Samenvatting Werken in de detailhandel

-
ISBN-10 9037208150 ISBN-13 9789037208153
452 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werken in de detailhandel". De auteur(s) van het boek is/zijn C Bakker, L Kroes, R van Midde inhoudelijke Uitgeverij Edu' Actief inhoudelijke R van Midde. Het ISBN van dit boek is 9789037208153 of 9037208150. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werken in de detailhandel

 • 2.3 begrippen

 • wat is een beroepshouding?

  stelsel van waarden en normen dat je nodig hebt om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen

 • wat is empathie?

  de mogelijkheid om je in te leven in de gedachtegang of gevoelens van een ander

 • wat zijn huisregels?

  afspraken over het gedrag van personeel en klanten in de winkel

 • wat is klantenbinding?

  als klanten vaak in dezelfde winkel hun boodschappen doen

 • wat is klantgerichtheid?

  als je de klant centraal stelt bij je werkzaamheden

 • wat is klantvriendelijkheid?

  je bent klantvriendelijk als je je houdt aan het uitgangspunt: wees attent, behulpzaam, vriendelijk en correct

 • wat zijn persoonlijke eigenschappen?

  eigenschappen die afhankelijk zijn van je persoonlijkheid

 • wat is persoonlijke verzorging?

  de verzorging van jezelf

 • wat zijn vaardigheden?

  bekwaamheden. je moet handig en vlot bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren

 • 3.4 begrippen

 • wat is een aankomend verkoopmedewerker? (AVM)

  functie in de detailhandel. winkelassistent

 • wat is manager handel?

  functie in de detailhandel. een manager heeft een leidinggevende functie

 • wat is ondernemer detailhandel?

  functie in de detailhandel. een ondernemer detailhandel is eigenaar van een of meer winkels

 • wat is een sollicitatiebrief?

  een brief waarin je het bedrijf vraagt om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. je presenteert jezelf aan een toekomstige werkgever

 • wat is een sollicitatiegesprek?

  een gesprek tussen een sollicitant en een mogelijke werkgever

 • wat is een verkoopspecialist?

  functie in de detailhandel. een verkoopspecialist is een verkoper die heel veel weet van de branche. hij organiseert de werkzaamheden in de winkel door het werk te plannen en te verdelen onder de medewerkers. de verkoopspecialist heeft ook contact met de klanten, hij voert verkoopgesprekken, behandelt de klachten en bedient de kassa

 • wat is een uitzendbureau?

  uitzendbureaus zijn organisaties die op commerciële basis tijdelijk werk bemiddelen

 • wat is een UVW WERKbedrijf?

  een non-profitorganisatie voor zowel arbeidsbemiddeling als voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering

 • wat is een verkoper?

  functie in de detailhandel. de verkoper heeft vooral contact met de klant, bij voeren van het verkoopgesprek maar ook bij het afrekenen van artikelen.

 • 4.7 begrippen

 • wat is een aanstellingsbrief?

  in deze brief wordt de arbeidsovereenkomst vastgelegd. hierin staat voor welke functie je bent aangenomen

 • wat is arbeidsbesluit jeugdigen?

  in het arbeidsbesluit jeugdigen staan de regels over werktijden en verboden werk voor jongeren onder de 18 jaar. het doel van dit besluit is jongeren te beschermen tegen de risico's van te lange werkdagen en onveilig en ongezond werk

 • wat is een arbeidsovereenkomst?

  een mondeling of schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarbij de medewerker zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen een bepaald loon arbeid te verrichten onder gezag van de werkgever

 • wat is de arbeidstijdenwet?

  deze wet gaat over arbeids- en rusttijden voor werknemers

 • wat zijn arbeidsvoorwaarden?

  vooraf gestelde voorwaarden waartegen een medewerker arbeid verricht

 • wat is de arbodienst?

  de arbodienst is een organisatie die bedrijven begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van de arbowet

 • wat is de arbowet?

  arbeidsomstandighedenwet. deze wet geeft algemene regels voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers

 • wat is een belangenorganisatie?

  organisatie die opkomt voor de belangen van een doelgroep

 • wat is een CAO?

  collectieve arbeidsovereenkomst. in de cao staan afspraken over rechten en plichten van werknemers en werkgevers uit een bedrijf(stak)

 • wat is een flexwet?

  de wet flexibiliteit en zekerheid (flexwet) beschrijft de rechtspositie van de mensen met een tijdelijk contract (de flexwerker) en van bedrijven en instellingen die met flexwerkers werken

 • wat is een fulltimer?

  een fulltimer is een werknemer die gemiddeld 30 uur of meer per week werkt

 • wat is een hulpkracht?

