Samenvatting Werken met Logistiek / Supply chain management

-
1275 Flashcards en notities
85 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werken met Logistiek / Supply chain management". De auteur(s) van het boek is/zijn H M Visser & A R Van Goor. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werken met Logistiek / Supply chain management

 • 1 logistiek in vogelvlucht

 • Met wat vormt Nederland een toegangspoort tot de EU?
  Met de strategische ligging, mainports en uitstekende infrastructuur.
 • wat betekent effectiviteit in de logistiek?
  doeltreffend 
 • Wat houdt het 4c concept in?
  Gezamelijke ketenregie en -configuratie van een aantal grote verladers over meerdere suplly chains
 • Wat is een black box?
  Wanneer goederen worden verwerkt tot meer waardevolle goederen.
 • Hoe kan je bouwen aan een betere beeldvorming rondom logistiek?

  Nederland moet dan doordrongen raken van de dynamiek, meerwaarde en innovatieve kracht van logistiek.

   

 • wat betekent efficiency in de logistiek?
  zo goedkoop mogelijk produceren
 • Wat omvat logistiek?

  de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer inclusief de retourstromen

 • Wat is effectiviteit?
  Wanneer inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijgedragen worden aan het beoogde doel.
 • Wat houdt een 'parapluboodschap' in?

  Dit is een gezamenlijke, centrale boodschap. Het biedt inspiratie en perspectief en het is een boodschap dat de hele logistieke sector omvat.

  vb: Nederland  = logistiek.

   

 • Wat is een primaire proces?
  de goederenstroom, omdat deze uiteindelijk tot geldstroom leidt
 • Wat is het doel van logistiek?

  Om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen
 • Wat is efficiency?
  Met zo min mogelijk inspanning doel behalen.
 • Wat bereik je met logistieke denkkracht?

  Door dit brengen we onze dagelijkse behoeften binnen handbereik en houden we ze betaalbaar. Logistiek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en daarmee aan een betere levenskwaliteit.

 • Welke 4 material management systemen zijn er?
  - Inkoop/werving
  - Voorraadbeheer
  - Productieplanning
  - Materials handeling
 • Wat is het primaire proces binnen de logistiek?

  de goederenstroom
 • Wat is logistiek?
  Omvat organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom. Vanaf de ontwikkeling en inkoop via de productie en distributie naar de eindafnemer. Inclusief de retourstromen.
 • Wat doet Stichting Nederland is Logistiek?
  Deze instituut coördineert alle activiteiten rondom de imagoverbetering van logistiek in Nederland.
 • Welke 3 fysieke distributie systemen zijn er?
  - Voorraadbeheer gereed product
  - Problematiek rond en binnen de magazijn depots
  - Het transport
 • Kenmerken logistiek levensmiddelendetailhandel:
  Uitgebreid assortiment, groot aantal leveranciers, groot aantal afnemers, beperkte ruimte per filiaal
 • Wat is een primaire proces?
  Goederenstroom, zodat het een geldstroom kan genereren.
 • Waardoor is er een gebrek aan innovatie?
  Beperkte innovatie vloeit voort uit de specifieke omstandigheden en uitdagingen van de verschillende partijen die samen deze sector vormen.

  gevolg -> de concurrentiekracht brokkeld af.
 • Wat is divergente productie?
  uit één enkele grondstof vele specifieke producten maken. Zoals melk.
 • Wat is een fysieke stroom binnen de black box?
  Invoer -> Doorvoer -> Uitvoer

  Ruw staal -> Walsen -> Stalen buis
 • Waar zorgt innovatie o.a. voor?
  Voor een lagere kostprijs voor producenten en het versterkt de concurrentiekracht op de wereldmarkt ook de koopkracht van de Nederlandse consument.
 • Wat zijn subsystemen?
  Eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd zonder het overzicht op het totaal te verliezen
 • Wat zijn subsystemen?
  Onderdelen van een systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd.
 • Hoe kan Nederland een unieke positie nemen in Europa?
  Door in te zetten op het besturen, beheersen en ontwerpen van dynamische en soms virtuele logistieke ketens en netwerken.
 • Wat omvat material management?
  Het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabricatenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren.
 • Wat is Material Management?
  Wanneer activiteiten ontwikkeld worden om grondstoffen, halffabricaten stromen en gegevensstromen zo efficient mogelijk door het productieproces te voeren.
 • Hoe neemt de complexiteit en dynamiek in supply chains toe?
  Hier zorgt de wereldwijde groei van die goederenstromen, de toenemende individuele wensen, eisen van de consument en de behoefte aan meer duurzame logistieke activiteiten voor.

