvatting WDD-1 Eindtoets

-
106 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - WDD-1 Eindtoets

 • 1.1 Anatomie Ruggenmerg

 • Waaruit bestaat het wervelkanaal?
  Wervels(vertebrae), tussenwervelschijven(discus intevertebralis) en openingen(foramina vertebrales)
 • Wat ligt er in het wervelkanaal?
  -Het ruggenmerg(wordt door 3 hersenvliezen omgeven)
   Hersenvliezen = meningen
 • Benoem de hersenvliezen 1 t/m 3
  Benoem de ruimtes 4 t/m 6
  1: Dura mater(harde hersenvlies)
  2: Arachnoïdea(spinnenwebvlies)
  3: Pia mater(zachte hersenvlies)
  4: Spinale ruimte
  5: Subdurale ruimte
  6: Epidurale ruimte
 • Hoe wordt de spinale ruimte ook wel genoemd en met welke vloeistof is deze gevuld?
  Subarachnoïdale ruimte, gevuld met hersenvocht(liquor)
 • 2.1 Hoofdstuk 13: Ontwikkeling

 • Wat ontstaat er uit de neurale buis?
  Alle zenuwcellen met het cellichaam binnen het CZS:
  -centrale neuronen

  -perifeer motorische neuronen

  -astrocyten(vertakte gliacellen) - beschermen bloed/hersenbarrière

  -oligodendrocyten(gliacellen) - isolatie axonen in CZS

  -ependym(gliacellen) - maken liquor(hersenvloeistof)
 • Wat ontstaat er uit de neurale lijstcellen?
  Alle zenuwcellen met het cellichaam buiten het CZS:
  -cellen van Schwann(isolatie axonen PZS)
  -perifeer sensibele neuronen
  -post-synaptische neuronen
 • Vanuit de motorische basaalplaat ontstaat de ...
  En vanuit de sensibele vleugelplaat ontstaat de...
  Hiertussen bevinden zich vegetatieve neuronen, hieruit ontstaat de..
  -motorische voorhoorn
  -sensorische achterhoorn
  -autonome achterstreng(viscerosensibel en visceromotorisch!)
 • Waaruit bestaan neuronen?
  -cellichaam(soma/perikaryon)
  -dendrieten(korte uitlopers)
  -axonen(lange uitlopers)
 • Noem de soorten neuronen en verschillen hiertussen:
  -Unipolair: deze zenuwcellen hebben maar één uitloper, het axon
  -Bipolair: bij deze zenuwcellen ligt het cellichaam tussen twee axonen
  -Multipolair: deze zenuwcellen hebben meerdere dendrieten en één axon(meest voorkomend in de mens!)
 • Wat is axoplasmatransport en welke motoreiwitten zijn hierbij betrokken?
  Het vervoeren van celorganellen van het cellichaam naar het uiteinde van het axon, kinesine en dyneïne
 • Noem de drie primaire hersenblaasjes:
  -Prosencephalon - voorhersenen
  -Mesencephalon -middenhersenen
  -Rhombencephalon - ruithersenen
 • De drie primaire hersenblaasjes differentiëren uiteindelijk, noem de drie primaire hersenblaasjes en geef aan waarin deze differentiëren:                     [Tel Die Messen Met Mij]
  Prosencephalon -> Telencephalon & Diencephalon
  Mesencephalon -> Mesencephalon(blijft hetzelfde)
  Rhombencephalon -> Metencephalon & Myelencephalon
 • Wat is witte stof?
  Witte stof is het deel van het centraal zenuwstelsel dat de gemyeliniseerde uitlopers van zenuwcellen bevat(axonen)
  (functie witte stof: verzorgen communicatie tussen neuronen)
 • Wat is grijze stof?
  Grijze stof is het deel van het centraal zenuwstelsel dat de cellichamen van de zenuwcellen(dendrieten) bevat
  (functie grijze stof: verwerken van informatie)
 • Wat is Somatotopie?
  Bepaalde regio's in de hersenen innerveren bepaalde gebieden van het lichaam
  (somatotopie komt voor in motorische voorhoorn)
 • Naast exciteerbare cellen(neuronen) bevat het lichaam ook niet-exciteerbare cellen(gliacellen), noem de verschillende niet-exciteerbare cellen en functie:
  -astrocyten(stercellen) - bescherming bloed/hersenbarrière
  -microgliacellen - afweer CZS
  -oligodendrocyten - isolatie van axonen CZS
  -Ependymocyten - maken liquor
  -Schwanncellen - isolatie van axonen PZS
 • 2.2 Hoofdstuk 14: CZS vs. PZS

