Samenvatting Werken met logistiek

ISBN-10 9001841805 ISBN-13 9789001841805
100 Flashcards en notities
62 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werken met logistiek". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001841805 of 9001841805. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Werken met logistiek

 • 1.1 Logistieke innovatie

 • Op welke drie punten wil Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) Nederland een toppositie verschaffen?
  1. in de afwikkeling van goederenstromen
  2. als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten
  3. als land met een aantrekkelijke innovatie- en  vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven
 • 1.2 Geschiedenis van de logistiek

 • Wat is "logistiek"?
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de inkoop tot aan het afleveren bij de klant.
 • Wat is het doel van logistiek?
  Tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt.
 • Logistiek: "Alle voorbereidingen en handelingen die nodig zijn om de troepen op de meest doeltreffende wijze van goederen en voorraden te voorzien en onder de gunstigste omstandigheden te doen strijden."
 • Wat is "effectiviteit"?
  De doeltreffendheid van het proces.
 • Hoe kwamen effectiviteit en efficiëntie terug bij de militaire logistiek?
  Effectiviteit: kosten noch moeite werden gespaard om levensmiddelen en munitie aanwezig te laten zijn aan het front.
  Efficiëntie: dit was minder belangrijk omdat het economisch voortvarend ging. Tijdens de recessie heeft efficiënte logistiek niet bijgedragen aan economisch herstel. Efficiënte logistiek kwam pas eind twintigste eeuw.
 • Wat is "efficiency"?
  Tegen lage kosten en kapitaalgebruik voldoen aan de behoeften van de markt.
 • Logistiek:
  • "Logistiek omvat de organisatie, planning, besturing én uitvoering van de goederenstroom,
  • vanaf de ontwikkeling en inkoop, via de productie en distributie naar de eindafnemer,
  • inclusief de retourstromen.
  • Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik,
  • te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen."
 • Vanaf wanneer werd samenwerken met klanten belangrijk?
  Vanaf 2000.
 • 1.3 Logistieke deeltrajecten

 • Wat is de hoofdvorm van het logistieke systeem?
  Blackbox: invoer, doorvoer, uitvoer.
 • Welke vormen van goederenstroombesturing worden genoemd?
  1. Material management
  2. Physical distribution management
  3. Business logistics
 • Wat is een subsysteem?
  Onderdelen van een systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd.
 • Wat houdt material management in?
  Het geheel aan activiteiten om grondstof- en halffabrikaatstromen en de bijbehorende gegevensstromen door het productieproces te voeren én het zo efficiënt mogelijk benutten van het productieapparaat.
 • Wat is "business logistics"?
  De verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstroom te beheersen. 
 • Wat houdt Physical distribution management in?
  PDM houdt zich bezig met de goederenstroom en de bijbehorende gegevensstroom vanaf het einde van het productieproces tot en met de consument.
 • Uit welke twee subsystemen bestaat business logistics?
  Materials management en physical distribution management.
 • Wat houdt Business logistics in?
  BM is de combinatie van Material management en Physical distribution management.
 • Wat is "materials management"?
  Alle activiteiten om de grondstoffen- en halffabricatenstromen zo efficiënt mogelijk door het productieproces te voeren. Ook de activiteiten om het productieapparaat optimaal te gebruiken. 
 • Uit welke 4 subsystemen bestaat Material management?
  1. Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving - incl. beoordelen leveranciers, make or buy beslissingen
  2. Voorraadbeheer grondstroffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen - incl. berekeningen voor materiaalbehoefte, prognoses, orders
  4. Materials handling - keuzes hoe materialen intern getransporteerd en verwerkt worden
 • Wat is "physical distribution management"?
  Houdt zich bezig met de goederenstromen en de verbonden gegevensstromen vanaf het einde van het productieproces tot aan het afleveren bij de klant.
 • Wat houden de productiewaarde en verkoopwaarde in?
  Productiewaarde = waarde ingekochte materiaal + door de productie toegevoegde waarde
  Verkoopwaarde = productiewaarde + (waarde + marge) die gerealiseerd wordt in het verkoop- en distributietraject
 • Welke beslissingen horen bij materials management?
  Inkoop, voorraad (grondstoffen), productieplanning, materials handling.
 • Uit welke kosten zijn Material management opgebouwd?
  1. Investeringen in grond- en hulpstoffen, halffabricaten en loonkosten
  2. Materials handling (opslag en interne transport)
  3. Alle activiteiten rondom productieplanning en -besturing (niet de productie zelf)
  4. Inkoop - logistieke kosten van de inkoop, niet de inkoopkosten van grondstoffen (dat zit al bij 1.)
  5. Overige kosten zoals informatievoorziening, administratie en overhead
 • Welke beslissingen horen bij physical distribution management?
  Voorraad (gereed), magazijnen en depots, transport.
 • Uit welke 3 subsystemen bestaat Physical distribution management?
  1. Voorraadbeheer gereed product - optimale bestelhoeveelheid en -moment, vraagvoorspelling
  2. Magazijnen en depots - locatie, materialen, interne transport, orderverzamelsysteem
  3. Transport (extern) - middel, zelf of uitbesteden, routeplanning
 • Waaruit bestaat de verkoopwaarde?
  Uit de productiewaarde en de toegevoegde waarde.
 • Uit welke kosten is Physical distribution management opgebouwd?
  1. Voorraadkosten - rentekosten die verbonden zijn aan het vermogen om de aanwezige goederen te financieren
  2. Externe transportkosten
  3. Magazijnen (stellingruimte), verpakkingen, interne transport
  4. Overig, o.a. administratiekosten
 • Wat is "reverse logistics"?
  De retourstromen van gebruikte producten.
 • Welke 4 deeltrajecten kennen we in de logistiek?
  1. Inkoop- / aanvoerlogistiek (Physical supply)
  2. Productielogistiek (Material management)
  3. Distributielogistiek (Physical distribution)
  4. Reverse logistics
 • Wat is "inkooplogistiek"?
  Het beheersen van de goederenstromen en gegevensstromen van grondstoffen tot aan het begin van het productieproces.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is parallellisatie?
Samenwerken van dezelfde schakel, maar in een andere markt.
Welke twee hoofdcategorieën worden genoemd binnen e-procurement en welke 8 subcategorieën?
Inkoopbesturingsproces – Purchasing management process – e-informing
Inkooptransactieproces - … - e-transactioning

