Samenvatting WFT Volmacht Variaverzekeringen

-
102 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "WFT Volmacht Variaverzekeringen". De auteur(s) van het boek is/zijn NIBE SVV. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - WFT Volmacht Variaverzekeringen

 • 1 Sociale zekerheid

 • Noem drie kenmerken van Sociale verzekeringen
  - Verplicht
  - geen overeenkomst nodig (via wetswege geregeld)
  - kring van verzekerden staat omschreven in de wet.
 • Waarop is een uitkering van een sociale voorziening gebaseerd
  Bestaansminimum
 • Het systeem van sociale zekerheid kan worden onderverdeeld in twee dingen
  - Sociale verzekeringen
  - Sociale voorzieningen
 • Sociale verzekeringen kunnen worden onderverdeeld in
  - Volksverzekeringen
  - Werknemersverzekeringen
 • Wat regelt de Wet financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv)
  Financiering van sociale verzekeringen en volksverzekeringen
 • Wat is de taak van het Parlement, de minister van sociale zaken m.b.t. De sociale zekerheid
  - het beleid bepalen
  - budgetten vaststellen
  - doelstellingen omschrijven die de uitvoerders moeten halen
 • Toezicht op sociale zekerheid is in handen van een instantie, welke
  IWI          Inspectie Werk en Inkomen
 • IWI is ontstaan uit een fusie van
  - College toezicht sociale verzekeringen
  - Directie toezicht gemeenten van SZW
 • IWI houdt toezicht op 
  - UWV
  - SVB
  - Gemeenten
 • inspectiedienst voor het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid komt voort uit een fusie tussen:
  - Arbeidsinspectie
  - Sociale inlichtingen en opsporingsdienst
 • 1.3 Uitvoering sociale zekerheid

 • Op 01-01-2001 is de Wet SUWI ingevoerd. Wat betekent dit en wat regelt deze wet?
  Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
  Doel: mensen die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces zijn gekomen, zo snel als mogelijk weer aan het werk krijgen.
  Werk gaat boven uitkering.
 • Op 01-01-2009 zijn CWI en UWV gefuseerd in:
  Uwv Werkbedrijf
 • Welke wetten voert de SVB uit?
  AOW
  ANW
  AKW
  WWB 65+

 • Welke wetten voert het UWV uit?
  WW
  ZW
  WIA
  WAO
  TW
  WAZ
  Wajong
  IOW
  Wazo
 • Welke wetten voeren de gemeenten uit?
  WWB
  WIJ
  IOAW
  IOAZ
  WSW
  Wmo
 • Welke wetten voeren de zorgverzekeraars uit?
  ZVW
  AWBZ
 • Sinds 01-01-2009 kent het UWV vijf nieuwe divisies. Welke?
  1) UWV Werkbedrijf: re-integratie en begeleiding
  2) Sociaal Medische zaken: medische en arbeidskundige beoordeling
  3) uitkeren
  4) Gegevensdiensten: verwerken van gegevens
  5) Klant & service: klantcommunicatie
 • 01-01-2005 eerste fase van de wet Walvis. Wat betekent dit en regelt de wet?
  Wet Algemene Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten.
  Doel: vermindering van de administratieve lasten voor werkgevers door de introductie van 1 uniform loonbegrip.
 • Waar is het nieuwe loonbegrip op gebaseerd.
  Op wat iemand heeft verdiend in een baan over het laatste jaar.
 • Waar worden uitkeringen van werknemersverzekeringen op gebaseerd.
  Dagloon (alle vaste onderdelen van het loon worden meegeteld bv vakantiegeld, eindejaars uitkering, 13e maand, ploegentoeslag, etc.)
  Spaarloon en pensioenpremie tellen niet mee.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem drie kenmerken van Sociale verzekeringen
1
Waarop is een uitkering van een sociale voorziening gebaseerd
1
Het systeem van sociale zekerheid kan worden onderverdeeld in twee dingen
1
Sociale verzekeringen kunnen worden onderverdeeld in
1
Pagina 1 van 26