Samenvatting Wereldwijs 3 vmbo-kgt handboek

-
ISBN-10 9034567451 ISBN-13 9789034567451
239 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wereldwijs 3 vmbo-kgt handboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Adrian den Bekker Martin de Wolf graf Yde Bouma ' s Hollandse Hoogte. Het ISBN van dit boek is 9789034567451 of 9034567451. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wereldwijs 3 vmbo-kgt handboek

 • 1 Arm en rijk in je eigen woonplaats

 • Hoe is de ontwikkeling van de bevolking in wijken

  het aandeel jongeren nam sinds 1960 af (ontgroening) en het aantal ouderen nam toe (vergrijzing), hierdoor stijgen in de toekomst sterfte cijfers;

  Vroeger had je grotere gezinnen dan tegenwoordig, gezinsverdunning; hierdoor daalt de woningbezetting;

  De samenstelling van de bevolking veranderd door toename van het aantal allochtonen.

   

   

 • Wie wonen in armere of rijkere wijken?

  In armere wijken wonen meer mensen met lage inkomens en in rijkere wijken wonen mensen met hoge inkomens.

 • is de bebouwings dichtheid in een arme wijk hoog of laag?

  Hoog

 • is er veel groen in een negentiende eeuwse arbeiderswijk?

  nee

 • vergijsd nederland?

  ja, er komen steeds meer ouderen.

 • als een gebouw in de ouwde staat wordt terug gebracht noemt men dat.......

  Restaureren

 • als er ouwde huizen worden gesloopt en nieuwe voor in de plaats worden gezet noemt men dat.......

  saneren

 • Wat is een allochtoon?

  iemand die geboren is in het buitenland

 • 1.1 Arm en rijk in je eigen woonplaats

 • Wat is welvaart?
  De economische rijkdom van een gebied noem je de welvaart.
 • Wat is welzijn?
  De woon- en leefomstandigheden in een gebied noem je het welzijn.
 • Hoe groot zijn de verschillen in welvaart in Nederland?
  - niet zo groot als in andere landen
  - echte armoede komt bijna niet voor
  - niemand komt om van de honger
 • Hoe groot zijn de verschillen in welzijn in Nederland?
  Je ziet wel verschil tussne arme en rijke wijken.
 • Waarom zijn binnen 1 wijk de verschillen in welzijn vaak niet zo groot?
  Omdat een wijk in een bepaalde tijd is gebouwd voor een bepaald deel van de bevolking.
 • Naar welke 5 kenmerken kijk je om verschillen in wijken goed in beeld te brengen?
  1. Wonen
  2. Werken
  3. Verkeer
  4. Recreatie
  5. Voorzieningen
 • Waar let je op bij wonen?
  - Wat voor soort huizen staan er in de wijk? vooral huur of koop?
  - Is de kwaliteit van de woningen goed of slecht?
  - Staan de huizen dicht op elkaar?
 • Wat is de bebouwingsdichtheid?
  Gemiddeld aantal huizen per Km2
 • Waar let je op bij werken?
  - Wordt er alleen gewoond in een wijk of wordt er ook gewerkt?
  - Zijn er ook kantoorpanden of oude fabrieken?
 • Waar let je op bij verkeer?
  - Zijn de straten smal of breed?
  - Is er alleen wijkverkeer of ook doorgaand verkeer?
  - Is er veel of weinig openbaar vervoer?
  - Is er veel of weinig parkeergelegenheid?
 • Waar let je op bij recreatie?
  - Is er veel groen?
  - Zijn er parken?
  - Zijn er veel speelplaatsen?
 • Waar let je op bij voorzieningen?
  - Zijn er veel of weinig winkels in de wijk?
  - Zijn er scholen?
  - Is er een bibliotheek?
  - Is er een museum?
 • Wat kan je over het algemeen zeggen van rijkere wijken ten opzichte van armere wijken?
  Rijkere wijken hebben:


  1. Meer koopwoningen
  2. Meer kantoorpanden
  3. Brede straten
  4. Veel groen
  5. Meer luxe winkels
 • Wat zijn voorzieningen?
  Dienstverlenende activiteiten waar alle mensen in een gebied tegen betaling gebruik van kunnen maken.

  (Bijvoorbeeld winkels, horeca, transport, gemeentelijke voorzieningen)
 • Op welke 2 punten verschillen wijken van elkaar?
  1. door hoe ze eruit zien
  2. door de mensen die er wonen
 • Hoe kan je de verschillne in de bevolking beschrijven?
  Door te kijken naar de bewonerskenmerken.
 • Wat zijn bewonerskenmerken?
  1. Economie ( inkomen, opleiding en werk)


  2. Samenstelling van de bevolking (aantal jongeren/ ouderen/aalochtonen/ autochtonen en soorten huishoudens alleenstaanden/ gezinnen/ aantal kinderen)
 • Wat kan je over het algemeen zeggen van de bewoners van rijkere wijken ten opzichte van armere wijken?
  - vaak hoogopgeleide mensen met hoge inkomens
  - er wonen meer autochtonen dan allochtonen
  - er wonen meer gezinnen dan alleenstaanden
 • Noem 4 kenmerken van een 19e eeuwse arbeiderswijk.
  1. lange eentoninge rijen huizen
  2. slechte kwaliteit van de huizen
  3. smalle straten
  4. hoge bebouwingsdichtheid
 • Noem 3 kenmerken van de woongebiden 1945-1970.
  1. hoogbouw in het groen
  2. door hoogbouw veel ruimte voor andere bestemmingen
  3. lagere bebouwingsdichtheid
 • Noem 4 kenmerken van de woongebieden na 1970.
  1. veel eensgezinshuizen
  2. speelse, gevarieerde bebouwing
  3. veel tuinen
  4. lagere bebouwingsdichtheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn landsgrenzen?
 Grens die aangeeft wat van Nederlands is of van een ander land
Wat is verdringing?
Verdringing is een situatie waarbij actievitieten moeten doorschuiven naar andere gebieden.
Wat zijn uraniumerts?
Uraniumerts zijn erts waarmee kernenergie geproduceerd kan worden.
Wat is een technopool?
Een technopool is een stad waar veel technologische ontwikkeling plaatsvindt.
Wat is een stuwmeer?
Een stuwmeer is een meer dat zich vormt door de aanwezigheid van een stuwdam in een rivier.
Wat is een ruimtelijke ongelijkeheid?
 Ruimtelijke ongelijkheden zijn ongewenste inkomensverschillen tussen gebieden.
Wat is een opkomende economie?
Een opkomende economie is een minder rijk land waar de economische groei jarenlang hoog is.
Wat is kolonisatie?
Kolonisatie is neiuwe gebieden in gebruik nemen.
Wat is hydro-elektriciteit?
Hydro-elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt met waterkracht.
Wat is grootschalige landbouw?
Grootschalige landbouw is landbouw waarbij op oppervlaktes van duizenden hectares wordt geproduceerd, vaak voor export.