Samenvatting Wegwijs in de btw

-
ISBN-10 9012386756 ISBN-13 9789012386753
227 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wegwijs in de btw". De auteur(s) van het boek is/zijn C M Ettema, J P Hulshof, G J van Slooten. Het ISBN van dit boek is 9789012386753 of 9012386756. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wegwijs in de btw

 • 2.1.1 De ondernemer in de Wet OB 1968

 • Waar wordt over gesproken in art. 7 Wet OB?

  Ondernemer

 • Welke typen ondernemers onderscheidt de Wet OB?

  • een ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent
  • een ieder die een beroep zelfstandig uitoefent
  • een ieder die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen
 • 2.1.2 Het begrip belastingplichtige in de BTW-richtlijn

 • Wat is er in art. 9 BTW-richtlijn geregeld?

  Wie als belastingplichtige wordt beschouwd

 • In welk lid staat de hoofdregel van art. 9 BTW-richtlijn?

  In lid 1

 • Wat wordt er verstaan onder economische activiteit?

  Elke activiteit die tegen vergoeding wordt verricht

 • Wie wordt er volgens art. 9-2 BTW-richtlijn als belastingplichtige beschouwd?

  Iedereen die incidenteel een nieuwe vervoermiddel levert

 • Wat bepaalt art. 10 BTW-richtlijn?

  Dat de bedoelde voorwaarde dat de economische activiteit zelfstandig moet worden verricht, onder meer werknemers uitsluit van belastingheffing

 • Wat wordt er toegestaan aan de lidstaten in art. 11 BTW-richtlijn?

  Zelfstandig belastingplichtige personen, die in het binnenland wonen of gevestigd zijn, en nauw met elkaar verbonden zijn, tezamen als 1 belastingplichtige aan te merken (fiscale eenheid)

 • Welke mogelijkheid is aan de lidstaten gegeven in art. 12 BTW-richtlijn?

  Ieder die incidenteel een handeling verricht in verband met de in art. 9-1-2de alinea BTW-richtlijn bedoelde werkzaamheden als belastingplichtige aan te merken

 • Welke activiteiten kunnen in aanmerking komen voor art. 12 BTW-richtlijn?

  De levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het erbij behorend terrein voor de eerste ingebruikneming en de levering van een bouwterrein

 • Wat bepaalt art. 13 BTW-richtlijn?

  Dat publiekrechtelijke lichamen niet als belastingplichtige worden aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten

 • Bestaat belastingplicht ongeacht de plaats van de economische activiteit?

  Ja

 • In welke artikelen staat waar een prestatie geacht wordt te zijn verricht?

  Art. 5, 5a, 5b en 6 t/m 6j

 • Heeft het begrip belastingplichtige een subjectief of een objectief karakter?

  Objectief karakter

 • Welke leveringen zijn aan de heffing van OB onderworpen volgens art. 2-1 BTW-richtlijn?

  Leveringen van goederen en diensten door een als zodanig handelende belastingplichtige

 • 2.1.3 'Ieder'

 • Wie vallen er onder het begrip "ieder"?

  Natuurlijke personen, rechtspersonen en niet-rechtspersonen

 • Zijn de firmanten voor de heffing van OB ieder voor zich ondernemer of is het verband waarin zij werkzaam zijn ondernemer?

  Het verband waarin zij werkzaam zijn is ondernemer

 • Is een bv volgens de HR voor haar formele oprichting een ondernemer?

  Nee

 • Kan het ondernemerschap worden toegekend aan verenigingen en publiekrechtelijke lichamen?

  Ja voor zover zij niet als overheid optreden

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waartoe ziet art art. 3-3-a OB?

Op goederen die de ondernemer op grond van zakelijke motieven heeft aangeschaft en tot zijn ondernemingsvermogen heeft gerekend en die hij op een later tijdstip naar privé overbrengt

Wat betekent het begrip 'bestemmen'?

Feitelijk gebruiken

Wanneer volstrekt de levering zich pas?

Als de andere bestemming aan de goederen wordt gegeven

In welk artikel staat het gegeven over geschenken en monsters?

Art. 3-8 OB

Welke onttrekkingen worden niet als levering onder bezwarende titel beschouwd?

Onttrekkingen van goederen om voor bedrijfsdoeleinden te dienen als geschenken van geringe waarde of als monster

Welke goederen worden in dit verband volgens de parlementaire behandeling aangemerkt?

Goederen die door hun integratie in een ander goed hun fysieke en economische eigenschappen definitief hebben verloren en hebben geleid tot een duurzame waardevermeerdering van dat goed

Wat is de voorwaarde van art. 3-3-a OB?

Dat met betrekking tot dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van voorbelasting is ontstaan

Wat stelt art. 3-3-a OB gelijk met een levering onder bezwarende titel?

Het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een goed:

 1. voor eigen privédoeleinden
 2. voor privédoeleinden van zijn personeel
 3. dat hij om niet verstrekt
 4. meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt
Waarom zijn de interne leveringen opgenomen in de Wet OB?

Om concurrentieverstoring te voorkomen

Hoe worden de leveringen in art. 3-3 OB genoemd?

Interne leveringen