A. E-informing = internettechnologie voor ontvangen, bewerken en verspreiden van inkoopinformatie

1.Purchasing intelligence – gebruik van data tot inkoopinformatie
2.E-contractmanagement – een IT systeem voor het beheren van contracten en zaken zoals naleving

B. E-transactioning = internettechnologie voor het operationele inkoopproces
3. e-sourcing – zoeken naar leveranciers
4. Collaborative product commerce – zoeken naar organisaties om mee samen te werken
5. e-tendering – opdrachten voor leveranciers uitschrijven, ontvangen van voorstellen en offertes
6. e-reverse auctioning – online veilen van producten waarbij de kopende partij in de lead is (kopende partij zet vraag uit, leveranciers kunnen bieden op het vervullen van deze vraag)
7. web-based ERP – online ERP tools
8. e-ordering – elektronisch aanvragen, bestellen en ontvangen van producten en diensten
Wat houdt e-procurement in?
Het gebruik maken van e-business bij inkoop.
Wat houdt e-logistics en e-fulfilment in?
Het toepassen van e-business op logistiek, met name voor e-commerce.
e-logistics bestaat uit een frontoffice en backoffice, deze laatste wordt e-fulfilment genoemd.
Wat zijn de effecten van e-commerce op Plaats, Product, Prijs en Promotie?
 • Plaats - Altijd en overal bestelling. Afhankelijk van je locatie aanbiedingen krijgen.
 • Product - Opties kiezen en zaken specificeren, kan online net even wat makkelijker.
 • Prijs - Klant kan makkelijker prijsvergelijkingen uitvoeren, dus dit wordt belangrijker.
 • Promotie - Persoonlijker communiceren.
Wat houdt e-commerce in?
Het toepassen van e-business op marketing en verkoop. Het gaat om:
 1. Online presentatie van goederen en diensten
 2. Online bestellen en factureren
 3. Online orderstatusinformatie
 4. Online betaling en transactieafhandeling 
Wat zijn de 4 trends rondom e-business?

 1. Individuele klanten staan centraal - interactiviteit en maatwerk
 2. Netwerkorganisaties en uitbesteding - activiteiten uitbesteden
 3. Snelheid en transparantie - snelle levering en informatievoorziening
 4. Uitgebreidere dienstverlening - data verkopen en onderhoud op afstand
Wat houdt e-business in?
Het elektronisch uitvoeren van transacties m.b.v. moderne informatietechnologie. Het doel is om middels betere informatieuitwisseling de kosten te verlagen en de service te verbeteren.
Wat houdt de Pareto-analyse in?
Het analyseren van de producten die de grootste bijdrage op de omzet hebben.
Wat is het verschil tussen de klassieke benadering en integrale benadering bij de aansturing van voorraadpunten?
Bij de klassieke benadering wordt elk voorraadpunt apart aangestuurd. Deze hanteert z'n eigen push en/of pull strategie.

Bij de integrale benadering worden alle voorraadpunten centraal aangestuurd en wordt er onderling gecommuniceerd.