Samenvatting Wereldwijs

-
ISBN-13 9789034576552
304 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wereldwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Adrian de nBekker. Het ISBN van dit boek is 9789034576552. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wereldwijs

 • 1.1 De aarde vanuit het heelaal

 • Intro
  Aarde verandering
  Hoeveelheid ijs - Noordpool neemt af
  Rotterdamse haven - breidt uit.
  Kaarten aanpassen.

  Door:
  Lucht opnamen aarde (luchtballon, vliegtuig, satelliet).
  Satelliet - grote rol in kaart brengen planeet.
  Moderne techniek - steeds meer zichtbaar.

  Navigatiesysteem - juiste route
  Buienradar - regen
 • Schaalniveaus
  Luchtballon - aardoppervlak bekijken - fotograferen.


  Dichter naar aardoppervlak - inzoomen (detail zichtbaar).
  Weergeven op topografische kaart (kaart met een grote schaal waarop bv huizen, wandelpaden staan)


  Hoger de lucht in, groter gebied - uitzoomen.
  Schaal kaart wordt kleiner - minder details
 • Opnamen vanuit de ruimte
  Natuurlijke satelliet - maan

  Kunstmanen - satelliet gemaakt door de mens.
  Hangen in ruimte op 20.000 kilometer afstand.
  Draaien in baan rond aarde - verschillende functies.

  • Ze maken opnamen van aardoppervlak - sturen opnames naar aarde.
  • Zenden signalen uit zodat plaats op aarde exact wordt bepaald.
  • Verzamelen informatie over atmosfeer.
  • Onmisbaar voor moderne communicatiemiddelen (zoals internet).
  • Meten licht/warmte aardoppervlak -info over wat er is op bepaalde plekken (bos, water, bebouwing etc (remote sensing - op afstand waarnemen).

  Info wordt door computer omgezet in beelden.
 • Kaarten op basis van satellietbeelden
  Google Earth - satellietbeelden van hele wereld.
  Makkelijk inzoomen en uitzoomen.
  Vanuit werelddeel snel bij bv eigen straat.

  Satellietbeelden worden bewaard. 
  Beelden verschillende tijdstippen vergelijken, veranderingen landschap waarnemen.
  bv. Schade na bosbrand, hoeveel regenwoud is er gekapt, welke delen stad overstroomd.
  Info beelden kun je verwerken in een kaart.

  Soms satellietbeelden verbonden met foto's die op aarde gemaakt zijn (Street View - denkbeeldig door straat lopen)
 • 1.2 Plaats- en tijdbepaling

 • Intro
  Niet meer verdwalen met navigatiesysteem.
  Satellieten geven positie door, computer verwerkt gegevens.

  Oorspronkelijk - Amerikaanse leger (straaljagers, schepen, tanks, uitrusting soldaten). Daarna Scheepvaart - Luchtvaart.
  Inmiddels mensen in de auto, fiets, boot.

  geocaching: georganiseerde tocht met navigatiesysteem - eindpunt bereikt - verstopplaats (cache) van een schat
 • De coördinaten op de globe
  • Graadnet heel precies positie bepalen
  • Elk punt waarop breedtecirkel en een lengtecirkel elkaar kruisen, is een uniek punt.
  • Parallellen worden tot 90 graden genummerd vanaf de evenaar naar het noorden en naar het zuiden.
  • Meridianen worden vanaf de nulmeridiaan tot 180 graden naar het oosten en het westen genummerd
  • Ruimte tussen twee graden wordt opgedeeld in 60 minuten.


  Amsterdam bv ligt op 52°27'NB (52 graden en 27 minuten) en 4°57'OL.

  Om heel precies aan te geven kan zelfs 1 minuut weer worden opgedeeld in 60 seconden
 • Navigatie met satellieten
  Navigeren (route bepalen).
  Halverwege vorige eeuw satellieten gelanceerd.
  Bepalen positie op aarden door uitzenden van signalen.
  Een ontvanger kan met de posities van de satellieten exact aantonen waar je bent.
  GPS: global positioning system (navigatiesysteem auto).
 • Tijdstippen op de aarde.
  Aardbol draait in 24 uur om zijn as.
  Deel etmaal aarde gekeerd naar zon.
  Ander deel etmaal aarde draait weg van zon en ligt bolling in de schaduw.
  Op de ene helft is het dag, op de andere helft is het nacht.
  De zon komt op in het oosten.
  Gedurende dag verschuift positie tov zon.
  12 uur zon in zuiden
  Eind dag onder in westen.

