Samenvatting Werken met logistiek supply chain management

-
ISBN-10 9001899919 ISBN-13 9789001899912
103 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Werken met logistiek supply chain management
 • H M Visser A R van Goor
 • 9789001899912 of 9001899919
 • 2019

Samenvatting - Werken met logistiek supply chain management

 • 1 Zonder logistiek kan niemand werken

 • Wat is clusteren?
  Het bij elkaar brengen van artikelen op basis van gemeenschappelijke logistieke kenmerken. Bijvoorbeeld: houdbaarheid en omzetsnelheid.
 • Wat is reverse logistics?
  De ontwikkelingen op milieugebied dwingen de logistiek om ook aandacht te schenken aan retourstromen van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen.
 • Wat is een productiebedrijf?
  Een productiebedrijf zal vooral de vorm van het product wijzigen, vaak worden er meerdere handelingen van bewerken achter elkaar toegepast.
 • Wat is divergente productie?
  Een wijze van productie, waarbij uit een enkele grondstof veel verschillende producten gemaakt worden.
 • Wat is convergente productie?
  Een wijze van productie, waarbij uit meerdere onderdelen enkele producten gemaakt kunnen worden.
 • Wat is materials handling?
  Het beheren en beheersen van voorradengrondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten en gereed product, tot het centraal magazijn.
 • Wat is inkooplogistiek?
  De afstemming richt zich voornamelijk op het afsluiten met overeenkomsten met derden voor het verkrijgen van goederen, alsmede het bestellen en verwerven daarvan.
 • Wat is beleveringsfrequentie?
  Het verschillende malen per dag uitleveren van snellopende producten bij een winkel.
 • Wat is JIT?
  Het beleveren van producten op een moment dat ze pas echt nodig zijn. (just in time)
 • Wat is material management?
  Het gaat hierbij om het plannen en ondersteunen van de goederenstroom vanaf de binnenkomst tot aan de aflevering van het gerede product.
 • 1.1 Logistiek als succesfactor

 • Logistiek is de rijgpen door het bedrijfsleven
 • Wat zijn belangrijke aspecten bij logistiek?
  Loonkosten, levertijd, degelijkheid, flexibiliteit.
 • Logistiek kan voor zowel sport als het zakenleven een onderscheidende factor van succes zijn.
 • 1.2 Logistieke deeltrajecten

 • Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen.

  Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen.
 • 1.2.1 Black box

 • Wat gebeurt er binnen de black box?
  Er wordt waarde aan het product toegevoegd, dit is het proces binnen de organisatie.

 • Hoe werkt de fysieke stroom door een black box?
  Je begint bij de invoer, dit gaat door de black box (doorvoer) heen, wat uitkomt bij de uitvoer.
 • Onder welke 2 deeltrajecten valt de totale goederenstroom?
  1. Material management
  2. Fysieke distributie management
 • Wat houdt material management in?
  Het ontvangen van de (half)producten en het verwerken hiervan naar het eindproduct.
 • Wat houdt Physical distribution management in?
  Het proces vanaf het eindproduct tot de consument.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Werken met Logistiek / Supply chain management
 • H M Visser & A R Van Goor
 • of

Samenvatting - Werken met Logistiek / Supply chain management

 • 1 logistiek in vogelvlucht

 • Met wat vormt Nederland een toegangspoort tot de EU?
  Met de strategische ligging, mainports en uitstekende infrastructuur.
 • wat betekent effectiviteit in de logistiek?
  doeltreffend 
 • Wat houdt het 4c concept in?
  Gezamelijke ketenregie en -configuratie van een aantal grote verladers over meerdere suplly chains
 • Wat is een black box?
  Wanneer goederen worden verwerkt tot meer waardevolle goederen.
 • Hoe kan je bouwen aan een betere beeldvorming rondom logistiek?

  Nederland moet dan doordrongen raken van de dynamiek, meerwaarde en innovatieve kracht van logistiek.

   

 • wat betekent efficiency in de logistiek?
  zo goedkoop mogelijk produceren
 • Wat omvat logistiek?

  de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer inclusief de retourstromen

 • Wat is effectiviteit?
  Wanneer inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijgedragen worden aan het beoogde doel.
 • Wat houdt een 'parapluboodschap' in?

  Dit is een gezamenlijke, centrale boodschap. Het biedt inspiratie en perspectief en het is een boodschap dat de hele logistieke sector omvat.

  vb: Nederland  = logistiek.

