Samenvatting Werkboek communicatieplanning

-
ISBN-10 9046900967 ISBN-13 9789046900963
108 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werkboek communicatieplanning". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter ' t Lam. Het ISBN van dit boek is 9789046900963 of 9046900967. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Werkboek communicatieplanning

 • 1 Beleid als kader voor communicatie

 • Een goed communicatieplan levert veel voordelen op:

  a. levert een bijdrage aan de koppeling van het communicatiebeleid aan het             algemene beleid van de organisatie.

  b. helpt bij het ordenen van denkbeelden en visies en bij het stellen van prioriteiten.

  c. biedt houvast bij het maken van samenhangende keuzes.

  d. dient als verantwoording aan opdrachtgevers en superieuren.

  e. dient als basis voor latere evaluatie van gemaakte keuzes en verrichte inspanningen.

  f. helpt bij het vinden van steun van belanghebbenden voor het te te voeren communicatiebeleid.

  g.biedt houvast voor alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van communicatieactiviteiten.

  h. levert een bijdrage aan het efficiënt en effectief inzetten van mensen en middelen.

 • 1.1 Inleiding

 • Het communicatiebeleid maakt altijd deel uit van het algemene beleid van een organisatie.

 • Wat is een communicatieplan?

  Een beleidsplan, gericht op het realiseren van bepaalde communicatiedoelen.

 • Wat zijn de 4 fasen van een communicatieplanning ?
   Beleidsplanning, Beleidsvaststelling, Beleidsuitvoering en Beleidsevaluatie
 • 1.2 Spraakverwarring

 • Geeft een korte definitie van beleid, management, strategie.

  Beleid is een toekomst gericht plan van een persoon of organisatie. In dat plan staat welke doelen, middelen, wegen en tijdstippen men heeft gekozen.

  Management is het proces waarin de samenhangende organisatorische functies worden onderscheiden.

  Strategie is de weg waarlangs men een vastgesteld doel wil bereiken.

 • Wat is een beleid?

  Een toekomstgericht plan van een persoon of organisatie.

 • Wat verstaat men onder beleid ? 
  Een toekomstgericht plan van een persoon of organisatie
 • In een beleid staat welke doelen, middelen, wegen en tijdstippen men heeft gekozen.

 • Wat verstaat men onder management ?
  Het proces waarin de samenhangende organisatorische functies worden onderscheiden 
 • Een management is?

  Het proces waarin de samenhangende organisatorische functies worden onderscheiden.

 • Wat verstaat men onder strategie ?
  De weg waarlangs men een vastgesteld doel wil bereiken.
 • De functies van een management zijn:

  • De strategische beleidsvorming
  • Het ontwerpen van de organisatiestructuur
  • Het inhoud geven aan, doen uitvoeren en beheersen van de processen in de organisatie
 • Wat is strategie?

  De weg waarlangs men een vastgesteld doel wil bereiken.

 • Het kiezen van een strategie is een onderdeel van de beleidsontwikkeling.

 • 1.2.1 Samenhangende organisatorische functiies

 • Noem de drie samenhangende organisatorische functies.

  1. de strategische beleidsvorming

  2. het ontwerpen van de organisatiestructuur

  3. het inhoud geven aan, doen uitvoeren en beheersen van de processen in de organisatie.

 • Noem de drie samenhangende organisatorische functies.
  1. de strategische beleidsvorming
  2. het ontwerpen van de organisatiestructuur
  3. het inhoud geven aan, doen uitvoeren en beheersen van de processen in de organisatie.
 • 1.3 Beleid nader bekeken

 • In een beleid komen altijd voor:

  • Een of andere toekomstige situatie die de actor in kwestie wil verwezenlijken, we noemen dat zijn doel, en
  • Allerlei verrichtingen welke tot die verwezenlijking moeten leiden, we noemen dat zijn middelen

 • Geef algemene definitie van beleid.

  Beleid is een plan m.b.t. de toekomst..
 • Wat is een corporate story ?
  Het kernverhaal van de organisatie met uitgangspunten, reden van bestaan en het streven van het bedrijf.
 • Wij verstaan onder een beleid een samenstel van ten eerste de door actor, c.q. meer actoren voor zichzelf of voor een groepering gekozen doelen; ten tweede de door hem c.q. hen gekozen wegen en middelen; en ten derde de door hem c.q. hen gekozen tijdstippen.

 • Geef de definitie van beleid.

  Een samenstel van 1. gekozen doelen 2. gekozen wegen/middelen 3. gekozen tijdstippen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de drie samenhangende organisatorische functies.
1. de strategische beleidsvorming
2. het ontwerpen van de organisatiestructuur
3. het inhoud geven aan, doen uitvoeren en beheersen van de processen in de organisatie.
Wat is een corporate story ?
Het kernverhaal van de organisatie met uitgangspunten, reden van bestaan en het streven van het bedrijf.
Wat verstaat men onder strategie ?
De weg waarlangs men een vastgesteld doel wil bereiken.
Wat verstaat men onder management ?
Het proces waarin de samenhangende organisatorische functies worden onderscheiden 
Wat verstaat men onder beleid ? 
Een toekomstgericht plan van een persoon of organisatie
Wat zijn de 4 fasen van een communicatieplanning ?
 Beleidsplanning, Beleidsvaststelling, Beleidsuitvoering en Beleidsevaluatie
Geef de definitie van beleid.
Een samenstel van 1. gekozen doelen 2. gekozen wegen/middelen 3. gekozen tijdstippen.
Geef algemene definitie van beleid.
Beleid is een plan m.b.t. de toekomst..
Wat bevindt er in een activiteitenplanning?
Een indeling en overzicht van de activiteiten die tijdens de uitvoeringsfase moeten plaatsvinden.
Wat is de AIDA-formule?
Attention - Interest - Desire - Action