Samenvatting Werk.

-
ISBN-10 9071154904 ISBN-13 9789071154904
189 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werk.". De auteur(s) van het boek is/zijn Olivier Rijcken. Het ISBN van dit boek is 9789071154904 of 9071154904. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Werk.

 • 1 Werken of vrije tijd?

 • Welvaart:

  De mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Vrije tijd vergroot de welvaart want je hebt de tijd nodig om je gekochte spullen te gebruiken.

 • Wat is welvaart?
  De mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd.
 • Volledige baan:

  38 uur

   

  Deeltijd baan:

  19 uur

 • Wat is arbeidsvolume?
  De hoeveelheid arbeid die is geleverd in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
 • P/a - ratio: werkende mensen : vervulde arbeidsjaren

   

 • Wat is een arbeidsjaar?
  Het aantal uren dat een werknemer gemiddeld per jaar werkt bij een voltijds baan.
 • Hoe meer mensen er deeltijd werken, hoe hoger de p/a - ratio

 • Hoe bereken je de p/a ratio?
  p/a-ratio= werkgelegenheid in personen/werkgelegenheid in arbeidsjaren.
 • Werkzame beroepsbevolking:

  • Zelfstandigen
  • Werknemers
 • Wie is de potentiële beroepsbevolking?
  Iedereen die mag werken tot de AOW leeftijd (15-67).
 • Participatiegraad: beroepsbevolking : potentiële beroepsbevolking x 100%

 • Hoe bereken je de participatiegraad?
  Participatiegraad= beroepsbevolking/ potentiële beroepsbevolking.
 • Participatiegraad: Hoeveel mensen er van de mogelijke beroepsbevolking echt werken in 100%

 • Wie is de niet beroepsbevolking?
  Iedereen die niet wil of kan werken.
 • Beroepsbevolking:

  • Werkzame beroepsbevolking
  • Werkloze beroepsbevolking
 • Wat is de budgetlijn?
  Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget weer.
 • Niet-Beroepsbevolking:

  • Arbeidsongeschikte
  • Studenten
  • Huismannen/vrouwen
 • Wat zijn opofferingskosten?
  De opbrengsten van het op één na beste alternatief.
 • Potentiële beroepsbevolking:

  • Beroepsbevolking
  • Niet-beroepsbevolking
 • Budgetlijn:

  Een lijn die de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden aangeeft bij een bepaald budget.

 • 1.1 Meedoen of niet?

 • 1) werkloze BB / BB x 100% = werkloosheidspercentage 

  2) BB / potentiële BB x 100 % = participatiegraad (deelnemingspercentage) 

   

 • Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Maar: je hebt ook vrije tijd nodig om van al die gekochte spullen te kunnen genieten. Dus ook vrije tijd vergroot de welvaart. Hoe welvarend je bent, hangt ervan af hoe goed je in staat bent om werk met vrije tijd te combineren. Dit is een typisch economisch probleem: we moeten kiezen.

   

  De belangrijkste reden waarom Nederlandse werknemers gemiddeld minder uren werken in vergelijking met andere landen ligt in het grote aantal deeltijdwerkers.  De p/a-ratio meet in welke mate er sprake is van deeltijdwerk. In Nederland is de p/a-ratio tamelijk hoog.

   

  Als we willen weten hoeveel werk er verzet wordt tellen we de werkgelegenheid in voltijdbanen en rekenen we deeltijdbanen om naar volledige banen. Een volledige baan wordt ook wel een arbeidsjaar genoemd. En de werkgelegenheid in arbeidsjaren noemen we ook wel het arbeidsvolume.

   

  Als we willen weten hoeveel mensen er meedoen aan het arbeidsproces dan kijken we hoeveel procent van de potentiële beroepsbevolking tot de beroepsbevolking behoort. Dit is de arbeidsparticipatiegraad, ofwel participatiegraad of deelnemingspercentage.

   

   
  totale bevolking
  < 15 jaar 15 - 65 jaar
  (= potentiële beroepsbevolking)
  > 65 jaar
  beroepsbevolking =
  aanbod op de arbeidsmarkt
  niet-beroepsbevolking
  o.a. studenten, arbeidsongeschikten, huisvrouwen en -mannen
  werkzame beroepsbevolking
  zelfstandigen
  werknemers
  werkloze beroepsbevolking

    

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is werkloosheidspercentage?
Werkloosheid uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking.
Wat is werkloosheid?
Je bent werkloos als je in de leeftijd zit van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur per week werkt, actief op zoek bent naar betaald werk voor 12 uur of meer en daarvoor direct beschikbaar bent.
Wat is welvaartswinst?
Werkgeverssurplus + werknemerssurplus.
Wat is welvaartsverlies?
De prijs die betaald moet worden om laagbetaalde werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt een redelijk inkomen te geven.
Wat is vraaguitval?
Het teruglopen van de bestedingen.
Wat is een UWV WERKbedrijf?
Instantie waar werklozen zich moeten laten inschrijven als ze in aanmerking willen komen voor een uitkering. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel en probeert werkzoekenden aan werk te helpen.
Wat is structurele werkloosheid?
Werkloosheid die ontstaat door blijvende veranderingen in de economie zoals het vervangen van arbeid door machines, verplaatsing van productie naar lagelonenlanden, verslechtering van de internationale concurrentiepositie en door te hoge lonen.
Wat is een stabilisator?
Het stabiel maken, zorgen dat het zo min mogelijk verandert. Bij een laagconjunctuur zorgen uitkeringen ervoor dat de vraaguitval beperkt blijft. De uitkeringen werken zo als stabilisator van de economie.
Wat is een ruime arbeidsmarkt?
Een situatie op de arbeidsmarkt waarbij het aanbod van arbeid groter is dan de vraag naar arbeid. De werkgevers kunnen ruim kiezen uit de werklozen.
Wat is een recessie?
Het krimpen van de economie.