Samenvatting Welzijn op het werk - juridische aspecten

-
ISBN-13 9789048633906
239 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Welzijn op het werk - juridische aspecten". De auteur(s) van het boek is/zijn Anne Van Regenmortel. Het ISBN van dit boek is 9789048633906. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Welzijn op het werk - juridische aspecten

 • 2.1 Situering en ontwikkeling

 • Beschrijf de situatie van arbeid(ers) in de 19e eeuw
  • industriële revolutie
  • uitvindingen, technische ontwikkeling, mechanisering productieproces
  • fabrieksarbeid
  • overproductie -> economische crisis
  • lange arbeidsdagen
  • laag loon
  • kinderarbeid
  • arbeidsongevallen: door slechte verlichting en nieuwe stoffen
  • werkloosheid: door overproductie wordt er onvoldoende afgenomen
  • honger, erbarmelijke huisvesting, alcoholisme
  • nog geen beschermend sociaal recht
  • wel vrijheid van arbeid en ondernemen: toepassing burgerlijk recht
  • private verzekeringen en vrijwillige verzekeringskassen
 • Er is in de 19e eeuw nog geen beschermend sociaal recht, wat is er wel?
  • Keizerlijk decreet 15/10/1810: vergunningen voor ongezonde werkplaatsen + maatregelen mbt openbare veiligheid en gezondheid (niet zo zeer wn's beschermen)
  • Decreet 3/1/1813: verbod op kinderarbeid in mijnen voor kinderen jonger dan 10 jaar
 • Wat speelde zich af in 1886?
  Geweldadige stakingen en sociale onrust
  • bloedig onderdrukt door het leger
  • burgerij is bang van de arbeiders
  • "onderzoekscommissie van de Arbeid" brengt schrijnende sociale wantoestanden aan het licht
  • Koning Leopold II kondigt uitwerking van sociale wetgeving aan
 • Welke zijn de wetten tgv 1886?
  • wet 5 mei 1888: toezicht op gevaarlijke ongezonde ... (arbeidsinspectie)
  • wet 13 december 1889 betreffende de arbeid van vrouwen en kinderen: verbod op kinderarbeid onder de 12 jaar en max 12u per dag
 • Welke wetgeving bestond er voor 1899?
  Arbeidsveiligheidsrecht was ingebed in industrieel recht
  • Wet 5 mei 1888: arbeidsinspectie
  • KB 21 september 1894: voorloper ARAB => bij het geven van vergunningen voor gevaarlijke inrichtingen, heeft men tal van maatregelen gegroepeerd in het KB
 • Leg uit: de eerste algemene arbeidsveiligheidswet (2/7/1899)
  Bescherming van werknemers tegen risico's van arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • vooral de bedoeling om werknemers te beschermen tegen risico's
  • uitvoerende macht bevoegd om maatregelen te nemen: men komt tot een reglementaire benadering nl. men had op het ogenblik van het idee om voor elke mogelijk risico's voor te schrijven
  • reglementaire benadering: technische voorschriften + concrete gedragsnormen
 • Veiligheidsverplichtingen in de AOW 10/03/1900
  Hierin vind je de algemene veiligheidsverplichtingen voor WN's en WG's
  Voor de bedienden duurde het tot 1922 
 • Leg uit: wat gebeurde er in de 20e eeuw?
  Invoering van een professionele risico-verzekering
  • AOW 24/12/1903: voor die periode moest je voor ongevallen de regelen van burgerlijk recht toepassen nl. 1382 = procederen tegen WG en colleges
  • men ging naar een Bismarckiaans georiënteerde sociale politiek


  Thans: AOW 71 en Beroepsziektewet 1970
 • Welke 2 gebeurtenissen vonden plaats na WO2?
  1. ARAB: initiatief van Troclet tot ordening van de veiligheidsvoorschriften (onoverzichtelijke massa)
  2. Uitbouw van sociaal overleg in veiligheid- en gezondheidsmateries: comités en Hoge Raad voor Veiligheid en Gezondheid van de Arbeid op nationaal niveau
 • Leg uit: veiligheidswet 1952
  Kaderwet inzake veiligheid, maar ook ARAB blijft juridische basis
  • tenminste 1 dienst veiligheid per WG
  • sociaal overleg onderneming
 • Wat was een belangrijke stap in het denken over veiligheid en het sluiten van regels in 1975?
  Het Voorkomingsbesluit 20/06/1975: beoogt te breken met de reglementaire (technisch detaillistische) benadering van veiligheid
  • WG is verantwoordelijk voor organisatie van preventiebeleid in de onderneming
  • hulp van deskundigen
  • uitvoering van het veiligheidsbeleid door HL
 • Wat was het principe en welke maatregelen bij het voorkomingsbesluit?
  Principes
  1. Uitschakelen gevaarlijke arbeidsvoorwaarden
  2. Aanpassing van de arbeid aan de mens


  Maatregelen
  1. Procedure mbt uitschakeling risico's
  2. Vorming en informatie
 • Welke was de internationale invloed?
  IAO
  • beginfase vnl normen mbt arbeidsvoorwaarden
  • later ook ruimer socio-economisch beleid
  • verschillende verdragen uitgevaardigd inzake arbeidsveiligheid
 • Welke was de Europese invloed?
  Sinds jaren 80 grote invloed
  • Europese Akte van 1987
  • EG Kaderrichtlijn 89/391: inzake gezondheid en veiligheid aangevuld met specifieke richtlijnen
  • 1985: nieuwe aanpak: essentiële veiligheidsdoelstellingen in richtlijnen, details vastgelegd in technische normen
 • Wat gebeurde er met het ARAB 1992?
  Het ARAB en veiligheidswet aan herziening toe: 
  • ander idee: meer komen tot doelvoorschriften ipv per risico
  • regionalisering bevoegdheden inzake leefmilieu
  • meer algemene veiligheidsprincipes
  • veroudering ARAB door evolutie in technologie
  • implementatie Europese Richtlijnen 
  • esthetische beweegredenen


  Start 1992 doel voltooiing binnen redelijke termijn => 2007 
 • Hoe verliep de herstructurering van het ARAB en de veiligheidswet?
  Op 3 niveaus
  1. Welzijnswet 1996: nieuwe basiswet
  2. Uitvoeringsbesluit gebundeld in de Codex
  3. Indicatieve richtlijnen of bijlagen 
 • Leg uit: ontstaan codex
  1992-2017 verschillende KB's uitgevaardigd, deze zijn thans opgeheven en de inhoud werd in de Codex gebracht
  • 10 boeken 
  • uitgangspunten: alle uitvoeringsbesluiten opnemen, tekstuele aanpassingen, invoering van aantal algemene beginselen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.