Samenvatting Werken in een praktijk of instelling

-
ISBN-10 9041504885 ISBN-13 9789041504883
174 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werken in een praktijk of instelling". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Mulder J A L van Lakwijk Najoan. Het ISBN van dit boek is 9789041504883 of 9041504885. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werken in een praktijk of instelling

 • 1 Indeling van de gezondheidszorg

 • 3 verschillende indelingen gezondheidszorg?
  1.1 intramurale gezondheidszorg.
  1.2 extramurale gezondheidszorg.
  1.3 semi-murale gezondheidszorg.

  2.1 nuldelijnszorg/ nulde echelon.
  2.2 eerstelijnszorg/ 1e echelon.
  2.3 2elijnszorg/ 2echelon.

  3.1 geestelijke gezondheidszorg.
  3.2 algemene gezondheidszorg.
 • Geestelijke gezondheidszorg kun je verdelen in?
  intramurale.
  extramurale.
  semi-murale.
 • Onder geestelijke intramurale gezondheidszorg vallen:
  A. Psychiatrische ziekenhuizen.
  B. PAAZ.
  C. Psychogeriatrische verpleeghuizen.
  D. Inrichtingen voor ter beschikkinggestelden.
 • Onder geestelijke extramurale gezondheidszorg vallen:
  A. RIAGG.
  B. Beschermde woonvormen.
 • Onder Geestelijke semi-murale gezondheidszorg vallen:
  A. Dagcentra.
  B. Crisis en opvangcentra.
  C. Beschermde woonvormen.
 • Algemene gezondheidszorg kun je verdelen in?
  intramurale.
  extramurale.
  semimurale.
 • Onder algemene intramurale gezondheidszorg vallen:
  A. Ziekenhuizen.
  B. Verpleeghuizen.
  C. Revalidatiecentra.
  D. Voorzieningen voor gehandicapten.
  E. Gezinsvervangende tehuizen.
 • Ziekenhuizen kun je onderverdelen in:
  1. Algemene.
  2. Academische.
  3. Categoriale.
  4. Psychiatrische.
 • Verpleeghuizen kun je onderverdelen in:
  1. Voor somatische aandoeningen.
  2. Voor psychische aandoeningen.
  3. Voor beiden.
 • Onder algemene extramurale gezondheidszorg vallen:
  A. Basisgezondheidsdienst.
  B. GGD.
  C. DGD.
  D. Gezondheidscentra.
  E. Kruisverenigingen.
  F. Alternatieve genezers.
  G. Maatschappelijk werk.
  H. Paramedische beroepen.
  I. Tandartsen.
  J. Verloskundigen.
  (BiG DoG KwAM oP TV)
 • Alternatieve genezers kun je onder verdelen in:
  1. Homeopaten.
  2. Acupuncturisten.
  3. Magnetiseurs.
  4. Iriscopisten.
  (HAMI
 • Paramedische beroepen kun je onder verdelen in:
  1. Fysiotherapeuten.
  2. Oefentherapeuten.
  4. Mondhygienisten.
  5. Ergotherapeuten.
  6. Logopedisten.
  7. Diëtisten.
  (FOut MELDing)
 • Wat is intramurale gezondheidszorg: (waar/ tijd/ hoelang)
  Binnen muren instelling/ mogelijkheid 24/7/ beperkt of onbeperkte tijd.
 • Wat is extamurale gezondheidszorg:  (waar/ tijd/ hoelang)
  Buiten muren instelling/ geen opname/ zorg thuis of naar hulpverlener gaan.
 • Wat is semi-murale gezondheidszorg:  (waar/ tijd/ hoelang)
  Binnen/buiten muren instelling/ dag-,avond- of nachtbehandeling/ bezetting van stoelen.
 • Wat is nuldelijnszorg:
  preventief> voor iedereen toegankelijk.
  bestrijden infectieziekten, organiseren bvo/ advies geven overheidsinstanties.
  schoolartsen > advies leerkrachten en ouders.
  bedrijfsgezondheidszorg> keuringen, begeleiding langdurig zieke werknemers, bedrijfskundig onderzoek.
 • wat is 1elijnszorg:
  Bijna altijd extramuraal:
  1. Huisarts, 2. Kruiswerk, 3.Gezinszorg, 4.Algemeen maatschappelijk werk.
  doorverwijzen naar gespecialiseerde voorzieningen.
  + andere extramurale zorg.
 • wat is 2elijnszorg:
  Gespecialiseerde zorg> opname ZH of instelling/ crisiopgvang/ begeleid wonen/ beschermde woonvorm.
  altijd verwijs HA nodig.
 • algemene gezondheidszorg staat voor:
  voorkomen, opsporen, genezen> ziekten van lichamelijke(somatische) aard. 
 • geestelijke gezondheidszorg staat voor:
  bevorderen, in stand houden, herstellen> geestelijke gezondheidstoestand.
 • ziekenhuizen geven antwoord op de volgende medische vragen:
  hoe verzorgen/ behandelen/ ontstaan.
 • interne specialismen ziekenhuis:
  kindergeneeskunde.
  inwendige geneeskunde.
  longziekten.
  cardiologie.
  reumatologie.
 • heelkundige specialismen ziekenhuis: 
  algemene heelkunde 
  orthopedie.
  neurochirurgie.
  obstetrie.
  gynaecologie.
  anesthesie.
 • kleine specialismen ziekenhuis:
  oogheelkunde
  KNO
  dermatologie.
 • ondersteunende specialismen ziekenhuis:
  revalidatie
  radiologie
  bacteriologie
  klinische chemie
 • waar voor dient een revalidatiecentrum:
  zo zelfstandig mogelijk maken, helpen met sociale aanpassing.
 • wie werken er in een revalidatiecentrum:
  fysio,logopedist, ergo, verpleegkundige, maatschappelijk werk.
 • wie zitten er in een revalidatiecentrum:
  ernstige lichamelijke stoornis t.g.v. ongeval.
 • voorzieningen voor gehandicapten:
  instituten/ verblijven/ scholen
  afzonderlijke voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten.
 • wie werken er in voorzieningen voor gehandicapten:
  verzorgers, maatschappelijk werkers, leerkrachten, fysio, medici, psychosociale deskundigen.
 • gezinsvervangende tehuizen zijn er voor:
  licht verstandelijke gehandicapten> wonen functioneren onder begeleiding.
 • waar staat een gezinsvervangend tehuis:
  midden in woonwijk> leren functioneren in maatschappij.
 • waar richt de BGD zich op:
  grote groepen voornamelijk gezonde mensen.
 •  taken BGD:
  1.verzorgen inentingsprogramma.
  2.schoolartsdiensten/ gezondheidsvoorlichting.
  3.bestrijden SOA's
 • wanneer heeft een gemeente een GGD:
  bij 50.000 inwoners.
 • wat zijn de taken van de GGD:
  1. inentingen.
  2. zieken/ ongevallen vervoer.
  3. bestrijden van besmettelijke ziekten.
  4. lijkschouwing bij onnatuurlijke dood.
  5. zitting n regionale revalidatieadviesteams.
  6. advisering bij evacuatie/rampenplan.
 • in een gezondheidscentra werken samen:
  huisarts, wijkverpleging, gezinsverzorgers, maatschappelijkwerk.
  fysio, verloskundige, tandarts, apotheek.
  (epicurus) breed pakket eerstelijns zorg.
 • wat is het doel van gezondheidscentra.
  aanbieden/ afstemmen zo breed mogelijk pakket 1e lijns zorg.
 • kruisverenigingen zijn verantwoordelijk voor:
  1. verzorging verpleging mensen thuis.
  2.consultatiebureaus zuigelingen/kleuters.
 • taken kruisverenigingen:
  1. verzorgen/ verplegen chronische patiënten/ wondbehandeling.
  2. begeleiding mensen die thuis sterven.
  3. voorlichting omgang zieken of gehandicapten.
  4. preventie voor aanstaande moeder, controle en vaccinatie zuigelingen en kleuters.
  5. thuiszorg> samenwerking kruisverenigingen en gezinszorg.
 • wat is maatschappelijk werk:
  individuele hulpverlening aan personen/ gezinnen met problemen op sociaal/maatschappelijk vlak.
 • belangrijk bij alternatieve genezers en paramedische beroepen:
  behandelen zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid.
 • taak verloskundigen:
  begeleiden/controleren moeder en kind tijdens zwangerschap, bevalling en 7d erna.
 • wat houdt algemene semi-murale gezondheidszorg in:
  voorzieningen, deel etmaal opname, bezetting stoelen.
  bv. nierspoeling, medisch kinderdagverblijf.
 • psychiatrische ziekenhuizen dienen als:
  -regionale voorzieningen voor psychische stoornissen.
  - intramuraal.
 • psychiatrische ziekenhuizen zijn er voor:
  neurotische problematiek, hallucinaties/wanen, verslavingsproblematiek, gestoorde persoonlijkheidsontwikkeling.
 • opname in een psychiatrische ziekenhuis is:
  vrijwillig of gedwongen(bij gevaarcriterium patient of omgeving).
 • wat is een PAAZ
  psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis.
 • een PAAZ is geschikt voor:
  kortdurende opname bij psychische problemen of psychosomatische aandoeningen.
 • wat zijn psychosomatische aandoeningen:
  lichamelijke klachten veroorzaakt door psychische prolematiek> maagzweer, hyperventilatie, hoge RR, migraine.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

