Samenvatting Wereldwijs. Wereld 2 Aardrijkskunde voor de tweede fase. Vwo. Leeropdrachtenboeken

-
ISBN-10 9034569349 ISBN-13 9789034569349
285 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wereldwijs. Wereld 2 Aardrijkskunde voor de tweede fase. Vwo. Leeropdrachtenboeken". De auteur(s) van het boek is/zijn W A J Lentjes Peter Jan Teune Maarten J M Terlingen. Het ISBN van dit boek is 9789034569349 of 9034569349. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wereldwijs. Wereld 2 Aardrijkskunde voor de tweede fase. Vwo. Leeropdrachtenboeken

 • 3.2 Wat is globalisering?

 • Wat is er nodig voor het maken van goederen zoals laptops en mobiele telefoons?
  Mondiale stromen van de goederen en grondstoffen.
 • Wat houdt globalisering in?
  Het proces van steeds meer samenhang in de wereld tussen landen, bedrijven en mensen. Hierdoor vinden er steeds meer landsgrensoverschrijdende activiteiten plaats in de wereld.
 • Wat zijn de 3 kenmerken van globalisering in het kort?
  - Bedrijven, landen en mensen werken meer samen.
  - Er zijn steeds meer grensoverschrijdende stromen van goederen, mensen      en informatie.
  - Bedrijven, landen en mensen oefenen steeds meer invloed op elkaar uit.
 • Wat is internationalisering?
  Dat is de ruimtelijke uitbreiding van menselijke activiteiten over landgrenzen heen. De mensen krijgen een steeds grotere oriëntatie van het buitenland.
 • Wat is mondialisering?
  Uit het Frans afkomstig woord voor globalisering.
 • Wat is internationale taakverdeling?
  Verdeling van taken in de wereld tussen landen die grondstoffen en argische producten leveren en landen die hier met veel kennis industrieproducten van maken.
 • Wat is het wereldeconomie?
  Het economisch systeem van de wereld.
 • Waar kunnen bedrijven van profiteren met de wereldeconomie?
  Van de kennis over producten en de lagen lonen van andere landen.
 • Wat houdt het Interactietheorie van Ullman in?
  Het is een theorie om de ruimtelijke verplaatsingen* tussen gebieden te verklaren. 
 • Wat zijn ruimtelijke verplaatsingen?
  Verplaatsing van het ene gebied naar het andere.
 • Stromingen tussen gebieden kunnen plaatsvinden als ze voldoen aan 3 voorwaarde, welke zijn dat?
  - Complementariteit*
  - Geen tussenliggende mogelijkheden*
  - Transporteerbaarheid*
 • Wat betekent complementariteit?
  Het elkaar aan vullen. Het ene gebied heeft iets wat het andere gebied niet heeft. Push- en pullfactoren spelen hierbij een grote rol.
 • Wat zijn push- en pullfactoren ook al weer?
  Pushfactoren zijn afstotingsfactoren die migratie of vertrek bevorderen.
  Pullfactoren zijn aantrekkingsfactoren die migratie of vestiging stimuleren. 
 • Wat bedoelen ze met tussen liggende mogelijkheden?
  Is eigenlijk een alternatief voor bijvoorbeeld een bedrijf om niet naar een ander gebied te vertrekken.
 • Wat is transporteerbaarheid?
  Voorwaarde voor ruimtelijke verplaatsing van eventueel producten.
 • Wat zijn wereldsteden?
  Dit zijn steden waar onder ander veel hoofdkantoren gevestigd zijn, zoals Tokio, Londen en New York. Het zijn steden die mondiaal beslissingscentrum is op economisch en politiek gebied.
 • Wat zijn kapitaalstromen?
  De internationale verplaatsingen van geld en kapitaal.
 • Wat is een netwerksamenleving?
  Het verschijnsel van steeds meer onderlinge contacten tussen mensen, bedrijven en landen.
 • Wat is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de talrijke internationale netwerken?
  De toename van mobiliteit. 
