Samenvatting wereldwijs vwo 3 leeroprachtenboek

-
ISBN-13 9789034576590
423 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "wereldwijs vwo 3 leeroprachtenboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Adrian de nbekker, Piet Blankers, Els Dieleman, Hans Palings, Elzien Offereins. Het ISBN van dit boek is 9789034576590. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - wereldwijs vwo 3 leeroprachtenboek

 • 1.1 De verenigde Staten

 • Intro
  Verenigde Staten van Amerika -> machtigste land ter wereld.
  Bevolking 316 miljoen inwoners -> derde grootste land (1 China, 2 India).
  9 Grootste ondernemingen ter wereld (Coca-Cola, Microsoft) hebben hun hoofdkantoor in VS.
  VS - politiek/militair -> supermacht.
  Jaarlijks 700 miljard dollar aan defensie (5x zoveel als China, 12x zoveel als Rusland
 • 1.1.1 De VS als culturele grootmacht

 • Culturele grootmacht
  VS ook een culturele grootmacht.
  Invloed op dagelijks leven mensen in alle delen wereld.
  Iedere dag miljoenen mensen -> Amerikaanse televisiesoap of Amerikaanse film.
  Dagelijks talloze jongeren -> computerspelletjes (ontwikkelt in LA).

  Elke dag eten miljoenen mensen op de wereld een hamburger bij Amerikaanse fastfoodketen.
  Mode -> Parijs, Milaan -> toch New York belangrijkste modestad ter wereld.
 • De Verenigde Staten
  VS een machtig land
  VS migranten land
  VS multiculturele samenleving
 • 1.1.2 Niet één Amerikaanse cutlluur

 • Amerikaanse cultuur
  VS - Amerikaanse cultuur -> overal ter wereld.
  Toch - geen - 1 Amerikaanse cultuur.
  1 bekendste verschillen in VS is tussen het Noorden en het Zuiden.
  Tegenstelling in 19e eeuw zo groot -> Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865).
  Wel/niet afschaffen slavernij - 1 v/d oorzaken.

  Noorden - industrie - daardoor welvarender dan het Zuiden

  Noorden - moderner - democratischer - tegenstander slavernij.

  Zuiden landbouwregio - belangrijkste gewassen: katoen en tabak.
  Zuiden conservatiever - hiels vast aan tradities.
  Elite tegen afschaffing slavernij.

  Amerikaanse Burgeroorlog zit in hoofden van veel Amerikanen.
  Vooral in het Zuiden (verliezende partij) - sentimenten nog niet verdwenen.

  Ook verschillen in de Amerikaanse steden: Chinatown en Little Italy zijn heel anders dan de andere wijken van de stad.

  Amerika - lappendeken van verschillende culturen en cultuuruitingen.
 • 1.1.3 Smeltkroes of salade

 • Smeltkroes
  Verschillende cultuur VS - verschillende bevolkingsgroepen.
  Indianen - oorspronkelijke bewoners continent.
  Nakomelingen van mensen die zich vanaf 16e eeuw in VS hebben gevestigd.
  Eerst - vooral Europa
  Later ook uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

  VS - land van belofte, mogelijk in vrijheid te leven, hard werken van krantenjongen tot miljonair kon schoppen.

  Niet iedereen vrijwillig - slaven Afrika - gedwongen overtocht.

  Lang - gedachte - verschillende culturele achtergronden in de smeltkroes - opgaan in 1 Amerikaanse cultuur.
  Geen sprake meer van smeltkroes die iedere migrant omsmelt tot Amerikaan.
  VS steeds meer gezien als culturele gemengde salade.
  Alles door elkaar, maar afzonderlijke ingrediënten zijn zichtbaar.
  Soms leidt dit tot spanningen.
 • 1.1.4 De toekomst

 • Toekomst
  VS (zoals andere ontwikkelde landen) laag geboortecijfer.
  Toch bevolking (in 20 jaar) 8% gegroeid - migranten uit verschillende delen wereld.
  Veel mensen migreren naar VS (jaarlijk 1 miljoen).
  Voor velen is krijgen van Amerikaanse staatburgerschap een mijlpaal in hun leven. 
  Gevolg: aandeel mensen buiten VS geboren (allochtonen) groter wordt ten opzichte van inwoners die in VS zijn geboren (autochtonen).
  Hierdoor verandert verhouding tussen bevolkingsgroepen.

  Autochtone Amerikanen 1990: 92% - 2000: 89% en 2012: 87%
  Allochtone Amerikanen 1990: 8% -2000: 11% en 2012: 13#.

