Samenvatting Werken met Logistiek

-
ISBN-13 9789001794408
227 Flashcards en notities
54 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Werken met Logistiek
 • H M Visser & A R Van Goor
 • 9789001794408

Samenvatting - Werken met Logistiek

 • 1 logistiek de basis

 • wat is Logistiek
  alles in de organisatie van de goederen stroom de planning en de retour stroom 
 • vroeger draaide logistiek om effectiviteit en efficiency, maar tegen woordig is er een verbreding van de logistieke functie 

  zo heeft de non profit orgnisatie.s het nu ook gebruiken. 
 • een organisatie wordt gezien als een black box. dit kan worden weer geven als concrete artikelen. 
 • een bedrijf kan worden op gedeeld in sub systemen. 

 • productie waarde = de waarde van het ingekochten product plus de toegevoegde waarde door het bedrijf 
 • verkooop waarde = de productie waarde plus de toegevoegde waarde door de markt sector en de winst marge 
 • waarom was vroeg alles kaptiaalintensief 
  omdat mensen graag dingen snel wouden kunnen leveren dit bracht alleen hoge opslag kosten met zich mee. 
 • wat is het verschil tussen divergente producten en convergente producten 
  divergente goederen worden gemaakt van uit 1 ding zo als melk hier maak je kaas boter enz. 
  en convergente goederen worden gemaakt van uit verschillend onder delen. 
 • waarom speelt de schap indeling een belangrijke rol in de winst van een bedrijf
  omdat als mensen jou product in het schap zien zullen ze het sneller kopen als het helemaal onder op licht of helemaal boven op zullen mensen er snel langs kijken hier door krijg je niet de aandacht die je wil als bedrijf. 
 • 1.1 H2 demand Mangement

 • het samenwerken van verschillend ondernemingen wordt ook wel supply chain management genoemd
 • supply chain staat voor de keten waar door het materiaal en de informatie stroomt 
 • 1.2 Geschiedenis van de logistiek

 • Effectiviteit is doeltreffendheid.

 • Effectiviteit = met name wanneer iemand of iets effectief is.

  Effectief = met de bedoelde uitwerking, doeltreffend

  Efficiency = het verkrijgen van het grootst mogelijk effect of resultaat.

  Logistiek = logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen. het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoefte van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen. (deze definitie is opgesteld door de vereniging logistiek management, VLM)

  material managament = productielogistiek

  physical distribution = distributielogistiek

   

   

 • Effectiviteit is doeltreffendheid is de mate waarin het doel bereikt wordt.

  Efficiency is doelmatigheid is het bereiken van het doel tegen de laagst mogelijke kosten.

  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen. Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt om een langdurige relatie met de klant op te bouwen (de wensen van de klant staan centraal).

  Voorbeelden van logistiek: korte levertijden, voldoen aan de specifieke eisen van de klant voor aangepaste producten en efficiënt beheer van voorraden.

   

  Ontwikkeling van de logistiek

  1970 logistieke functie

  1980 computers

  1990 inkooplogistiek

  1995 supply chain management (inkoop, productie en distributie)

  2000 afnemers

  2005 samenwerking verschillende informatiesystemen

  2010 regierol van knooppunten en het Cross Chain Control Center (4C)

   

  Logistiek is de samenhang tussen goederenstroom (primaire proces), gegevensstroom en geldstroom.

   

 • Logistiek omvat de organisatie, planning, besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie, naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen. Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt
 • Efficiency is het zo goedkoop mogelijk produceren.

 • Wat is het verschil tussen Efficiency en Effectiviteit
  Effectiviteit is het doel bereiken
  Efficiency is het doel bereiken met zo min mogelijk hulpmiddelen
 • Doel van logistiek is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen.

 • Wat is het primaire proces van Logistiek
  Goederenstroom
 • Primaire proces: de goederenstroom. Dit word zo genoemd, omdat het uiteindelijk de goederenstroom het geld oplevert. 

 • Bij goederenstromen hoort ook gegevensstromen. 