waar voor staat CAO en wat staat er in:
(Collectieve Arbeids Overeenkomst)
 • afspraken over arbeidsvoorwaarden.
 • komt tot stand door onderhandelingen werkgeversorganisatie/werknemersorganisaties(vakbonden).
 • meestal 1-2 jaar geldig.
noem een aantal arbeidsvoorwaarden:
loon/werktijden/weektaak/vakantie/verlof/overwerk/verzuim/proefperiode/ vast dienstverband/ ontslag/ ziekte/ongeval/scholing/autogebruik/reiskosten.
eigenschappen goede DA:
assertief.
stressbestendig.
tactisch.
invoelend.
flexibel
(ASserTIeF)
vriendelijk/ geduldig/behulpzaam/meelevend.
Om een goede DA te zijn moet je beschikken over:
 1. vakkennis.
 2. afstemming taken & actief assertief.
 3. Kostenbewust.
 4. kennis automatisering/communicatie apparatuur.
 5. eisen/voorschriften.
 6. scholing.
wat draagt bij aan een goede communicatie tijdens werkoverleg etc.:
positief werkklimaat> collegialiteit/ respect/ vertrouwen.
wat wordt verwacht van de DA t.a.v. werkoverleg/vergadering/functioneringsgesprek:
 • problemen signaleren.
 • bespreekbaarmaken.
 • optimaliseren organisatie.
 • positief  werkklimaat bijdragen.
 • knelpunten, fouten, risico's signaleren.
met welke zaken houd de arbo wet zich bezig:
veiligheid/ gezondheid/ welzijn.
wanneer is een personeelsvertegenwoordiger verplicht:
wanneer meerderheid personeel hierom vraagt tussen 10-50 medewerkers.
wat is de taak van de ondernemingsraad:
opkomen voor belangen werknemers> overleg min 2xpj.
wie kiest leden ondernemingsraad:
werknemers.