Samenvatting Wereldwijs

-
168 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wereldwijs

 • 1.1 Oriëntatie

 • Wat zijn de verschillen in het grensgebied tussen Mexico en de VS?
  Aan de Amerikaanse kant is er veel grensbewaking/patrouilles. Verschillen in economische ontwikkeling, welvaart, bevolkingsgroei en cultuur. Grensregio's zijn vaak minder welvarend dan de rest van het land, dit komt door de ruimtelijke ligging van grensgebieden.
 • Waarom is er in het grensgebied van Mexico en de VS veel migratie?
  Het noorden van Mexico was een gebied met weinig bedrijven, arme mensen en een snelgroeiende bevolking. Het contrast met de rijke VS was groot, dat verschil leidde tot veel migratie. Mexicanen gingen in de VS (vaak illegaal, soms legaal) op zoek naar werk, eerst was dit in de landbouw. Later in de industrie of diensten.
 • Waarom vinden we in het grensgebied van Mexico veel exportindustie?
  Buitenlandse bedrijven maken industrieproducten voor de wereldmarkt in Mexico. Vooral bedrijven vanuit de VS zijn aanwezig. De reden waarom ze naar Mexico gaan is door de goedkope arbeidskrachten en door het geven van belastingvoordelen aan buitenlandse bedrijven, dit deden ze om de werkgelegenheid te bevorderen.
 • 1.2 People on the move

 • Welke etnische groepen in bron 9 zijn op vrijwillige basis als migrant naar de VS gekomen?
  Verklaar waarom de hispanics vooral in het zuiden van de VS wonen.
  De Hispanics en de Aziaten.
  Dit gebied ligt het dichtst bij de landen waar ze vandaan komen (Mexico etc.)
 • (Bron 19)
  Verklaar het grote aantal hispanics in El Paso, Laredo en Brownsville.

  Bedenk een oorzaak voor het relatief lage aandeel van hispanics in San Diego en het relatief hoge aandeel in Los Angeles.

  Deze steden maken deel uit van een dubbelstad, wat de migratie in het verleden bevorderd heeft.

  In de wereldstad Los Angeles zijn de mogelijkheden voor werk (ook voor 
  illegalen) veel groter dan in San Diego. Veel Mexicanen die San Diego bereiken, zullen naar het noorden doorreizen.
 • (Bron 8)
  Vormen de hispanics binnen de VS een belangrijke groep migranten? Licht je antwoord toe.

  Het aandeel hispanics in de zuidelijke staten van de VS is sterk toegenomen. De andere bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor het beleid van de overheid. Geef hiervan 2 voorbeelden.

  Ja. Duidelijk is te zien dat het aandeel van migranten uit Mexico het sterkst is gegroeid.

  1) Tweetaligheid: in diverse staten wordt het Spaans als tweede taal erkend.
  2) Het aandeel van jongeren is bij de hispanics hoog. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de gezondheidszorg.
 • Welke rol speelt het Braceroverdrag bij de legale seizoenmigratie?

  Seizoenmigratie kan leiden tot permanente migratie. Noem 2 factoren die daarbij een rol spelen.

  Het Braceroverdrag tussen de VS en Mexico is door de Amerikaanse overheid speciaal opgesteld om de landbouwbedrijven in het seizoen op een legale manier aan goedkope arbeidskrachten te helpen.

  1) Door de seizoenarbeid komt er in de Mexicaanse dorpen steeds meer kennis over de mogelijkheden van werken en wonen in de VS.
  2) Seizoenarbeiders bouwen steeds meer contacten op in de werkgebieden. Dit maakt de stap naar permanente migratie makkelijker.
 • Noem 2 verschillen tussen de Mexicaanse en de Amerikaanse grensregio.

  Noem ook 3 overeenkomsten.

  1) verschil in natuurlijke bevolkingsgroei
  2) verschil in inkomen en koopkracht
  3) verschil In woonomstandigheden en voorzieningen


  1) in beide regio’s is Spaans een belangrijke taal
  2) beide regio’s liggen ruimtelijk bezien in de periferie van hun land
  3) beide regio’s zijn dun bevolkt
  4) de dubbelsteden
 • (Bron 20)
  Hoe kun je met de demografische transitie de migratie van Mexico naar de VS verklaren?

  Mexico kent door een relatief hoog geboortecijfer en een laag sterftecijfer een sterke groei van de bevolking. Dit leidt ertoe dat een groot aantal mensen werk zoekt, terwijl het aanbod van werk te laag is. Migratie is een oplossing.
 • De NAFTA.
  Het akkoord voor vrijhandel had voor Mexico een aantal negatieve effecten. Noem er 2 die betrekking hebben op de landbouw.

  Werkte de NAFTA migratiebevorderend of migratieremmend? Verklaar je antwoord.

  1) De export van landbouwproducten naar de VS is relatief beperkt, onder meer 
  door strenge regels ten aanzien van de veiligheid van voedsel. Mexicaanse 
  fruittelers kunnen hun producten moeilijk kwijt op de Amerikaanse markt.
  2) De Mexicaanse boeren hebben veel concurrentie van goedkope 
  gesubsidieerde Amerikaanse landbouwproducten zoals mais.