  -> hierdoor onstaat een groeiende behoefte aan nieuwe innovatie ketenregie en- configuratieconcepten.

  Verder komen er 'regiecenters' die de ketenregie en -configuratie gaan centraliseren.
 • Wat omvat business logistics?
  Alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen
 • Wat is Physical distribution management?
  Goederenstromen en de verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Waar zorgt een innovatieprogramma voor?

  Het innovatieprogramma voorkomt dilemma's als: vertrouwenskwesties, verdelingsvraagstukken (wie investeert/wie profiteert) en het feit dat de innovaties zo vernieuwend zijn dat er drempel is om als eerste te investeren.

  er wordt aangesloten en ingezet op het versterken van bestaande ideeën, concepten en initiatieven van grote bedrijven (verladers, logistieke en andere dienstverleners en knooppunten/mainports) die ontwikkeld zijn in samenwerking met Nederlandse kennisintituten.
 • Wat omvat physical distribution management?
  De goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Wat is Business logistics?
  Alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen.
 • Uit welke 2 concepten bestaat het ketenregie en -configuratie?
  Uit Cross Chain en Control Center (4c) en service logistiek
 • Wat zijn de 4 subsystemen binnen Material management / Productielogistiek?
  1. Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving
  2. Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen
  4. Materials handling
 • Waar gaat het 4C concept over?
  Over gezamenlijke ketenregie- en configuratie van een aantal grote verladers over meerdere supply chains.
 • Wat zijn logistieke kosten?
  Percentage van productiewaarde en of verkoopwaarde.
 • Wat is logistiek?
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer incl de retourstromen.

  Doel: om tegen lagen kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, en te zorgen voor een langdurige relatie met de klant.
 • Wat is productiewaarde?
  Waarde van het ingekochte materiaal, vermeerderd met de toegevoegde waarde van het productiebedrijf.
 • Wat is een blackbox?
  Organisaties worden zo beschouwd. Dit is de eenvoudigste voorstelling van een systeem. Het komt eropneer dat goederen in de organisatie verwerkt worden tot meer waardevollere goederen.

  Vb fysieke stroom: invoer -> doorvoer -> uitvoer
 • Wat is verkoopwaarde?
  Productiewaarde + toegevoegde waarde + winstmarge.
 • Wat zijn subsystemen?
  Dit zijn eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd zonder het overzicht op het totaal te verliezen.
 • Wat is Materials handling?
  Betrekking op opslag en interne transport van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en onderhanden werk.
 • Wat is material management?
  Dit omvat het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabricantenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficient mogelijk naar/door het productieproces te voeren alsmede de werkzaamheden die worden verricht om een zo efficient mogelijk benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen.
 • Wat is productieplanning en besturing?
  Alle activiteiten die nodig zijn om de productie te beheersen.
 • Wat is physical distribution management?
  Dit houdt zich bezig met de goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het éinde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Wat zijn de 3 subsystemen van Fysieke distributie?
  1. Voorraadbeheer gereed product
  2. Magazijnen en depots
  3. Transport
 • Wat is business logistics?
  Een verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande/uitgaande goederenstromen te beheersen.

  -figuur 1.3. blz 33
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is LLC?
Low Level Code, de uiteindelijke materiaalbehoefte te vereenvoudigen.
Wat is een stuklijst?
De gebruikte materialen en onderdelen die de ontwerper bij zij producttekening zet.
Wat is Item Master File?
Geeft de informatie per productnummer weer.
Wat is een product?
Een voorwerp of dienst die bedoeld is om met meerwaarde verkocht te worden.
Wat is Incourant?
Weinig belangstelling.
Wat is Veiligheidsvoorraad?
Buffer tegen onzekerheden in de vraag of in de aanvoer.
Wat is Cyclusvoorraad?
Voorraad geleidelijk aanvullen.
Wat is Buffervoorraad?
Hoeveelheid materiaal die wacht op verdere bewerking.
Wat is Filiaalvoorraad?
Goederen die op een koper wachten bij de detailhandel.
Wat is Pijplijnvoorraad?
Goederen die onderweg zijn tussen 2 of meer schakels.