Samenvatting WFT Basisdeskundigheid

-
372 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - WFT Basisdeskundigheid

 • 1.1 Mondelinge communicatie

 • Waar is mondelinge communicatie een belangrijke rol?
  In het adviesproces
 • Uit welke structuren bestaat een gesprek met de klant
  Kop, romp, staart.
 • Wat is een inventarisatiefase?
  Deze fase vindt plaats na het intakegesprek. Hierin krijgt de cliënt een vaste adviseur/begeleider toegewezen om zijn situatie zo efficiënt mogelijk in kaart te brengen.
 • Op welke manier kan je een goed gesprek met de klant voeren
  Luisteren, doorvragen en samenvatten
 • Wat wordt er naar de klant toegestuurd om zijn gesprek voor te bereiden?
  Een schriftelijke vragenlijst.
 • Met wat voor soort vragen kun je een klant ondervragen
  Stelvraag, retorische vraag, ja-nee vragen, focusvraag
 • Op wat voor feiten moet je advies gebaseerd zijn?
  Op harde- en zachte feiten.
 • 1.2 Gespreksstructuur

 • Hoe ziet de structuur van een gesprek eruit?
  1. Kop
  2. Romp 
  3. Staart
 • 1.2.1 Kop

 • Beschrijf de kop van het gesprek.
  Hiermee open je het gesprek het. Dit kan gaan over koetjes en kalfjes en andere onbelangrijke zaken.
 • 1.2.1.1 Romp

 • Beschrijf de romp van het gesprek.
  Hierin speelt de daadwerkelijke van het gesprek de hoofdrol. Er kunnen vragen gesteld worden over of uitleg gegeven worden.
 • Kunnen er documenten aangeleverd worden in de romp van het gesprek?
  Ja.
 • 1.2.1.1.1 Staart

 • Beschrijf de staart van het gesprek.
  Hierin wordt het gesprek afgerond en kort samen gevat. De gemaakte afspraken worden op een rijtje gezet. Hier wordt ook duidelijk of het doel van het gesprek is behaald en of een vervolggesprek plaats gaat vinden.
 • 1.3 LSD

 • Waar staat LSD voor?
  Luisteren, samenvatten en doorvragen.
 • Hoe bereid je een gesprek voor?
  Vast stellen wat het doel van je gesprek is en welke vragen je wilt stellen.
 • Wat voor vraag stel je op het begin van het gesprek?
  Open vraag
 • Wat doe je als de ander aan het woord is?
  Stil zijn.
 • Wat doe je als het antwoord onduidelijk is?
  Doorvragen.
 • Wat doe je aan het eind van het gesprek?
  Samenvatten en afsluiten.
 • Is het verstandig om degene met wie je spreekt te vragen of je mag samenvatten?
  Ja.
 • Wat is het voordeel van samenvatten?
  Hiermee kan je controleren of je alles op juiste manier hebt begrepen.
 • Hoeveel soorten vragen zijn er?
  7
 • Noem alle soorten vragen op.
  1. Open vraag
  2. Gesloten vraag
  3. Kadervraag
  4. Stelvraag
  5. Focusvraag
  6. Retorische vraag
  7. Suggestieve vraag
 • Welke soort vraag begint vaak met: wie, wat, waar, wanneer en hoe?
  Gesloten vraag
 • Wat voor vraag is dit ''Stel dat u uw huis moet verkopen, omdat u werkloos bent geworden, hoe zou u dat vinden?''
  Stelvraag
 • In welke vraag zit het antwoord al in het vraag vermeld?
  Kadervraag
 • Wat voor vraag is dit ''u geeft aan dat u wilt sparen voor later, wilt u dat op een spaarrekening of een spaarverzekering?''
  Kadervraag
 • Met welke vraag laat je de klant inleven in een bepaalde situatie?
  Focusvraag
 • Wat voor vraag is dit ''hoe ziet uw dag eruit als u met pensioen bent?''
  Focusvraag
 • Met welke vraag verwacht je geen antwoord op je vraag?
  Retorische vraag
 • Wat voor vraag is dit ''je wilt vanavond zeker geen spruitjes eten?''
  Retorische vraag
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een 1% criterium?
Dat er minimaal 1% kans is op overlijden, dit word meegenomen bij lijfrente
van Welke lijfrentes mogen premies afgetrokken worden bij de belastingdienst?
Oudedag, tijdelijke oudedag, en nabestaande en gehandicapt kind 18+
Wat is bancaire lijfrente?
Voor je pensioen sparen via je bank
Kan je zomaar arbeidsongeschiktheidsrente fixen?
 Nee het moet onderdeel van je levensverzekering zijn
Wie kun je verzorgen met lijfrente en is het aftrekbaar?
Een meerderjarig gehandicapt kind en jawel
Heeft een tijdelijke oudedaglijfrente een maximum qua geld?
Ja  tot 21.741
in welke situatie word overbruggingslijfrente gebruikt?
Om te overbruggen tussen werk en tot pensioenleeftijd
Tot welke leeftijd kan een kind nabestaandenlijfrente ontvangen?
30 jaar
Wat is een oudedaglijfrente?
Uitkeringen omdat je premie betaald hebt, uiterlijk na 5 jaar AOW leeftijd
Wat zijn de stappen als je partner zomaar overlijd?
ANW uitkering daarna nabestaande pensioen regeling en als het toch niet genoeg is dan een nabestaandenlijfrente