  oproepkracht. werkt maximaal 12 uur, kan bij drukte opgeroepen worden

 • wat is een identificatieplicht?

  iedere werknemer moet bij indiensttreding een geldig identiteitsbewijs tonen. zwartwerken en het in dienst nemen van illegale werknemers worden zo bemoeilijkt

 • wat is de inspectie van SZW?

  de inspectie van SZW moet erop toezien dat werkgevers en werknemers zich houden aan de arbowet

 • wat is kritiek?

  het beoordelen van iets of iemand

 • wat is medezeggenschap?

  het recht mee te doen in besprekingen en bij de besluitvorming over zaken die betrekking hebben op het werk in bedrijven

 • wat is een ondernemingsraad (or)?

  overlegorgaan van gekozen werknemers. in bedrijven met vijftig of meer medewerkers is een ondernemingsraad verplicht

 • wat is ontslag

  Beëindiging van het arbeidscontract door de werkgever of werknemer

 • wat is ontslag op staande voet

  ontslag met onmiddellijke ingang vanwege dringende redenen. Een ontslagvergunning en een opzegtermijn zijn niet verplicht

 • wat is een  oproepkracht

  ook wel:hulpkracht. Werkt 12uur. Kan bij drukte opgeroepen worden

 • wat is parttimer

  een parttimer is een werknemer die gemiddeld minder dan 30 uur, maar doorgaans meer dan 12 uur per week werkt

 • wat is personeelsvertegenwoordiging

  overlegorgaan van gekozen werknemers voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

 • wat is primaire arbeidsvoorwaarden

  primaire arbeidsvoorwaarden omvatten: het loon,de werkzaamheden, de werktijden, de vakantiedagen en vakantietoeslag, de pensioenregeling en de regelingen van de uitkering bij ziekte

 • wat is proeftijd

  een werknemer begint een nieuwe baan met een proeftijd. in die proeftijd kan de werkgever beoordelen of de werknemer geschikt is voor het werk. De werknemer kan in de proeftijd ontdekken of het werk hem bevalt. De proeftijd bestaat uit een periode van maximaal twee maanden waarin zowel de werkgever als de medewerker het contract nog kan opzeggenzonder opzegtermijn

 • wat is secundaire arbeidsvoorwaarden

  regelingen die boven op de primaire arbeidsvoorwaarden komen. het zijn extra's die gemakkelijk uit te drukken zijn in geld

 • wat is SER

  Sociaal-Economische raad. het hoogste overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers in Nederland

 • wat is een Sociale partners

  de werkgevers(organisaties) de werknemers(organisaties) samen

 • wat is een stichting van de arbeid

  landelijk orgaan waarin werkgevers en werknemers met elkaar praten en proberen afspraken te maken

 • wat is tertiaire arbeidsvoorwaarden

  faciliteiten die werkgever ter beschikking stelt van de werknemers waar je niet zo gemakkelijk een geldwaarde aan kunt hangen

 • wat is werkbespreking

  een formeel gesprek tussen leidinggevende en de medewerkers over zaken die in de organisatie  spelen. De werkbespreking is vaak eenzijdig. Het management geeft informatie over wat er de komende periode moet gebeuren in de organisatie

 • wat is een werkgever

  een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst werknemers in zijn onderneming in dienst heeft

 • wat is een werknemer

  een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in de  onderneming werkzaam is

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is de brutowinst
het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs
wat is de balans
overzicht van je bezittingen en schulden
wat is een voorraadwaarderingssysteem
de manier waarop je de waarde vasstelt
wat is de inkoopprijs
dit is de prijs die je betaald bij de leverancier
wat is de voorraadadministratie
de administratie die je bijhoudt voor alle goederen die binnenkomen.
wat zijn interne transportmiddelen
-steekwagen
- rolcontainer
- vorkheftruck en pallettrekker
- plateuwagen
- etagewagen
waar moet je rekening mee houden bij de stellingindeling
-bepaald systeem
     - horizontaal of verticaal
     - groot naar klein
     - van lichte naar donkere kleur
- aangebroken dozen moeten herkenbaar worden gemerkt
- je moet dozen niet verkeerd stapelen
waar moet je rekening mee houden bij de magazijnindeling
- hoeveel ruimte nemen artikelen in
- hoeveel moet er worden opgeslagen in het magazijn
- hoe moeten de artikelen bewaard worden (gekoeld of niet)
- hoe snel worden de artikelen verkocht
wat voor opslagmethodes zijn er (7)
- vloer
- vlonders
- pallets
- stellingen
- rolcontainers
- buiten
- speciale opslag
wat is het lifo systeem
last in first out; 
de goederen die als laatste het magazijn binnenkomen, moeten er het eerste weer uit.