 • Het CZS bestaat uit?
  Hersenen, hersenstam en ruggenmerg
 • Het PZS bestaat uit?
  Alle zenuwen buiten CZS(o.a. Radices, plexussen, periferie)
 • Sensibel neuron is hetzelfde als... En motorisch neuron is hetzelfde als..
  Afferent neuron en efferent neuron
 • Visceraal = ?   en   Somatisch = ?
  Visceraal = niet-bewuste aansturing
  Somatisch = bewuste aansturing
 • Benoem hoe de Tractus corticospinalis(piramidebaan) loopt?
  Gyrus precentralis - capsula interna - medulla oblongata:
  Bij medulla:
  80% -> kruist, wordt -> tractus corticospinalis lateralis
  20% -> kruist niet, wordt->tractus corticospinalis anterior   
  (De 20% kruist bij uittreden ruggenmerg)
 • Benoem hoe de Tractus spinothalamicus loopt?(anterolateraal systeem)
  Komt binnen in ruggenmerg - en gaat contralateraal(kruist) naar sensorische hersenschors(gyrus postcentralis)
 • Welke zenuwbaan is verantwoordelijk voor vitale sensibiliteit?
  Tractus spinothalamicus(anterolateraal systeem)
 • Via welke weg lopen de achterstrengen naar de hersenen?
  Komt binnen in ruggenmerg - gaat ipsilateraal richting medulla - bij medulla contralateraal(kruist) - richting sensorische schors(gyrus post-centralis)
 • Wat houdt vitale sensibiliteit in en via welke receptors wordt dit waargenomen?
  -Vitale sensibiliteit: pijn, grove tast en temperatuur
  -Nociceptor(loopt via tr. Spinothalamicus/Anterolateraal systeem))
 • Wat houdt gnostische sensibiliteit in en via welke receptors wordt dit waargenomen?
  -Gnostische sensibiliteit: fijne tast, bewegingszin, proprioceptie
  -mechanoreceptors(loopt via achterstreng/dorsaal systeem)
 • Wat is een ganglion?
  Een zenuwknoop, een buiten het CZS gelegen groep neuronen
 • Welk deel van het autonome zenuwstelsel is actief in rust?
  Parasympathisch deel van het zenuwstelsel
 • Welk deel van het autonome zenuwstelsel is actief in actie?
  (Ortho)sympathisch deel van het zenuwstelsel
 • Wat is een reflex?
  Snelle, automatische beweging na sensorische prikkel
  (verloopt buiten hersenen om!!!)
 • Hoe verloopt een reflex?
  Perifeer sensorisch neuron - (interneuron) - perifeer motorisch neuron
 • Wat is een monosynaptische reflex?
  Reflex die verloopt via 1 sensorisch en 1 motorisch neuron, er is maar één synaps(spleet) bij betrokken(mono..)
 • Wat is een polysynaptische reflex?
  Reflex via 1 sensorisch en 1 motorisch neuron met hiertussen één of meerdere interneuronen
 • Beschrijf de 3 verschillende reflexsoorten:
  -spinale reflexen - rekreflexen/buigreflexen(bv. KPR, bicepsreflex)
  -autonome reflexen(bv. Pupilreflex bij lichtinval)
  -primitieve reflexen/ontwikkelingsreflexen(Bv. voetzoolreflex - Babinski)
 • Waar zit de neurologische schade bij afwezige reflexen?(Areflexie)
  De schade zit in het PZS
 • Waar zit de neurologische schade bij overdreven reflexen?(Hyperreflexie)
  De schade zit in het CZS
 • Hoe wordt een spierrekkingsreflex genoemd die zichzelf in stand houdt?
  Clonus(pathologisch!)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Gecombineerde strengziekte
-ten gevolge van vitamine B12-deficiëntie(bv. Bij lachgas/afwezigheid maag)
-zowel achterstreng(gnostisch) als piramidebaan aangedaan
-tintelingen in voeten, spierzwakte en stijfheid met name in benen, blaasontledingsstoornissen
-ataxie(ongecoördineerd bewegingspatroon)
Central cord syndrome
-meestal via klap in nek
-motorische achteruitgang
-sensibiliteit verminderd
Een ander woord voor verlamming is (1)Een ander woord voor gedeeltelijke verlamming is (2)
1. Paralyse
2. Parese
Wat is een patch clamp?
Techniek waarbij klein stukje van een membraan vacuüm zuigt, waarna activiteit van één ionkanaal bestudeerd kan worden
Cervicale spondylose
-slijtage van gewrichtskraakbeen
-> biceps/triceps-dissociatie: bicepsreflexen laag? Terwijl tricepsreflexen hoog zijn? -> spondylose zit rond C5/C7
Hereditaire sensibele autonome neuropathie(HSAN)
-patiënt voelt geen pijn!
Gevolgen:
-Fysiek: patiënt merkt niet wanneer hij/zij blessure heeft of ziek is dus blijft hier vaak te lang mee lopen - dit verergert het probleem vaak
-Psychisch: patiënt wantrouwt eigen lichaam
-Sociaal: isolement, door continue afzondering om geen blessures om te lopen
Syndroom van Guillain-Barré
-acuut inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie, veroorzaakt door ontregeld immuunsysteem na infectie(vaak na darmvirus) - immuunsysteem valt de 'goede' cellen aan
-snel progressieve verlamming (proximaal), gevoelsstoornis (distaal) en afwezige spierrekkingsreflexen
-vermoeidheidsklachten achteraf
Amyotrofische laterale sclerose(ALS)
-voornamelijk bij 50-60 jaar
-auto-immuun van zowel CMN als PMN
-start meestal met atrofie en zwakte van handspieren, daarna fasciculaties, paresen, verhoogde/verlaagde reflexen 
-50% van patiënten overlijdt binnen 3 jaar door verlamming ademhalingsspieren
Hernia Nuclei pulposi(HNP)
-komt veel voor bij mannen 25-50 jaar
-degeneratie tussenwervelschijven
-heftige stekende pijn, straalt uit naar benen, in voorgeschiedenis lage rugpijnklachten
-klachten worden erger bij hoesten, niezen, persen(HNP!)
Carpaal tunnelsyndroom
-meest voorkomende drukneuropathie
-vrouw/man ratio 3:1 - vrouwen krijgen het vooral rond 50 jaar
-tintelingen, doof gevoel, pijn handpalm, 's nachts erger, klachten worden erger bij hyperflexie van de pols
-behandeling: gipsspalk 's nachts, injectie van corticosteroïden, operatief klieven van lig. Carpi transversum