  Bevorderend, omdat veel boeren door de concurrentie werkloos werden.
 • (Bron 15)
  Welke samenhang is er in bron 15 te zien?

  Bron 15 geeft niet een volledig juist beeld van het aantal migranten uit Mexico dat zich in de VS bevindt. Verklaar waarom dit zo is.

  Een toename van de werkgelegenheid in de VS leidt tot een toestroom van 
  migranten uit Mexico. Omgekeerd leidt een afname van de werkgelegenheid in de VS tot een lagere toestroom.

  Alleen de legale migratie staat aangegeven.
 • (Bron 16)
  Becommentarieer de volgende uitspraak: De geldzendingen van migranten naar hun thuisland vormen een motor voor doorgaande migratie.

  Bedenk een verklaring voor de schommeling in de hoogte van de geldzendingen die in 2004, 2005 en 2006 te zien is.

  Deze uitspraak is juist. De geldzendingen geven nieuwe migranten de financiële middelen voor hun reis.

  Dit is mogelijk een effect van seizoensmigranten in de landbouw in de zomer. Alleen in de zomer wordt geld naar huis gestuurd.
 • (Bron 17)
  Waarom was Ciudad Juárez vroeger een ideale springplank voor illegale migratie via El Paso naar de VS?

  Waarom kun je beter spreken over een dubbelstad dan over één stad?

  Vroeger was in dit omvangrijke woestijngebied de grensbewaking minder scherp. Via de rivier kon de grens relatief makkelijk gepasseerd worden.

  Het gaat om twee stedelijke gebieden in twee verschillende landen.
 • (Bron 21)
  Welke factor in de VS heeft de illegale migratie bevorderd?

  Noem 2 redenen voor Mexicanen om ondanks alle gevaren toch illegaal te willen migreren.

  Geef een verklaring voor de keuze van de locatie van het hek in bron 21. (Evt. Atlas)

  De verscherping van de immigratieregels in de VS die legale migratie 
  bemoeilijken

  1) het gebrek aan werk en alternatieven in Mexico
  2) aanwezigheid van familie en bekenden in de VS

  Het hek ligt langs het deel van de grens waar de dubbelsteden liggen. Veel 
  illegalen wagen hier de oversteek. De andere delen van de grens betreffen 
  onherbergzaam gebied.
 • Wat is kenmerkend voor de hispanics?
  En hoe is de leeftijdsopbouw hiervan?
  Wat is door de hispanics een van de grootste Spaans sprekende steden?
  De eigen identiteit: taal, godsdienst, gewoonten en gebruiken.
  Ruim 80% is jonger dan 45 jaar.
  Los Angeles.
 • Wat is een grensregio?
  Hoe wordt ook wel de grens tussen Mexico en de VS genoemd?
  1. Een gebied waar een politieke grens de scheidslijn vormt tussen twee verschillende samenlevingen.
  2. Tortillagordijn.
 • De verschillen in welvaart tussen Mexico en de VS. (bnp, inkomen, koopkracht).
  Bnp: Mexico veel kleiner.
  Inkomen: Mexico veel lager.
  Koopkracht: Gem. Mexicaan 30% van de gem. Amerikaan.
 • Leg uit wat de pretransitiefase is.
  Leg uit wat de transitiefase is.
  Leg uit wat de posttransitiefase is.
  In welke fase zit Mexico?
  In welke fase zit Nederland?
  1. Hoog geboortecijfer, hoog sterftecijfer dus bevolking groeit nauwelijks.
  2. Economische ontwikkeling, betere medische zorg, dus daling sterftecijfer, weinig geboortebeperking. Dus veel baby's. De bevolking groeit enorm snel.
  3. Mensen gaan anticonceptie gebruiken, dus geboorte cijfer daalt en nieuw evenwicht tussen geboorte en sterfte.
  4. Transitiefase.
  5. Posttransitiefase.
 • Wat houdt het braceroverdrag in?
  Speciaal programma van de Amerikaanse overheid om Mexicaanse seizoenarbeiders te werk te stellen. = legale migratie.
 • Noem een voorbeeld van een informele en formele sector.
  Informele: Schoenpoetsers (geen vergunning overheid nodig)
  Formele: Advocaat (baan met contract)
 • Waar staat NAFTA voor en wat is het?
  Wie had er geen voordeel van de NAFTA?
  NAFTA staat voor North American Free Trade Association en het is een overeenkomst voor vrijmaken van de handel tussen de VS, Canada en Mexico.

  De Mexicaanse boeren, dit leidde tot veel werkeloosheid en het toenemen van migratie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de verschillen in het grensgebied tussen Mexico en de VS?
1
Waarom is er in het grensgebied van Mexico en de VS veel migratie?
1
Waarom vinden we in het grensgebied van Mexico veel exportindustie?
1
Welke etnische groepen in bron 9 zijn op vrijwillige basis als migrant naar de VS gekomen?Verklaar waarom de hispanics vooral in het zuiden van de VS wonen.
1
Pagina 1 van 42