   

 • Belangrijk is: de integratie tussen goederenstroom, gegevensstroom en geldstroom. 

   

 • Black box: Goederen worden in het proces verwerkt tot waardevollere goederen. (Fysieke stroom)

 • Subsystemen zijn eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen  worden beschouwd zonder het overzicht in het totaal te verliezen.

 • Material management: het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen en fabricaten en gegevens stromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren. (efficiency. )

 • Psysical distribution: houd zich bezig met de goederenstromen en de daarbij horende gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces tot bij de consument.

 • Business logistics: verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen.

   

 • Binnen materialmanagement systeem zijn 4 subsystemen:

  1. Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving.

  2. voorraadbeheer grondstroffen, hulpmaterialen, halffabrikaten

  3. productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen.

  4. materials handling

 • Materials management/ productielogistiek neemt keuzes zoals: inkoop/verwerving, voorraadbeheer,productieplanning 

   

   

 • In productiebedrijven is het gebruikelijk om de logistieke kosten uit te drukken als percentage van de productiewaarde of verkoopwaarde.

   

 • Productiewaarde: waarde van inkoop + toegevoegde waarde

 • Verkoopwaarde: Productiewaarde ( inkoopwaarde+toegevoegde waarden) + winstmarge

 • relatief belang van fysieke distributie: deel van de verkoopprijs dat gemaakt word door fysieke-distributiekosten.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Werken met Logistiek
 • Visser & van Goor
 • of

Samenvatting - Werken met Logistiek

 • 1 Logistiek in vogelvlucht

 • Wat is de definitie van logistiek
  De organisatie, planning, besturing en de uitvoering van goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen.
 • Wat is het doel van logistiek?
  Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt teneinde een langdurige relatie op te bouwen met de klant
 • Logistiek is een vakgebied dat op geheel eigen wijze naar organisaties kijkt. Wat vormt daarbij het uitgangspunt?
  Het primaire proces, omdat de goederenstroom de geldstroom naar het bedrijf genereert
 • IN het kader van logistiek management was het gebruikelijk om de totale goederenstroom tussen producenten en consumenten onder te verdelen in twee deelprojecten. Welke twee zijn dit?
  • Material management
  • Physical distribution management
 • Wat houdt material management in?

  Material management omvat geheel van activiteiten dat om grondstoffen, halffabricatenstromen en gegevensstromen zo efficiënt mogelijk door productieproces te voeren, en werkzaamheden bewerkstelligen voor efficiënte benutting van productieapparaat

 • Wat houdt Physical Distribution management in?
  Dit houdt zich bezig met de goederenstromen en de verbonden gegevensstromen die beginnen aan einde van productieproces en eindigen bij consument
 • Wat zijn business logistics?

  Dit is de verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen.

  • Leverancier grondstoffen en halffabricaten
  • Productieplanning / productieproces
  • Voorraad eindproduct
  • Grossier
  • Detaillist
  • Consument
 • In het kader vd systeembenadering worden binnen material-managementsysteem 4 subsystemen onderscheiden, te weten:
  1. Inkoop en verwerving
  2. Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. productieplanning en besturing vd uitvoer van die plannen
  4. Materials handling
 • Logistieke kosten worden uitgedrukt als percentage van de productiewaarde of verkoopwaarde.


 • Wat verstaan we onder productiewaarde?

  De waarde van ingekocht materiaal, vermeerderd met door productiebedrijf toegevoegde waarde

 • Wat wordt verstaan onder verkoopwaarde?

  De productiewaarde vermeerderd met toegevoegde waarde en winstmarge.

 • Fysieke distributie ofwel distributielogistiek is onderscheiden in drie subsystemen, welke?
  1. Voorraadbeheer gereed product
  2. Magazijnen en depots
  3. Transport
 • Logistiek bestaat uit in totaal 4 deeltrajecten, welke vier?
  1. Inkoop/aanvoerlogistiek
  2. Productielogistiek
  3. Distributielogistiek
  4. Reverse logistics (retourstromen gebruikte producten en verpakkingsmaterialen)
 • Bij logistiek in een productieomgeving praat men over twee soorten goederenstroom. Welke twee?
  1. Convergente goederenstroom
  2. Divergente goederensstroom
 • Wat houdt convergente goederenstroom in?