  Herkomstgebieden

  Europa: 23% - 15,5% en 12% (1990, 2000, 2012)
  Azië: 26%, 26% en 28%.
  Afrika: 2%, 3% en 4,5%
  Australië/Oceanië: 0,5%, 0,5% en 0,5%
  Latijns-Amerika: 44,5%, 52% en 53%
  Noord-Amerika: 4%, 3% en 2%
 • 1.2 Cultuur en cultuurregio's

 • Intro
  Van oostkust naar westkust - verschillen manier van wonen, werken, leven.
  Dichtbevolkte gebieden (noordoosten VS) - dunbevolkte gebieden (Alaska).
  Gebieden met vooral industrie, of uitgestrekte landbouwgebieden.
  Alle inwoners VS voelen zich Amerikaan - wel cultuurverschillen.
  San Fransico (California) bevolking moderner dan in Houston (Texas) - conservatiever.
 • 1.2.1 De cultuurregio's van de VS

 • Cultuurregio's
  VS 1 land - verschillen tussen gebieden.

  Denk aan:
  Bestaansmiddelen
  bevolkingsdichtheid
  landschappen
  levenswijze

  Amerikanen - land met verschillende regio's - niet over verschillen tussen 50 staten maar variëteit tussen cultuurregio's.
  Onderscheid:
  cultuurlandschap
  eigen leefwijze bevolking
  folklore
  soms zelf eigen taal.

  VS niet land met 1 homogene cultuur - land met verschillen
 • 1.2.2 De cultuurregio's op de wereld

 • Cultuurregio's wereld
  Net als bij VS - wereldniveau - culturele diversiteit - cultuurregio's.

  Grote gebieden op basis van karakteristieke cultuurkenmerken zijn afgebakend.
  Twee belangrijke kenmerken die worden gebuikt om cultuurregio's in wereld af te bakenen: religie en taal.
  Maar ook kenmerken als positie vrouw in samenleving, vorm van democratie en persvrijheid.

  Landen: individu belangrijk - voor zichzelf opkomen, voor gezin zorgen.
  Andere landen: vanaf geboorte bij bij bepaalde groep (familie, stam). 
  Je blijft trouw aan die groep en je wordt door die groep altijd geholpen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zijn de oceanen een onuitputtelijke bron voor zoet water op he land?
?
Waar bestaat de hele aarde uit?
71% oceanen 
29% uit land
Wat is het nadeel van economische groei voor Afrika?
Je krijgt te maken met omgekeerde migratie. Veel werkloze Portugezen emigreren naar voormalige koloniën van Portugal, bijvoorbeeld Angola en Mozambique.
Waarom is de export uit Afrika een probleem voor Afrika?
Dat is een eenzijdige export uit Afrika. Dat maakt de economie voor veel Afrikaanse landen kwetsbaar. Dat betekent dat als de producten wegvallen de economie direct instort. Voorbeeld: export van Mali is katoen, geen vraag naar katoen is geen handel.
Wat importeren wij uit Afrika?
Grondstoffen
Hoe profiteert Nederland van dit Wirtschaftwunder?
Omdat de export naar Afrika steeds groter wordt. Nu is de import uit Afrika bijna even groot als de export. De export naar Afrika vertoont snelle groei. Voor ons is Afrika dus een heel interessant continent (booming business).
Wat is een Wirtschaftswunder en wat heeft het te maken met Afrika?
Een Wirstschaftswunder --> Economisch wonder
- Ghana is de snelgroeiende economie in 2011
- In de top 10 (snelstgroeiende economies) staan ook Mozambique, Ethiopië, Angola en Liberia.
Zijn er ook problemen in volledig zwarte bevolkingen en komt dat?
Ja, dat komt doordat de bevolking soms uit honderden verschillende volken en stammen bestaat. (Alleen al in Nigeria , het Afrikaanse land met de meeste inwoners, zijn dat er ruim driehonderd.
Waar heeft de etnische tegenstelling in Sudan voor gezorgd?
Sudan werd in 2011 na een jarenlange burgeroorlog opgesplitst in Sudan met een hoofdzakelijke Arabische bevolking en Zuid-Sudan met een zwarte bevolking.
Hoe worden die etnische tegenstellingen veroorzaakt?
Er leven veel verschillende bevolkingsgroepen in Afrika.
--> ten noorden v.d. Sahara Arabische bevolking.
--> ten zuiden v.d. Sahara Zwarte bevolking.