  Bij ons begin nacht - Nieuw-Zeeland ochtend.
  Aarde verdeeld in tijdzones.
  Uren weergegeven tov tijdzonde die over Engeland loopt.
  Naar westen vroeger, naar het oosten is het later.
 • 1.3 Geografisch informatiesysteem

 • Intro
  Nederland - klein - veel inwoners.
  Goed geregeld - schaarse ruimte goed verdelen - bepaalt door overheid.
  Nieuwe school wordt niet zomaar ineens gebouwd: eerst uitgezocht genoeg leerlingen, en in toekomst, leeftijdsopbouw wijk.

  Geografische informatie belangrijk om te bepalen hoe ruimte ingericht wordt.
 • Informatie op kaarten
  Verkiezingen - hoeveel mensen, welke partij, waar wonen de mensen.
  Stemgedrag in kaart brengen.
  Gegevens hebben relatie met een gebied - geografische informatie.
  Gegevens in kaart brengen - in 1 oogopslag hoe situatie, welke verschillen, welke overeenkomsten tussen gebieden..

  CBS - Centraal Bureau voor Statistiek - verzamelt allerlei informatie over bevolking en het land op basis van tellingen en metingen.
  Thematische kaarten geven dergelijke informatie weer.
 • Combineren van gegevens
  Hangt stemgedrag af van leeftijd?
  Hoogte inkomen - voorkeur partij?
  Beantwoorden - kaarten naast elkaar.
  Thematische kaart - vergrijzing in Nederland, naast stemgedrag.
  Veel vergrijzing - veel zelfde partij - relatie.
  Verder onderzoeken hoe dat komt.
  Combinaties maken. 
  Meer criminaliteit in gebieden - laagopgeleide mensen? Of heeft dit met leeftijd te maken?

  Nieuw winkelcentrum - welke plek.
  Vragen: Waar komen de mogelijke klanten vandaan? Hoe hoog zijn de inkomens? Welke andere winkels zijn er in de omgeving?
  Belangrijk voor duidelijk beeld.
  Situatie in kaart, plekken aanwijzen winkelcentrum.

  Geografisch Informatiesysteem (GIS): programma computer waarmee je thematische kaarten over elkaar kunt schuiven.
  Relaties tussen thema's en gebieden duidelijk.
 • 1.4 Begrippen

 • Geografisch Informatiesysteem (GIS)
  Computerprogramma om plaatsgebonden gegevens in te voeren, te onderzoeken en te presenteren op kaarten
 • global positioning system (GPS)
  Systeem waarbij door satellieten nauwkeurig je plaats op de aarde wordt bepaald.
 • remote sensing
  Waarnemingstechniek waarbij van grote hoogte informatie over het aardoppervlak wordt verzameld
 • tijdzone
  Gebieden op aarde met dezelfde tijd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

vredesoperaties
een leger of diplomatieke missie van VN om vrede te herstellen of te behouden in gebieden waar zich een gewapend conflict afspeelt.
humanitaire interventie
gewapend ingrijpen door landen of organisaties in een ander land, zonder dat dit land daar toestemming voor heeft gegeven, met als doel massale mensenrechtenschendingen te beëindigen.
mensensmokkel
het illegaal over de grens brengen van mensen
asielzoekers
iemand die zijn land ontvlucht om in een ander land bescherming te zoeken
ontheemden
iemand die zijn huis of land moet ontvluchten
dekolonisatie
proces waarbij koloniën zelfbestuur kregen en politiek onafhankelijk werden van het moederland
terrorisme
het plegen van gewelddaden (aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) en het aanwakkeren van angst bij de bevolking met een politiek doel
cultuurbotsing
Twee culturen binnen een land gaan niet goed samen, wat leidt tot conflicten
cultuurverrijking
culturen nemen gewoonten en gebruiken van elkaar over
Interventies en vredesoperaties.
Humanitaire interventie: landen of organisaties grijpen ongevraagd militair in.
Doel: einde aan schending mensenrechten (bv bevolkingsgroep onderdrukt wordt).

Vredesoperaties: VN sturen dan meestal ook militairen maar hun opdracht is alleen vrede te herstellen en te behouden in gebieden waar zich een conflict speelt. Alleen gevochten als het echt nodig is.