 • Wat is mobiliteit?
  Is verplaatsing van personen, goederen en informatie in een gebied.
 • Wat zorgt er voor dat de mobiliteit kan toenemen?
  Dit komt door transporttechnologie en de communicatietechnologie.
 • Wat zijn productienetwerken?
  Produceren van producten door bedrijven via leveranciers die losse onderdelen maken. Door deze in elkaar te zetten (assemblage) het het eindproduct gemaakt.
 • Wat zijn sociale netwerken?
  Dit zijn sociale contacten tussen groepen mensen.
 • Noem een paar voorbeelden van een sociale netwerken.
  Internetcommunity Facebook.
  Migrantennetwerk.
  Toeristennetwerk.
 • Wat zijn migranten?
  Mensen die zich naar andere landen of gebieden verplaatsen.
 • Wat is een relatieve afstand?
  De afstand uitgedrukt in tijd, kosten en energie.
 • Wat is tijd-ruimtecompressie?
  Het verschijnsel dat de relatieve afstand steeds korter wordt.
 • Door welke ontwikkelingen is het tijd-ruimtecompressie mogelijk gemaakt?
  Door de ontwikkelingen van:
  De transporttechnologie*.
  De communicatietechnologie*.
 • Wat houdt de transporttechnologie in?
  Dat zijn de technologische ontwikkelingen in de transport, zoals transport per container.
 • Wat houdt de communicatietechnologie in?
  De technologie die het verzenden van informatie mogelijk maakt.
 • Wat is standaardisering?
  Het steeds meer worden van een eenheid in de wereld in culturele ideeën, economie en regels.
 • Hoe wordt standaardisering ook wel genoemd? En wat houdt dit in?
  Amerikanisering. Het overnemen van elementen uit de Amerikaanse cultuur.
 • Wat is lingua franca?
  De meest gebruikte, universele taal in de wereld.
 • Leg uit dat we na 1980 niet meer echt van amerikanisering kunnen noemen maar daar voor wel.
  Voor 1980 namen we heel veel dingen over van de Amerikanen zoals de McDonald's. Maar sinds 1980 nemen ze ook steeds meer Aziatische elementen over.
 • Wat is fordisme?
  Is gestandaardiseerde massaproductie met veel routinematige handelingen van de arbeidkracht.
 • Wat is toyotisme?
  Het produceren via productienetwerk. 
 • Wat is een productieketen?
  Een productieketen bevat alle stappen van het productieproces van het begin tot het einde.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn bronnen voor eutrofiëring in het Middellandse-Zeegebied? 
 • stedelijk afvalwater 
 • landbouw
 • industriecomplexen en zeehavens 
 • toeristische sector
Wat is eutrofiëring? 
Het voedselrijk maken van water dat eerst voedselarm was. 
Wat zijn oorzaken van het hoge zoutgehalte van de Middellandse Zee? 
 • omsloten zee 
 • waterverlies door verdamping 
 • langzame verversing van minder zout water uit de Straat van Gibraltar 
Waardoor kunnen tsunami's in het Middellandse-Zeegebied ontstaan? 
 • aardbeving in de zeebodem
 • vulkaanuitbarsting 
Waar hangt de kans op schade bij aardbevingen van af? 
 • Bouwwijze en bouwmaterialen
 • Dichtheid van bebouwing 
 • Samenstelling van de ondergrond 
 • Aanwezigheid van hellingen
Waar zijn de Griekse vulkanen gelegen? 
De vulkanische eilanden liggen rond de krater van de caldera vulkaan Santorini. 
Waardoor wordt de Etna een hybride vulkaan? 
De Etna is ontstaan uit een hotspot, maar komt uiteindelijk in de subductiezone te liggen. 
Wat is tuf? 
Vulkanische as die is verhardt. 
Wat voor vulkanen zijn de Etna, Stromboli en Vulcano? 
 • actief 
 • minder explosief 
 • korte afstand tot subductiezone 
Wat voor vulkaan is de Vesuvius? 
 • stratovulkaan 
 • verre afstand tot subductiezone 
 • explosief