   

 • Wat is een primaire proces?
  de goederenstroom, omdat deze uiteindelijk tot geldstroom leidt
 • Wat is het doel van logistiek?

  Om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen
 • Wat is efficiency?
  Met zo min mogelijk inspanning doel behalen.
 • Wat bereik je met logistieke denkkracht?

  Door dit brengen we onze dagelijkse behoeften binnen handbereik en houden we ze betaalbaar. Logistiek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en daarmee aan een betere levenskwaliteit.

 • Welke 4 material management systemen zijn er?
  - Inkoop/werving
  - Voorraadbeheer
  - Productieplanning
  - Materials handeling
 • Wat is het primaire proces binnen de logistiek?

  de goederenstroom
 • Wat is logistiek?
  Omvat organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom. Vanaf de ontwikkeling en inkoop via de productie en distributie naar de eindafnemer. Inclusief de retourstromen.
 • Wat doet Stichting Nederland is Logistiek?
  Deze instituut coördineert alle activiteiten rondom de imagoverbetering van logistiek in Nederland.
 • Welke 3 fysieke distributie systemen zijn er?
  - Voorraadbeheer gereed product
  - Problematiek rond en binnen de magazijn depots
  - Het transport
 • Kenmerken logistiek levensmiddelendetailhandel:
  Uitgebreid assortiment, groot aantal leveranciers, groot aantal afnemers, beperkte ruimte per filiaal
 • Wat is een primaire proces?
  Goederenstroom, zodat het een geldstroom kan genereren.
 • Waardoor is er een gebrek aan innovatie?
  Beperkte innovatie vloeit voort uit de specifieke omstandigheden en uitdagingen van de verschillende partijen die samen deze sector vormen.

  gevolg -> de concurrentiekracht brokkeld af.
 • Wat is divergente productie?
  uit één enkele grondstof vele specifieke producten maken. Zoals melk.
 • Wat is een fysieke stroom binnen de black box?
  Invoer -> Doorvoer -> Uitvoer

  Ruw staal -> Walsen -> Stalen buis
 • Waar zorgt innovatie o.a. voor?
  Voor een lagere kostprijs voor producenten en het versterkt de concurrentiekracht op de wereldmarkt ook de koopkracht van de Nederlandse consument.
 • Wat zijn subsystemen?
  Eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd zonder het overzicht op het totaal te verliezen
 • Wat zijn subsystemen?
  Onderdelen van een systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd.
 • Hoe kan Nederland een unieke positie nemen in Europa?
  Door in te zetten op het besturen, beheersen en ontwerpen van dynamische en soms virtuele logistieke ketens en netwerken.
 • Wat omvat material management?
  Het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabricatenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren.
 • Wat is Material Management?
  Wanneer activiteiten ontwikkeld worden om grondstoffen, halffabricaten stromen en gegevensstromen zo efficient mogelijk door het productieproces te voeren.
 • Hoe neemt de complexiteit en dynamiek in supply chains toe?
  Hier zorgt de wereldwijde groei van die goederenstromen, de toenemende individuele wensen, eisen van de consument en de behoefte aan meer duurzame logistieke activiteiten voor.

  -> hierdoor onstaat een groeiende behoefte aan nieuwe innovatie ketenregie en- configuratieconcepten.

  Verder komen er 'regiecenters' die de ketenregie en -configuratie gaan centraliseren.
 • Wat omvat business logistics?
  Alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen
 • Wat is Physical distribution management?
  Goederenstromen en de verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Waar zorgt een innovatieprogramma voor?

  Het innovatieprogramma voorkomt dilemma's als: vertrouwenskwesties, verdelingsvraagstukken (wie investeert/wie profiteert) en het feit dat de innovaties zo vernieuwend zijn dat er drempel is om als eerste te investeren.

  er wordt aangesloten en ingezet op het versterken van bestaande ideeën, concepten en initiatieven van grote bedrijven (verladers, logistieke en andere dienstverleners en knooppunten/mainports) die ontwikkeld zijn in samenwerking met Nederlandse kennisintituten.
 • Wat omvat physical distribution management?
  De goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Wat is Business logistics?
  Alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen.
 • Uit welke 2 concepten bestaat het ketenregie en -configuratie?
  Uit Cross Chain en Control Center (4c) en service logistiek
 • Wat zijn de 4 subsystemen binnen Material management / Productielogistiek?
  1. Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving
  2. Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen
  4. Materials handling
 • Waar gaat het 4C concept over?
  Over gezamenlijke ketenregie- en configuratie van een aantal grote verladers over meerdere supply chains.
 • Wat zijn logistieke kosten?
  Percentage van productiewaarde en of verkoopwaarde.
 • Wat is logistiek?
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer incl de retourstromen.

