Samenvatting WFT-Basismodule

-
399 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "WFT-Basismodule". De auteur(s) van het boek is/zijn NIBE SVV. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - WFT-Basismodule

 • 1 Doelen van de consumentenhuishouding

 • Wat geeft het liquiditeits- en vermogensplan aan?
  • Liquiditeitsplan geeft aan op welk moment voor welk doel geld beschikbaar moet zijn.
  • In het vermogensplan staat de ontwikkeling van de financieringsbron.
 • 1.1 De ideale consument

 • De doelen van een consument kunnen verdeeld worden in:

  • Noodzaak > bestaanszekerheid (oude dag, gezondheid, inkomensdaling, aflossing schulden)
  • Streven > aangenamer leven (onderbreken loopbaan, eerder stoppen met werken)
  • Wens > luxe (nieuwe auto, vakantie, schenking)
 • Wat is de ideale consument
  De ideale consument heeft duidelijk voor ogen wat zijn doelen zijn , Wanneer hij ze wilt bereiken en hoeveel ze kosten.

 • Wat doet een adviseur
  De adviseur helpt de consument zijn doelen te defineren en te ordenen.
 • 1.2 Doel en prioriteit

 • Het is raadzaam om doelen onder te verdelen in:

  Noodzaak > dwingend financieel doel (aflossing, oude dag, gezondheid)

  Streven > aangenamer leven (onderbreken loopbaan, eerder stoppen met werken)

  Wens > luxe (vakantie, auto, schenkingen)

 • In welke catogorieen kan je doelen verdelen
  Noodzaak , Streven en wens
 • Op grond van zakelijke argumenten behoort het kopen van een huis niet tot de noodzakelijke doelen.
 • 1.2.1 Noodzaak

 • Wat zijn noodzakelijke doelen
  Bestaanszekerheid , onderdak , kleding , voedsel, water en verwarming.
 • Wat zijn aandachtsgebieden voor dwingende financieele doelen
  Vermijden van acuut geldtekort, aflossen van schulden, levensonderhoud tijdens de oude dag, levensonderhoud van de nabestaanden, kosten voor handhaven herstel en gezondheid, inkomensdaling door ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
 • 1.2.2 Streven

 • Wat zijn streefdoelen
  Situaties waarbij de huishouding uit vrije wil afziet van een deel van de inkomsten om een aangenamer leven te krijgen.
 • Voorbeelden van streefdoelen
  Onderbreken loopbaan om een studie op te pakken , onderbreken loopbaan om kinderen op te voeden, onderbreken loopbaan voor een rustperiode, enkele jaren voor de officiële pensioen datum stoppen met werken.
 • 1.2.3 Wens

 • Wat zijn wensen
  Wensen liggen op het gebied van luxe en het leven word er aangenamer door terwijl de benodigde inspaning beperkt is.
 • Voorbeelden van wensen
  iedere 2 jaar een nieuwe waggie.
  een avontuurlijke vakantie op ijsland.
  minstens 1 x per maand naar een dure vreetschuur.
  maney geven aan de bitches.
 • 1.2.4 Prioriteit van doelen

 • Wat is de goede volgorde van doelen.(( prioriteiten))
  1. Noodzakelijke doelen
  2.Streefdoelen
  3.Wensen
 • 1.3 Liquiditeitsplan

 • Het liquiditeitsplan geeft aan wanneer de consument het doel zal realiseren en welk geldbedrag hiermee gemoeid is. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld rentevergoeding, inkomensverandering en inflatie.
 • Wat is een liquiditeitsplan
  Het aangeven wanneer de consument het doel gaat realiseren en welk geldbedrag daar voor nodig is.
 • Hoe ziet een liquiditeitsplan eruit
  1. Het doel
  2. Wanneer is het doel bereikt
  3. Huidige aanschafprijs
  4. Huidige liquide middelen (geld)
  5. huidig inkomen
  6.huidige uitgaven

  (EXTRA NIGGA)
  De gemiddelde stijging van de uitgaven
  De gemiddelde stijging van de inkomsten
  Te verwachten incidentele loonsverhogingen bij promotie
  inkomsten verandering door wisseling van werk of werkgever
  rentevergoeding over spaartegoed
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 4 persoonsverzekeringen 
 • basis verzekering ,
 • aanvullende ziektekostenverzekering
 •  arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 • ongevallen verzekering
Wat is het verschil tussen een schade-, sommen- en persoonsverzekering
schadeverzekering: keert uit n.a.v. verzekerd voorval dat schade heeft veroorzaakt
sommenverzekering: keert vooraf besproken bedrag uit
persoonsverzekering: schade of sommenverzekering die gat dekt veroorzaakt door ziekte of arbeidsongeschiktheid
Noem 3 soorten verzekeringen volgens het burgelijk wetboek
schadeverzekering
sommenverzekering
persoonsverzekering
Leg uit wat een  kansovereenkomst is
er is sprake van onzeker element, de partijen weten vooraf niet wie voordeel van de overeenkomst zal hebben
Wat is een bedrijfsgebouw
een bedrijfsgebouw is een onroerende zaak die is bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf
wat kan een schadeverzekering dekken
woningen inboedels kostbaarheden voertuigen
wat is een persoonsverzekering
de persoonsverzekering is afhankelijk van de verzekeringsovereenkomst een schade of sommenverzekering het gat om verzekeringen die te maken hebben met gezondheid ziekte of arbeidsongeschiktheid

wat is een sommenverzekering
een sommenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit
wat is een schadeverzekering
de schadeverzekering keert uit naar aanleiding van een verzekerd voorval dat schade heeft veroorzaakt
wat is een verzekeringsovereenkomst
een kansovereenkomst