Samenvatting Werken in een therapeutisch milieu

-
ISBN-10 9031388602 ISBN-13 9789031388608
128 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werken in een therapeutisch milieu". De auteur(s) van het boek is/zijn C Janzing, J Kerstens. Het ISBN van dit boek is 9789031388608 of 9031388602. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werken in een therapeutisch milieu

 • 1.1 Het therapeutisch milieu: een oud thema

 • Hoe werd een geestesziekte gezien?
  het werd niet alleen als ziek mens gezien, maar ook als een bedreiging zonder meer. Het milieu waarin een patiënt verbleef, had een sterk antitherapeutische werking. (opsluiten, mishandelen, bewaken). 
 • Wat deed Pinel precies?
  Hij bevrijdde in 1739 geestelijk gestoorden uit hun ketens. Hij was van mening dat hij hier niet te doen had met misdadigers, maar met zieke mensen die verzorging nodig hadden. Ook was hij er zich van bewust dat het gedrag van de patiënt in belangrijke mate bepaald wordt door de omgeving waarin hij verblijft. 
 • Pinel kwam met een nieuwe behandelmethode: 'de morele behandeling', waarvoor staat deze precies?
  Het was een vorm van behandelen waarbij het meevoelen met de patiënt, respect hebben voor de patiënt en het overwicht hebben op de patiënt centraal staat. 
 • Het werd al snel een algemene opvatting dat de oorzaak van alle psychiatrische ziekten organisch was bepaald. Dit wil zeggen dat zij voortkwamen uit een of andere vorm van hersenbeschadiging.
 • Darwin ontwikkelde de evolutietheorie, wat houdt deze in?
  De kern van deze theorie is de gedachte dat de levensvormen met de meeste mogelijkheden tot aanpassing aan wisselende omstandigheden blijven voortbestaan en andere vanzelf zullen verdwijnen. 
 • Welke problemen ontstonden er allemaal in de klinieken?
  1) de patiënten kregen vaak bedverpleging, waardoor zij werden gezien als patiënten met lichamelijke symptomen. Hiernaar werden zij dan ook behandeld.
  2) er was gebrek aan opgeleid personeel.
 • Wat is moral treatment?
  - meevoelen
  - positieve prikkeling morele gevoelens
  - afschaffing lijfsdwang, verminderen afzonderen en opsluiten
  - aankweken gevoel van eigenwaarde en zedelijke vrijheid
 • 1.2 Het theraoeutisch milieu: een nieuwe variatie

 • Wat wordt er verstaan onder de milieutherapie?
  'vanuit wat voor soort theoretisch kader kijk ik, waardoor de cliënt zo goed mogelijk aan zijn problemen kan werken'.

  1) een model, theoretisch kader om de stoornis van de cliënt te begrijpen
  2) model verwijst naar behandelmethodieken
  3) methodieken worden geordend en in deze ordening aangeboden aan cliënten
 • 2.1 De patienten en hulpverleners in het vroegere milieu

 • Na een crisis wordt een patiënt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De situatie waar de patiënt in verkeerd is erg onzeker en een opname is zeer misleidend voorgespiegeld. De rol die de patiënt had (bijv. op het werk) is niet meer belangrijk. De patiënt zal daarom vragen stellen zoals: 'hoe komt het dat ik hier ben?'. Veel van zijn gezonde gedrag wordt als ziekelijk geïnterpreteerd. De patiënt kan hierdoor niets en moet zich alleen maar aanpassen. 
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de behandeling en begeleiding?
  bevoogding, bewaring en verzorging. 
 • 2.2 De patienten in het therapeutisch milieu

 • Over welke vijf D's sprak Gene Abroms?
  1) destructief gedrag: vormen van lichamelijk destructief gedrag
  2) desorganisatie van gedrag: niet op de realiteit denken en handelen
  3) deviant of regelverbrekend gedrag: niet aan de regels houden
  4) dysfoor gedrag: mensen die niet opvallen 
  5) dependentie: afhankelijk gedrag 
 • Wat was de manier van kijken van Gene Abroms?
  Voor hem zijn patiënten geen flessen met etiketten waarop staat of de inhoud van een goed of slecht jaar is, maar mensen met problemen die om een oplossing vragen. 
 • Hoe komt het dat Gene eerst begint het destructieve gedrag aan te pakken?
  Omdat de mate van de ernst van het gedrag de volgorde bepaald van ingrijpen. 
 • Over welke vaardigheden aanleren heeft Gene het?
  1) oriëntatie (betrekking op tijd, plaats en persoon) --> klok/memobord
  2) assertiviteit (het duidelijk, direct en eenduidig uitdrukken van gevoelens)
  3) bezigheid en werk (uitnodigen en aanzetten tot werkactiviteiten)
  4) ontspanning (wat is een goede ontspanning?) 
 • Wat is belangrijk voor opname en kortdurende behandeling?
  Dat de cliënt medicamenteus behandeld moet worden en hand-in-hand begeleid moet worden door de verpleegkundige. Het doel hiervan is het inperken van symptomatisch gedrag. 
 • Wat is belangrijk voor een behandeleenheid bij langdurig verblijf?
  Hierbij is het belangrijk dat de cliënten er heel geleidelijk en op heel simpele punten kansen krijgen om zelf beslissingen te nemen. 
 • Wat is belangrijk voor een psychogeriatrische behandeleenheid?
  Hierbij moeten de accenten voornamelijk liggen op het aanbieden van zinvolle activiteiten en het bevorderen van de oriëntatie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.