  Doel: om tegen lagen kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, en te zorgen voor een langdurige relatie met de klant.
 • Wat is productiewaarde?
  Waarde van het ingekochte materiaal, vermeerderd met de toegevoegde waarde van het productiebedrijf.
 • Wat is een blackbox?
  Organisaties worden zo beschouwd. Dit is de eenvoudigste voorstelling van een systeem. Het komt eropneer dat goederen in de organisatie verwerkt worden tot meer waardevollere goederen.

  Vb fysieke stroom: invoer -> doorvoer -> uitvoer
 • Wat is verkoopwaarde?
  Productiewaarde + toegevoegde waarde + winstmarge.
 • Wat zijn subsystemen?
  Dit zijn eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd zonder het overzicht op het totaal te verliezen.
 • Wat is Materials handling?
  Betrekking op opslag en interne transport van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en onderhanden werk.
 • Wat is material management?
  Dit omvat het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabricantenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficient mogelijk naar/door het productieproces te voeren alsmede de werkzaamheden die worden verricht om een zo efficient mogelijk benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen.
 • Wat is productieplanning en besturing?
  Alle activiteiten die nodig zijn om de productie te beheersen.
 • Wat is physical distribution management?
  Dit houdt zich bezig met de goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het éinde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Wat zijn de 3 subsystemen van Fysieke distributie?
  1. Voorraadbeheer gereed product
  2. Magazijnen en depots
  3. Transport
 • Wat is business logistics?
  Een verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande/uitgaande goederenstromen te beheersen.

  -figuur 1.3. blz 33
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Uit welke 8 stappen bestaat het inkoopfunctie traject?
 1. Klant;
 2. Specificeren;
 3. Selecteren;
 4. Contracteren;
 5. Bestellen;
 6. Bewaken;
 7. Nazorg;
 8. Leverancier. 
Welk doel heeft de functie 'bestellen en bewaken' bij de inkoopfunctie?
Een efficiënte order- en bestelprocedure ontwikkelen en zorgen voor effectieve probleemoplossingen.
Welke 3 dingen worden uitgezocht/vastgesteld bij de functie 'contracteren' bij de inkoopfunctie?
 1. Onderhandelen over de beste voorwaarden; 
 2. Prijsafspraken en contract-leveringsvoorwaarden.
Welke 5 dingen worden uitgezocht/vastgesteld bij de functie 'selecteren' bij de inkoopfunctie?
 1. Vaststellen wijze van uitbesteden; 
 2. Kwalificatieprocedure; 
 3. Selecteren leveranciers; 
 4. Offertes aanvragen. 
Welke 4 dingen worden uitgezocht bij de functie specificatie bij de inkoopfunctie?
 1. Welke goederen/diensten nodig zijn; 
 2. Exacte wensen in kaart brengen; 
 3. Gebruik maken van functionele en gedetailleerde technische specificatie; 
 4. Inzicht krijgen in de kosten. 
Welke 3 stappen vallen onder de logistieke inkoopfunctie?
 1. Bestellen;
 2. Bewaken;
 3. Nazorg. 
Welke 3 stappen vallen onder de offerteprocedure/commerciële inkoopfunctie?
 1. Specificeren;
 2. Selecteren;
 3. Contracteren.
Uit welke 4 aspecten bestaat de 'missie inkooplogistiek'?
 1. Grondvorm logistiek;
 2. Besturingssysteem inkooplogistiek;
 3. Informatie inkooplogistiek; 
 4. Personele organisatie inkooplogistiek. 
Uit welke 3 indicatoren bestaat het logistiek raamwerk bij inkooplogistiek?
 1. Concurrentiestrategie;
 2. Missie inkooplogistiek;
 3. Prestatie-indicatoren inkooplogistiek.
E-procurement
Het elektronisch laten verlopen van de processen en transacties in verband met aankoopopdrachten.