  Het samenvoegen van verschillende onderdelen tot een enkel eindproduct

  Vb: Buizen, wielen en koopdelen assembleren tot een fiets

 • Wat houdt een divergente goederenstroom in?

  Vanuit één grondstof meerdere specifieke producten maken

  Vb: vanuit melk de eindproducten boter, yoghurt, vla en toetjes maken

 • 2 Marktvraag in relatie tot logistiek

 • Welke vier uitdagingen voor logistiek management in bedrijven beschrijft Martin Christopher?
  1. Customer-service explosie
  2. tijdreductie
  3. globalisatie
  4. organisatorische integratie
 • Wat houdt customer-service-explosie in?

  Consumenten worden veeleisender waardoor bedrijven nieuwe onderscheidende factoren moeten hebben om klanten te trekken. Service is een belangrijke factor. Consumenten vinden dat belangrijk en veel grote bedrijven hebben service hoog in het vaandel staan. Logistiek heeft rond customerservice een belangrijke rol om concurrentievoordeel te realiseren.

 • Noem twee manieren van Tijdreductie ?
  1. Lead time management is de tijd die zit tussen een order en de werkelijke inkomsten. Hier door wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bevoorraden
  2. Just in time leveringen. Bij vraag naar bepaald product wordt verwacht dat direct geleverd kan worden

 • Wat houdt globalisatie in?

  Global logistics houdt in dat hulp- en grondstoffen op wereldwijde schaal worden ingekocht. Producten worden gefabriceerd in lageloonlanden en verkocht in allerlei verschillende landen


 • Wie zorgen voor organisatorische integratie en hoe doen ze dat?

  De integratiemanagers die zich bezighouden met organisatorische integratie zijn te vinden onder de naam supply chain manager of demand chain manager. Hun doel is concurrentievoordeel te behalen dmv oog voor customer service en primaire marktfocus


 • Wat houdt massa-individualisering in?
  Het kenmerk van massa-individualisering is het leveren van een op de klant toegesneden product of dienst (maatwerk) tegen de kosten van een standaardproduct (confectie)
 • ECR (Efficiënt Consumer Response) worden ingedeeld in drie rubrieken, welke?
  1. Vraagzijde (demand-management)
  2. Aanbodkant (supply management)
  3. ondersteunende technieken (enabling technologies)
 • Welke verbeterconcepten zijn aan de vraagzijde (demand) te onderscheiden?
  1. Optimaliseren van het assortiment
  2. Verbeteren van promotionele acties
  3. optimaliseren van productintroductie
  4. Verbeteren van de demand management capabilities
 • Elk product heeft een eindige levensduur, die in vijf fasen kan worden onderverdeeld. Dit wordt de productlevenscyclus (PLC) genoemd. Welke fasen zijn er?
  1. introductie
  2. groei
  3. rijping
  4. verzadiging
  5. verval
 • Leg de introductiefase van het PLC uit

  Deze fase wordt ook wel pushfase genoemd. Er is een lage afzet en weinig groei

 • Wat houdt de groeifase van het PLC in?

  Deze fase wordt ook wel de pullfase genoemd. Product begint bekendheid te krijgen en de afzet groeit


 • Leg rijping volgens het PLC uit

  Deze fase wordt ook wel de costfase genoemd. Hierbij gaat het om zo goedkoop mogelijk werken. Men moet winst maken


 • Wat houdt verzadiging in volgen PLC?

  Deze fase wordt ook wel extra’s fase genoemd. Concurrentie treedt op en er moeten nieuwe varianten worden bedacht


 • Wat is de vervalfase in de PLC?

  Deze fase wordt ook wel de cashfase genoemd. Zoveel mogelijk proberen te verkopen. Vaak hoge kortingen


 • Wat wordt met time-to-market aangeduid?

