Samenvatting Woorden

188 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Woorden

 • 1 Simpel

 • Fish
  Vis
 • Merites
  verdiensten, goede eigenschappen, goede dingen die iemand doet of heeft gedaan: iemand op zijn ~beoordelen
 • Vis
  Fish
 • Onverwijld
  onmiddellijk, ogenblikkelijk, meteen
 • Porch
  Veranda
 • Linchpin
  a person or thing vital to an enterprise or organization: nurses are the linchpin of the National Health Service.
 • Veranda
  Porch
 • Regres
  recht op schadevergoeding, → verhaal2 (op iemand)
 • Acquit
  van start gaan, beginnen
 • Derogeren
  niet voldoen aan, afwijken van, bepalingen, een wet e.d.
 • Poneren
  stellen, als standpunt te kennen geven
 • Onverwijld
  onmiddellijk, ogenblikkelijk, meteen
 • Evident
  heel duidelijk, heel duidelijk blijkend: een evidente vergissing
 • Draconisch
  heel erg streng; in de geest van Draco (Atheens wetgever ± 620 v.C.): draconische maatregelen
 • Terstond
  onmiddellijk, meteen
 • Ageren
  handelen, handelend optreden, vooral in rechte optreden 2 - ~ tegen/voor iets in woord en/of daad optreden, strijden, een campagne voeren tegen/voor iets
 • Memorie
  1 geheugen kort van ~ zijn dingen snel vergeten zie ook → pro memorie2 herinnering 3 schriftelijke toelichting bij een wetsvoorstel of verzoekschrift ~ van toelichting toelichtende verklaring van de regering bij een wetsontwerp ~ van antwoord antwoord van de regering op de voorlopige reactie van de Tweede Kamer op een wetsontwerp
 •  Normatief
  1 een norm vormend of stellend: een normatieve grammatica 2 rechtsterm bindend
 • Concludent
  Afdoende
 • Substituut:
  Dat wat iets anders vervangt
 • 2 B

 • Barbarus
  1 barbaars
  2 barbaar
 • Beatus
  Gelukkig, welvarend
 • Bellum
  Oorlog
 • Bene adv.
  Goed
 • Beneficium
  Weldaad
 • Bibo, bibere, bibi
  Drinken
 • Bonus
  Goed
 • Brevi adv.
  In korte tijd
 • Brevis
  Kort
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - woorden

 • 1 Woorden Engels

 • Woonwijk 
  estate
 • estate
  woonwijk
 • aanvaller
  assailant
 • assailant
  aanvaller
 • mishandeling
  battery
 • battery
  mishandeling
 • huiselijkgeweld
  domestic violence
 • domestic violence
  huiselijkgeweld
 • slachtoffer
  victim
 • victim
  slachtoffer
 • verdachte
  suspect
 • suspect
  verdachte
 • brandstichting
  arson
 • arson
  brandstichting
 • misbruiken
  to abuse
 • to abuse
  misbruiken
 • overvallen op straat
  to mug
 • to mug
  overvallen op straat
 • zedendelict
  sexual offence
 • sexual offence
  zedendelict
 • verkrachting
  rape
 • rape
  verkrachting
 • misdadiger
  criminal
 • criminal
  misdadiger
 • angst
  anxiety
 • anxiety
  angst
 • overtreder
  offender
 • jeugdige deliquent
  juvenile offender
 • juvenile offender
  jeugdige deliquent
 • afschrikwekkend middel
  deterrent
 • deterrent
  afschrikwekkend middel
 • wetshandhaving
  law enforcement
 • law enforcement
  wetshandhaving
 • geweld
  violence
 • violence
  geweld
 • braken
  to vomit
 • to vomit
  braken
 • wildplassen
  to urinate in public
 • to urinate in public
  wildplassen
 • vloeken
  to swear
 • to swear
  vloeken
 • vandalisme
  vandalism
 • vandalism
  vandalisme
 • vernielen
  to vanadalise
 • to vandalise
  vernielen
 • geluidshinder
  noise nuisance
 • noise nuisance
  geluidshinder
 • discrimineren
  to dicriminate
 • to discriminate
  discrimineren
 • te hard rijden
  to speed
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Woorden
 • An
 • of

Samenvatting - Woorden

 • 1 071412_w

 • Wat betekent het woord UTOPIE ?
  droombeeld
 • UTOPIE
  droombeeld
 • 2 071612_w

 • Wat betekent VU
  Vrije Universiteit
 • 21 050614

 • Wat is TPHA?
  Een screeningstest voor syfilis:

 • Wat hebben NSAIDS te maken met de nierfunctie?
  Prostaglandinesynthetaseremmer.
  Prostaglandines zorgen normaliter voor vasodilatatie van de afferente arteriole -> NSAID: minder nierdoorbloeding --> RAAS systeem activeren -> hypertensie


 • Wat is het probleem bij de combinatie van NSAID en aids?
  NSAID: constrictie afferente arteriole , filtratiedruk daalt. Normaliter compensatiemechanisme door constrictie efferente arteriole. 

  ACE remmer: vasodilatie efferente arteriole (Angiotensine II antagonist)

  Filtratiedruk dalen tot te lage waarden -> nierinsufficientie

  GEEN NSAID BIJ nierfunctiestoornissen!

 • Waar bestaat de bloedhersenbarriere uit? (BHB)
  - astrocyten
  - tight junctions tussen endotheelcellen

 • Nierfunctiestoornissen
  Verhoogd creatinine
 • Wat houdt chemie in op een liquor bepaling?
  - leukocyten
  - eiwitten
  - glucose

 • Wat is een isovorm van een enzym?
  een andere vorm van een enzym; zelfde reactie katalyseren (anders een anders enzym) maar wel onderscheiden van vorm

 • Wat is pleiocytose?
  Vermeerdering van het aantal cellen

 • Wat is pleiocytose in het liquor?
  bij pleiocytose is er een verhoogd celgetal in liquor (> 5x10
  6/l, overeenkomend met 
  15/3 cellen), meestal lymfocytair 

 • nosologie
  leer van de ziekten
 • 22 050914

 • Wat is pruning?
  Pruning is in de neurofysiologie het verdwijnen van synapsen
 • 23 051314

 • Wat is een acroniem?
  Een afkorting van letters die wordt uitgesproken als een woord
 • 24 051414

 • Wat is neurotrofie?
  1. de voeding van het zenuwweefsel. 2. weefselvoeding onder invloed van het zenuwstelsel; bijv.nw. neurotrofisch.
 • Welke ziektes behoren tot de parkinsonistische movement disorders?
  - Parkinson 
  - MSA (multiple systeem atrofie)
  - Corticobasal degeneration (CBD)
  - PSP (progressieve supranucleaire palsy)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vulnus, neris n
Vultus, us
Vulnero, vulnerare
(ver)wonden
Vulgus n
(gewone) volk
Vox, vocis f
1 stem
2 uitspraak
Votum
Gelofte, wens
Vos
Jullie
Volvo, volvere, volvi, volutum
1 wentelen
2 overwegen
Voluptas, atis f
Genot, plezier
Voluntas, atis f
Wil, verlangen, sympathie
Volo, velle, volui
Willen