Samenvatting Wereldwijs - Indonesië

-
ISBN-13 9789034569462
120 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wereldwijs - Indonesië". De auteur(s) van het boek is/zijn Wout Lentjes. Het ISBN van dit boek is 9789034569462. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wereldwijs - Indonesië

 • 9.1 Oriëntatie

 • Is Indonesië als ontwikkelingsland nog steeds afhankelijk van de export van landbouwproducten en delfstoffen?
  Nee, het huidige Indonesië kent de afhankelijkheid van de primaire sector niet meer.
 • Heeft het Nederlandse koloniale verleden de ontwikkeling van Indonesië bevorderd?
  Nederland heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van Indonesië.
 • 9.2 Een complexe natuur met veel natuurlijke hulpbronnen

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • wat is een archipel?
  een verzameling vulkanische eilanden
 • 9.2.1 De opbouw van eilanden door subductie

 • Indonesie is een archipel. Wat is een archipel?
  Een archipel betekent dat het bestaat uit een verzameling vulkanische eilanden met vele nog actieve vulkanen.
 • indonesie is een archipel. wat is dat?
  landvorm die bestaat uit ketting of cluster van eilanden. Archipels zijn vaak een groep van vulkanische eilanden.
 • Hoe zijn de eilanden: Sumatra, Java en Bali ontstaan?
  Sumatra, Java en Bali zijn ontstaan door de subductie van de diepzeetroggen.
 • hoe zijn de eilanden en het vulkanisme daar op, in de eilandboog ontstaan?
  door de subductiezone (diepzeetrog) die ervoor ligt. indisch-australische plaat duikt onder de euraziatische plaat en zorgt voor explosief vulkanisme. ook ontstaat er plooingsgebergte doorsamendruk van lagen sediment op de zeebodem.
 • Waar bestaat het reliëfrijke kerngedeelte uit?
  Het reliëfrijke kerngedeelte bestaat uit jong plooiingsgebergte en een rij stratovulkanen of calderavulkanen.
 • welke geologische opbouw hebben de meeste eilanden?
  1 reliefrijk kerngedeelte:
  jong plooiingsgebergte en een rij stratovulkanen of calderavulanen. vulkanen zin omringd door vulkanische afzetting (graniet). doorlatende vulkanische as vormen vruchtbare en productieve bodems.

  2 kustzones
  lager gelegen gebieden met kalklagen door de zee afgezet en riviervlakten met rivierklei. de kalkgebieden zijn vaak droog en moeilijk te bebouwen. de vruchtbare rivierklei zorgt voor productieve bodems die intensieve rijstbouw mogelijk maken.
 • Wat komt er in de kustzones voor?
  In de kustzones komen lager gelegen gebieden voor met kalklagen die door de zee zijn afgezet en riviervlakten met rivierklei.
 • 9.2.2 Een tropisch klimaat met veel neerslag

 • Welk klimaat heeft Indonesië?
  Indonesië heeft een A-klimaat (een tropisch klimaat)
 • door de absolute ligging rondom de evenaar ligt indonesie in de tropische landschapzone. wat is absolute ligging?
  ligging van een plaats op de aarde aangegeben door de geografische lengte en breedte. ( oosterlengte of wersterlengte- noorderbreedte of zuiderbreedte)
 • De grote hoeveelheid neerslag in Indonesië valt onregelmatig verdeeld over het jaar.
 • welke klimaten komen voor in indonesie?
  AW (moessonklimaat) en AF (hele jaar neerslag)
 • 9.2.3 Veel natuurlijke gevaren

 • Waar zorgen de natuurrampen in Indonesië voor?
  • Doden en gewonden
  • Landdegradatie
 • wat zijn de belangrijkste natuurrampen die in indonesie voorkomen?
  • aarbevingen en tsunami's
  • vulkanisme
  • overstromingen
  • modderstromen en aardverschuivingen
 • Wat zijn de belangrijkste natuurrampen die in Indonesië voorkomen?
  De belangrijkste natuurrampen die in Indonesië voorkomen zijn:

