Samenvatting Wereldeconomie 2e druk

-
ISBN-13 9789461102768
114 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wereldeconomie 2e druk". De auteur(s) van het boek is/zijn LWEO. Het ISBN van dit boek is 9789461102768. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wereldeconomie 2e druk

 • 1 Een wereld van verschillen

 • Wat is een maatstaf voor de welvaart en wat is daarvan de kanttekening?
  Bbp per hoofd. 
  Maar dit is een gemiddelde dus zegt niets over de verdeling en de informele sector wordt niet geregistreerd.
 • Wat is de koopkrachtpariteit?
  Theoretische wisselkoers die rekening houdt met verschillen in prijsniveau
 • Wat wordt verstaan onder de armoedegrens?
  Het bedrag dat nodig is om een menswaardig leven te kunnen leven
 • Wat is de HDI en wat meet het?
  Human Development Index. Het is een welvaartsbegrip waarbij naast het bbp ook rekening wordt gehouden met de gezondheidszorg en het opleidingsniveau van de bevolking
 • Wat is de OESO?
  Een internationaal orgaan voor overleg en samenwerking op sociaal-economisch terrein
 • Wat doet de IMF?
  Helpt landen bij een tekort aan deviezen (vreemde valuta)
 • Wat doet de Wereldbank?
  De Wereldbank verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden tegen zachte voorwaarden
 • Wat weergeeft de lorenzcurve?
  De inkomensverdeling in een land
 • Wat zijn oorzaken van verschillen in de inkomensverdeling?
  • Het minimumloon
  • Sociale verzekeringen
  • Een progressief belastingstelsel
 • 2.1 Globalisering

 • Wat is arbeid(ver)deling?
  De verdeling van het productieproces in deeltaken
 • Wat is indirecte ruil?
  Betalen met geld
 • Wat vormt de internationale / buitenlandse handel?
  Ruiltransacties waarbij de nationale grenzen worden overschreden
 • Wat is globalisering?
  De internationale vervlechting van het economisch verkeer
 • 2.1.1 Goederenverkeer

 • Wat is export en import in de macro-economie?
  De waarde van de verhandelde goederen, een bedrag
 • Wat is het saldo op de handelsbalans?
  Het verschil tussen de uitvoerontvangsten en de invoerbetalingen met betrekking tot goederen
 • Wanneer heeft een land een handelsoverschot?
  Als de ontvangsten de betalingen overtreffen
 • Wat zijn in- en uitvoer voor grootheden? En wat houdt deze grootheid in?
  • Waardegrootheden
  • Ze hebben een volume- en prijscomponent
  • Volume staat voor hoeveelheden
  • Waarde = volume x prijs
 • 2.1.2 Dienstenverkeer

 • Wat is het dienstenverkeer en hoe wordt dit ook wel genoemd?
  Het gaat om geldstromen die te maken hebben met vervoersdiensten en reisverkeer (toerisme). Het dienstenverkeer wordt ook wel de onzichtbare handel genoemd
 • Waarvoor wordt er gebruikt gemaakt van in- en uitvoerquotes?
  Om de rol van buitenlandse handel te kunnen vergelijken met andere landen
 • Wat is de invoerquote?
  Invoer / bruto binnenlands product x 100%
 • Wat is de uitvoerquote?
  Uitvoer / bruto binnenlands product x 100%
 • Wat zeggen de quotes over de economie?
  • Ze laten de mate van openheid van de economie zien
  • Hoe hoger de som van de quotes, hoe meer transacties met het buiten land, hoe opener de economie
  • Wanneer de quotes gelijk zijn aan nul is er een gesloten economie of autarkie
 • Wat is wederuitvoer?
  Goederen die zijn ingevoerd en tijdelijk eigendom worden van een Nederlands bedrijf en dan weer worden uitgevoerd
 • Wat is doorvoer?
  Wanneer goederen worden ingevoerd en weer worden uitgevoerd maar tussentijds geen Nederlands eigendom worden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan de ECB de rente verlagen?
Door staatsobligaties op te kopen -> aanbod neemt toe, rente daalt
Hoe kan een land de concurrentie positie rechttrekken in de monetaire unie?
Niet via wisselkoersverandering maar door loonmatiging.
Wat is moral hazard?
Extra risico nemen omdat je kan rekenen op steun.
Wat is een schuldenval?
Een vicieuze cirkel van oplopende schulden en een hogere rente
Wat is het financieringssaldo?
Het bedrag waarmee de staatsschuld jaarlijks veranderd. Bij een financieringstekort/overheidstekort neemt de staatsschuld toe (meer geleend dat afgelost).
Wat is het inverdieneffect?
Als de overheid meer uitgeeft dan ontvangt hoeft dat niet perse slecht te zijn, als ze hierdoor de economische groei stimuleert zullen de belastingontvangsten stijgen en zal het deels worden terugverdiend.
Wat is de vicieuze cirkel als de overheid blijft lenen?
De rente stijgt en als je daarvoor meer moet lenen stijgt de staatsschuld nog meer
Wat zijn de nadelen van hoge overheidstekorten en staatsschulden?
 • Hoge overheidstekorten kunnen inflatie veroorzaken
 • Hoge overheidstekorten kunnen de rente opdrijven: veel lenen, vraag naar leningen neemt toe, rente stijgt, bedrijven en consumenten lenen minder, minder consumptie en investeringen, productie daalt
 • Hoge overheidstekorten en staatsschulden kunnen overheidstaken in gevaar brengen
Wat zijn de gevolgen voor landen met de invoering van de euro?
 • Zelfstandig wisselkoersbeleid is niet meer mogelijk
 • De geldhoeveelheid en de hoogte van het officiële rentetarief wordt bepaald door de ECB
 • Het overheidstekort en de staatsschuld is gebonden aan bepaalde grenzen
Wat is de economische reden om een monetaire unie te vormen?
Verlagen van transactiekosten tussen de lidstaten