  De periode van begin productontwerp tot moment van introductie op markt

 • Elk artikel dat in het productieprogramma van fabrikant of verkoopprogramma van handelsbedrijf  als zelfstandige eenheid wordt onderscheiden heet product

 • Een verzameling producten die nauw met elkaar samenhangen op grond van productie of afzetcriteria heet productgroep

 • Onder assortiment wordt verstaan de verzameling productgroepen of artikelgroepen

 • Producten kunnen op meerdere markten worden afgezet. De combinatie heet ook wel product-marktcombinatie (PMC). Ansoff beschrijft 4 groeistrategieën. Welke vier?
  • Marktpenetratie: dieper doordringen met bestaande producten op een bestaande markt.
  • Marktontwikkeling: aanboren van nieuwe markten met een bestaand product.
  • Productontwikkeling: een nieuw product op een bestaande markt brengen.
  • Diversificatie: nieuwe producten op nieuwe markten brengen.
 • Wat verstaan we onder een distributiekanaal?
  Dit is de weg die een product aflegt van producent naar consument
 • Wat zijn mogelijke distributiekanalen?

  Producent > Importeur > Grossier > Detaillist > Consument
 • Wat betekent distributiespreiding?
  Dit is het kengetal dat weergeeft hoeveel wederverkopers / tussenhandelaren het product van een leverancier in hun assortiment voeren.
 • Wat houdt customer service in?

  Dit betreft alle factoren die het proces beïnvloeden waarin het product voor de klant beschikbaar en geschikt wordt gemaakt

 • Wat houdt E-business in?

  E-business kan worden omschreven als het elektronisch uitvoeren van transacties mbv moderne informatietechnologie via EDI (elektronic data iNterchange)

 • Wat houdt e-commerce in?

  Dit is de toepassing van e-business op marketing en verkoop.

 • Wat zijn de verschillen tussen traditionele en E-commerce logistiek?

  • Zendingsgrootte Bulk > Pakketjes
  • Klant Vaste relaties > Anoniem
  • Besturing Push > Pull
  • Goederenstroom eenrichting > twee-richtingen
  • Ordergrootte meer dan €1.000 > minder dan €1.000
  • Bestemmingen Geconcentreerd > Zeer verspreidt
  • Vraagpatroon stabiel en voorspelbaar > onvoorspelbaar en veranderlijk
  • Verantwoordelijkheid per logistieke schakel > voor de hele supply chain
 • Er zijn drie deelsystemen bij e-logistics. Welke 3?

  • E-voorraadbeheer
  • E-warehousing
  • E-transport
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom spreken we tegenwoordig over vier logistieke deeltrajecten? Welke vier?
1. inkoop/ verwerving
2. voorraadbeheer grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten
3. productieplanning en -besturing
4. materials handeling
Wat houdt SOA in?
Soa creëert een universeel  systeem voor software, vaakt aanroepbaar via het WEB
Wat is SOA
Service oriented architecture
Wat is ERP?
Enterprice resource planning, een gezamenlijke database waar zowel financieel, verkoopvoorspelling, inkoop , voorraadbeheer, productiecontrole, logistiek projectmanagement, service en onderhoud met elkaar gecombineerd worden
Wat is MRP-II
een toevoeging op MPR-I waarbij ook gepland kan worden met capaciteit
Wat is MRP-I?
Een voorraad beheersysteem, welke met (lever)tijd bezig plant
Wat is Economic order quantité (EOQ), en wat zijn de nadelen hiervan?
Voorraadbeheer wat gebruikt maar van voorspellingen en statistiek op basis van historische verkoopgegevens. 
Beperking; De toekomstige vraag kan niet voorspeld worden
Wat is Economic order quantité (EOQ), en wat zijn de nadelen hiervan?
Voorraadbeheer wat gebruikt maar van voorspellingen en statistiek op basis van historische verkoopgegevens. 
Beperking; De toekomstige vraag kan niet voorspeld worden
Voorraadverloop
Hoe de hoogte van de voorraad gedurende het jaar is
Voorraadhoogte
De hoeveelheid stuks in voorraad