Samenvatting Wetenschapsleer

-
615 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wetenschapsleer". De auteur(s) van het boek is/zijn C Widdershoven Heerding. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wetenschapsleer

 • 1 relevantie en pretenties vd wetenschapsleer

 • wat is de taak van de moderne wetenschappen
  ze leveren ons informatie, bepalen onze omgeving, beinvloeden de structuur van onze samenleving ne bepalen hoe wij ons zelf en de samenlevin gopvatten.
 • wetenschapsbelang: geeft kennis,

                                         laat kennis toto ons koem door elektr. middelen

                                         belangijk bij inrichten van onze maatschappij

   

 • wat verstaat men onder de black box
  de zwarte doos waar wij niet in kunnen kijken maaar die kennis en techniek bevat
 • welke vormen van moderne wetenschappen bestudeerde de filosofie
  wiskunde en mechanica
 • welke traditionele problemen ontdekten de filosofen bij de bestudering van de wetenschappen
  problemen met de kentheoretische rechtvaardigign van kennis ende socilaal-filosofische benadering van de wetenschap

 • welk onderscheid maken filosofen (met de woorden van KANT) tussen kennis?
  verschil tussen Quaestio facti (=feitelijk gelden) en quaestio juris(=rechtmatig gelden)

 • wat zijn de fundamenten waarop kennis is gebouwd?
  de fundamenten zijn emprirsch zintuigelijk of rationeel
 • rene descartes ijverde voor degelijke fundering van kennis. schreef Discourt de la methode waarin hij zijn onv rede uitte met bestaande wetenschappen behalve de wiskunde .volgens hem levert alleen het verstand de ware kennis
 • waarom hoeft feitelijke kennis niet perse waar te zijn?
  kennis moet op de juiste wijze verworven zijn, dat is met feitelijke kennis niet altijd zo.
 • welke wetenschap gaf volgens de filosofen de ware kennis
  wiskunde en natuurwetenschappen
 • de filosofen waren normatief bezig door maatstaven op te stellen waaraan wetenschap moet voldoen
 • 1.1 de wetenschappen van de media

 • Welke beelden zijn er van wetenschap?
  Beeld is niet constant en eenduidig, wetenschap is gevaarlijk, maar ook (levens)reddend. Waardering verschilt van land tot land
 • Welke beelden zijn er van wetenschappers?
  Jaren zestig: alleswetend, verstrooid maar betrouwbaar. Vb: Bommelstrips
  Nu: door media nu meer beelden van wetenschapper: politiek onnozel, gewiekst werknemer etc.
 • Wat hebben beelden gemeenschappelijk?
  Wetenschap wordt voorgesteld als "black box" d.w.z. proces hoe wetenschappers nieuwe feiten en verbanden ontdekken blijven onduidelijk. 
  Maar dit is juist onderwerp van wetenschapsleer
 • 1.2 de filosofische bestudering van de wetenschappen in historisch perspectief

 • wetenschappen produceren niet alleen kennis, ze zijn ook van belang voor welvaart en welzijn, de socialle-filosofische rechtvaardigign. voorbeeld: Francis Bacon en denkers van de verlichting
 • Moderne wetenschappen (na 1600) hielden zich bezig met wiskunde en mechanica. Werden onderzocht vanuit kentheoretische of wetenschapsfilosofische vraagstelling
 • wanneer kwam de wetenschapskritische benadering en wat hield dit in
  in de 19e eeuw, met name de theorie in van Marx en in de 20e eeuw met de Frankfurter schule, franse cultuurcritici en in feministische kringen.
 • Met welke vragen hielden filosofen zich bezig sinds de opkomst van de moderne wetenschappen?. 
  Wat voor type kennis wordt er in de wetenschappen verworven en wat is de relatie tussen die kennis en de werkelijkheid.
 • welke invalshoeken worden gebruikt bij het onderzoek naar het verschijnsel wetenschap

  nummer 1. aant.

  1. 2.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.