  • Aardbevingen en tsunami's
  • Vulkanisme
  • Overstromingen
  • Modderstromen en aardverschuivingen
 • hoe ontstaan aardbevingen en tsunami's
  aardbeving:
  schokgewijze verplaatsing van stukken aardkorst die leidt tot het ontstaan van trillingen. de trillingen verplaatsen zich van de hypocentrum naar het epicentrum

  zeebeving:
  een aarbeving waarvan het epicentrum op de bodem van de zee ligt. door de trillingen can de zeebodem kan een tsunami ontstaan.

  tsunami:
  hoge vloedgolven in een kustgebied die het gevolg zijn van het onstaan van een sterke verticale zeewaterverplaatsing. onstaan vaak bij subductiezones. ook verplaatsing van grote steenmassa in zee zoals aardverschuiving kan tsunami veroorzaken.
 • Waarom komen er regelmatig aardbevingen in Indonesië voor?
  Er komen regelmatig aardbevingen in Indonesië voor door de aanwezigheid van plaatgrenzen en breuken.
 • wat is een bandjir?
  indonesische naam voor plotselinge allesvernietigende overstroming die meestal het gevolg is van hevige moessonregens
 • Wat is een bajir?
  Een bajir is een plotselinge, allesvernietigende overstroming (door moessonregens en tropische stormen -> rivieren krijgen in korte tijd veel water te verwerken)
 • wat is een lahar?
  modderstroom op een vulkaanhelling na een vulkaanuitbarsting. bestaat uit los vulkanisch materiaal met water dat na hevige neerslag bij de vulkaanuitbarsting naar beneden stroomt
 • Waarom komen er in Indonesië veel modderstromen en aardverschuivingen voor?
  In Indonesië komen veel modder en aardverschuivingen voor door de combinatie van hellingen met een dikke verweringslaag en intensieve tropische regenval.
 • Wat is een lahar?
  Een lahar is een modderstroom.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is een archipel?
een verzameling vulkanische eilanden
Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
hoe komt het dat rijst steeds minden gegeten word in indonesie
door de globalisering zijn er veel meer groenten fruit en veeteeltproducten die vaak moeten worden geïmporteerd 
plantagelandbouw is erg belangrijk binnen de moderne commerciele landbouw. wat is dat?
landbouw op grote bedrijven waar met moderne landbouwtechnieken in monovultures plantagegewassen zoals palmolie,koffie,thee of rubber worden geproduceerd voor de wereldmarkt. in indonesie verbouwen de kleine boeren rond om de plantages vanaf 1990 ook plantagegewassen.
wat is de groene revolutie?
technologische omwenteling in de landbouw in ontwikkelingslanden waarbij door gebruik van machines, kunstmest, irrigatie en hoog productief zaaigoed en fokvee de agrarische sector spectaculair kon stijgen.
in welke 2 groepen is traditionele landbouw te onderscheiden 
zwerflandbouw (ladang):
oude eenvoudige landbouwtechniek in het tropisch regenwoud. men brandt een stuk bos af en plant er gewassen. omdat de vruchtbaarheid van de bodem na enkele jaren afneemt, verlaat men de akkers en ontgint een nieuw stuk bos. de oude akkers laat met een aantal jaar braak liggen.

permanente traditionele landbouw:
grond wordt permanent bebouwd.
meest voorkomend is natte rijstbouw:velden onder water. geirrigeerde akkers(sawa's) liggen in terrassen op hellingen.
ook droge rijst:velden niet onder water. gebruik van een ander plantenras dan bij natte rijstbouw en heeft meet last van onkruid.
de overheid streeft naar exportvalorisatie. wat houd dat in? 
waardevermeerdering van exportproducten door een verdere bewerking. bijvoorbeeld gee n export van ruw hout, maar van meubels
wat is de handelsbalans
de verhouding tussen de waarde van import en de export van goederen en diensten van een land
in welke 2 groepen is de Indonesische landbouw te verdelen 
1 traditionele landbouw. voedselgewassen (rijst) voor eigen gebruik of voor lokale markt
2commerciele landbouw. handelsgewassen en voedselgewassen voor nationale markt en de export. (palmolie,koffie en rubber)
landbouw levert niet veel geld op bij het bruto binnenlands product (bbp). wat is dat?
de waarde van de totale economische productie binnen de landgrenzen