Samenvatting Wereldwijs 2HV

-
635 Flashcards en notities
79 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wereldwijs 2HV". De auteur(s) van het boek is/zijn Malmberg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wereldwijs 2HV

 • 1.1 Hoe verandert de landbouw?

 • Tegenwoordige bestaat er eigenlijk alleen nog maar commerciële landbouw
 • na 1950 groeide de nederlandse landbouw sterk
 • Vroeger was er voornamelijk sprake van zelfvoorzienende landbouw
 • is simon kaal ?
  ja waarschijnlijk wel
 • Tertiaire sector
  dat zijn alle dienstverlenende activiteiten -> winkels, transport en onderwijs
 • Secundaire sector
  dat is de sector waar de producten uit de natuur worden bewerkt en/of verwerkt
 • Primaire sector
  dat is de sector waar de producten rechtstreeks uit de natuur worden gehaald
 • Wat ontstaat er door garantieprijzen?
  Productieoverschotten en mestoverschotten
 • Waarvoor is landbouw een verzamelnaam?
  de akkerbouw, veelteelt, tuinbouw, fruitteelt en de bosbouw
 • 1.1.1 Hoe verandert de landbouw?

 • :-)

 • hoe veranderd de landbouw?

  door machines denk ik?
 • HOI?
  ik ben max
 • 1.2 Cultuur en cultuurregio's

 • Op welke 2 manieren kan cultuur opgevat worden?
  Kunstuitingen of ruimere zin
 • Geef voorbeelden van de 2 manieren waarop cultuur opgevat kan worden:
  Kunstuitingen: muziek, schilderkunst, architectuur
  Ruimere zin: hoe een menselijke groep denkt, doet en heeft
 • Wat wordt er bedoeld met hoe een menselijke groep denkt doet en heeft?
  Denken: waarden en normen
  Doen: activiteiten en de organisatie daarvan
  Hebben: materiële zaken
 • Geef de definitie van cultuurregio:
  Een gebied met een eigen karakteristiek cultuurlandschap en bewoond door mensen die een aantal cultuurkenmerken gemeenschappelijk hebben
 • Hoe zien Amerikanen hun land?
  Als een land met veel verschillende regio's
 • Op welke vier manieren onderscheiden de cultuurregio's in Amerika zich van elkaar?
  -karakteristiek landschap
  -levenswijze
  -folklore
  -taal
 • Geef de definitie van cultuur:
  De materiële en immateriële cultuurkenmerken en culturele uitingen van een bepaalde groep
 • Geef de definitie van materiële cultuurkenmerken:
  De zichtbare cultuurkenmerken zoals landschap en nederzettingen
 • Geef de definitie van immateriële cultuurkenmerken:
  De niet zichtbare, de geestelijke cultuurkenmerken zoals waarden, normen en religie
 • Geef vier voorbeelden waar naar wordt gekeken om de wereld in cultuurregio's te verdelen:
  -taal
  -religie
  -positie van de vrouw
  -de mate van democratie en persvrijheid
 • Wanneer kan je over een groep mensen zeggen dat ze dezelfde cultuur hebben?
  Als ze dezelfde taal, religie, leefwijze en eetgewoonten hebben
 • In welke 7 regio's is de VS verdeeld?
  -Northwest
  -Southwest
  -Midwest
  -South
  -Great-Lakes
  -Southeast
  -New England
 • Uit welke drie onderdelen bestaat cultuur?
  -immateriële kenmerken
  -materiële kenmerken
  -cultuuruitingen
 • Geef vier voorbeelden van immateriële kenmerken:
  -waarden en normen
  -sociale organisatie
  -religie
  -taal
 • Geef drie voorbeelden van materiële kenmerken:
  -cultuurlandschap
  -nederzettingen (steden, dorpen)
  -gebouwen/architectuur
 • Geef vier voorbeelden van cultuuruitingen:
  -kunst
  -muziek
  -film
  -sport
 • Wat is één van de bekendste subculturen in de VS?
  Hiphop
 • Welke twee dingen kan je verstaan onder hiphop?
  -een muziekstijl
  -manier van denken
 • Waar is hiphop ontstaan?
  In The Bronx
 • Waardoor is hiphop ontstaan?
  De Afro-Amerikaanse jongeren die in The Bronx woonden zochten een manier om hun onvrede met achterstelling en discriminatie kenbaar te maken
 • Geef de definitie van subcultuur:
  Een bevolkingsgroep binnen de hoofdcultuur die op een aantal cultuurkenmerken afwijkt van deze hoofdcultuur
 • Op welke twee dingen wijkt de subcultuur hiphop af van de "gewone" Amerikaanse cultuur?
  -muziekvoorkeur
  -politieke betrokkenheid
 • Geef de definitie van assimilatie:
  Volledige aanpassing aan de hoofdcultuur van een groep mensen met oorspronkelijk een andere cultuur
 • Geef de definitie van acculturatie:
  Het later aanleren van kenmerken van een cultuur waar men oorspronkelijk niet toe behoort
 • Noem de 10 cultuurgebieden van de wereld:
  -Noord-Amerikaans
  -Latijn-Amerikaans
  -Europees
  -Islamitisch
  -Afrika beneden de Sahara
  -Slavisch
  -Chinees-Japans
  -Indisch
  -Zuidoost-Aziatisch
  -Australisch
 • Geef de definitie van bestaansmiddel:
  De sector waar mensen in leven
 • Wat voor sectoren heb je?
  -primaire sector
  -secundaire sector
  -tertiaire sector
 • Geef de definitie van folklore:
  Oude gewoonte die door een volk min of meer in ere wordt gehouden
 • Geef 2 voorbeelden van folklore:
  -klompen dansen
  -dat hel Nederland oranje draagt tijdens het WK
 • Geef de definitie van cultuurlandschap:
  Een landschap dat door activiteiten van een menselijke groep is gevormd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waaraan kan je ziekten/epidemieën in een leeftijdsgrafiek herkennen?
Brede inkepingen in alle leeftijdsgroepen die erdoor worden getroffen
Waardoor wordt de natuurlijke bevolkingsgroei bepaald?
Door het geboorte- en het sterftecijfer
Hoe bereken je het debiet van een rivier?
(breedte rivier x diepte rivier) : 2 x stroomsnelheid in m/s
Hoe bereken je het sterftecijfer?
aantal sterfgevallen per jaar : (inwoneraantal 1 jan. + inwoneraantal 31 dec.) : 2
Hoe bereken je het geboortecijfer?
aantal geboorten in een bepaald jaar : gemiddelde bevolking in dat jaar x1000 = ...%o
Noem twee voorbeelden van zware metalen:
-koper
-lood
Hoe hoog is het gewicht van zware metalen?
Hoger dan dat van ijzer
Geef de definitie van zware metalen:
Metalen met een hoog gewicht en meestal één met een grote giftigheid
Geef de definitie van gezondheidsbeleid:
Overheidsmaatregelen voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking in een land
Geef de definitie van gezondheidsindicatoren:
Kenmerken die een beeld geven van de gezondheidstoestand in een gebied