Samenvatting Wie is de mens? Inleiding in de Wijsgerige Antropologie

-
113 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wie is de mens? Inleiding in de Wijsgerige Antropologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Docenten levensbeschouwing. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wie is de mens? Inleiding in de Wijsgerige Antropologie

 • 1.1 A. Introductie

 • Mensbeeld
  Een doordachte visie of kijk op het wezen van de mens. In een mensbeeld geven we aan wat de natuur of de aard van álle mensen is. 
 • Waarover doet een mensbeeld uitspraak?
  Over het wezen van de mens: zijn onveranderlijke aard. 
 • Wat is Wijsgerige Antropologie? 
  Een stroming in de filosofie.
 • Wat is de vraag die wordt gesteld binnen de Wijsgerige Antropologie?
  Wie is de mens? 
 • Wanneer is er sprake van een mensbeeld?
  Als er sprake is van een min of meer met argumenten onderbouwd antwoord op de vraag: wie is de mens? 
 • Waarom behandelen we de vraag: wie is de mens?
  Omdat het mensbeeld dat je hebt, een enorme invloed heeft op je ideeën over het menselijk samenleven, dus het is zinvol om na te denken over wat fundamenteel is voor ons mensbeeld. 
  Onbewust heeft iedereen een mensbeeld dus het is goed om te ontdekken hoe jouw mensbeeld in elkaar zit en om te kijken hoe dit mensbeeld jouw ideeën en handelen beïnvloedt. 
  Het is ook belangrijk om andere mensbeelden te leren kennen en te snappen welk belang die hebben (gehad) in allerlei samenlevingen en culturen. 
 • 1.2 B. De mens: een bijzonder wezen?

 • Welke aspecten verraad je wanneer je de vraag: wie is de mens? stelt? 
  De mens is redelijk en reflexief. 
 • Wat houdt: de mens is redelijk en reflexief in? 
  We kunnen in ons nadenken gebruik maken van argumenten en zijn in staat om dat nadenken op onszelf toe te passen. 
 • Mens: bijzonder wezen waar méér of andere dingen over te zeggen zijn dan over andere levende wezens in de natuur. 
 • 1.2.1 1. Het joods-christelijk mensbeeld: de mens is de kroon op de schepping

 • Onze beschaving bestaat voor een groot deel uit de joods-christelijke cultuur. 
 • Waarom is het moeilijk om te spreken van een eenheid bij de joods-christelijke cultuur?
  Er zijn veel richtingen en stromingen. 
  Toch zinvol om de basisprincipes ervan te bestuderen. 
 • Hoe uitten mensen vroeger hun ideeën over het wezen van de mens?
  Door middel van scheppingsverhalen. 
 • Wat is het mensbeeld van de joods-christelijke cultuur?
  De mens staat boven alles. 
  Oude testament: 

  ‘’God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zij tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen.’’ 

 • 1.2.2 2. Het oosterse mensbeeld: holisme

 • Wat is oosterse filosofie?
  De wijsheid die voortkomt uit de levensbeschouwelijke tradities van Azië. 
  Grootste stromingen zijn het hindoeïsme en het boeddhisme. 
 • Wat is het holistische wereldbeeld?
  (Grieks holon = heel) Men gelooft dat alle onderdelen van de natuur fundamenteel met elkaar verbonden zijn. 
  Bijvoorbeeld: verering van de koe door hindoes in India omdat de mens/koe fundamenteel verbonden zijn --> zelfde kringloop van wedergeboorte (samsara). 
 • Waarom leven Jaïns vegetarisch?
  Ze zien de natuur als onderdeel van zichzelf, niet als gebruiksvoorwerp dus ze willen de natuur zo min mogelijk belemmeren in haar ontwikkeling. 
 • Holisten: om de wereld te begrijpen kijken ze naar het geheel (niet naar de losse onderdelen). 
  De mens is geen 'kroon op de schepping', maar slechts een klein onderdeeltje van een enorm universum. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Mensbeeld
3
Waarover doet een mensbeeld uitspraak?
3
Wat is de vraag die wordt gesteld binnen de Wijsgerige Antropologie?
3
Wat is Wijsgerige Antropologie? 
3
Pagina 1 van 15